Taxele de şcolarizare valabile în anul universitar 2019-2020

Ciclul Anul I Anul II Anul III
Studii universitare de licenţă – IF 1.650 lei/semestru
(3.300 lei/an)
1.500 lei/semestru
(3.000 lei/an)
1.500 lei/semestru
(3.000 lei/an)
Studii universitare de licenţă – ID 1.650 lei/semestru
(3.300 lei/an)
1.500 lei/semestru
(3.000 lei/an)
1.500 lei/semestru
(3.000 lei/an)
Studii universitare de masterat 1.800 lei/semestru
(3.600 lei/an)
1.650 lei/semestru
(3.300 lei/an)

Graficul achitării taxelor de şcolarizare pentru anul universitar 2018-2019:

Semestrul: Semestrul I Semestrul II
Tranşa: Tranşa I Tranşa II Tranşa III Tranşa IV
Data până la care trebuie achitată: 31.10.2019 15.01.2020 15.03.2020 15.05.2020
Suma de plată pentru: studii de licenţă, IF (zi) anul I 600 lei 1.050 lei 825 lei 825 lei
studii de licenţă, IF (zi) anul II 750 lei 750 lei 750 lei 750 lei
studii de licenţă, IF (zi) anul III 750 lei 750 lei 750 lei 750 lei
studii de licenţă, ID anul I 600 lei 1.050 lei 825 lei 825 lei
studii de licenţă, ID anul II 750 lei 750 lei 750 lei 750 lei
studii de licenţă, ID anul III 750 lei 750 lei 750 lei 750 lei
studii de master anul I 600 lei 1.200 lei 900 lei 900 lei
studii de master anul II 825 lei 825 lei 825 lei 825 lei

Studenţii anului I mai au de achitat, pentru semestrul I, numai tranşa a II-a, deoarece prima (600 lei) a fost achitată la confirmarea locului obţinut la admitere.

Studenţii care nu respectă aceste prevederi nu pot fi primiţi în sesiunea de examene, urmând a fi exmatriculaţi! Extras din Regulamentul de activitate didactică:

Art. 76. Taxa de şcolarizare aprobată anual de Senatul Universităţii se aplică tuturor studenţilor înscrişi la studii în anul universitar curent în regim „cu taxă” şi se achită fie integral, fie în rate, astfel:

 • Pentru semestrul I:
  • Tranşa I – 50% din taxa semestrială până la 31 octombrie;
  • Tranşa a II-a – 50% din taxa semestrială până la 15 ianuarie.
 • Pentru semestrul al II-lea:
  • Tranşa I – 50% din taxa semestrială până la 15 martie;
  • Tranşa a II-a – 50% din taxa semestrială până la 15 mai.

Art. 26(1). Exmatricularea are loc dacă studentul se află în una dintre următoarele situaţii:
(c) la sfârşitul anului, studentul nu a achitat taxele de şcolarizare în termenele stabilite;

Taxele de şcolarizare, precum şi alte tipuri de taxe pot fi plătite on-line accesând pagina:
 https://plati-taxe.uaic.ro/.

Taxele se pot achita la orice ghişeu BRD din ţară. NU se percep comisioane pentru aceste operaţiuni. NU se cere studentului să cunoască numărul de cont în care se va vira suma plătită.

La ghişeul BRD, studentul va menţiona:

 • că este student al Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» Iaşi,
 • la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,
 • tipul studiilor: studii universitare de licenţă / master / doctorat şi forma de învăţământ: cursuri de zi / ID,
 • tipul taxei pe care o plăteşte:
  • taxă şcolarizare,
  • taxă admitere,
  • taxă înmatriculare,
  • taxă reînmatriculare,
  • taxă reexaminare (examen neinclus în planul de învăţământ),
  • taxă refacere activitate didactică,
  • taxă duplicat carnet / legitimaţie,
  • taxă testare lingvistică,
  • taxă examen finalizare studii,
  • taxă eliberare certificate competenţă lingvistică – licenţă,
  • taxă pentru programa analitică,
  • taxă prelungire perioadă doctorat.
Sari la conținut