Înscriere cursuri de Nivelul II (aprofundare) pentru studenţii anul I Master

 • de

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic organizează, în anul universitar 2020–2021,

cursuri de Nivelul II (aprofundare), care se adresează absolvenţilor cu studii universitare de licenţă (3 ani) înscrişi la studii de masterat în cadrul Universității „Al. I. Cuza” din Iași.

Nivelul II acordă dreptul de predare în învăţământul liceal, postliceal în condiţiile:

 • acumulării unui minim de 60 de credite în programul de studii psihopedagogice,
 • absolvirii unui master.

Înscrierile, pentru studenții din anul I de studiu, se vor desfășura în intervalul 5-20 octombrie 2020. Pentru înscriere aceștia trebuie să depună un dosar care să cuprindă:

 • adeverinţă de student care atestă înscrierea în anul I de master,
 • carte de identitate – copie
 • certificat naştere – copie,
 • certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui) –copie,
 • adeverinţă medicală care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie

Copii după următoarele acte de studii:

 • absolvenții promoțiilor 2019, 2020:
  • adeverință de licență – pe aceasta candidatul va menționa că actul în original se găsește în dosarul de master,
  • adeverința corespunzătoare cursurilor modulului pedagogic de Nivelul I,
 • absolvenții promoțiilor anterioare anului 2019:
  • diploma de licență şi după suplimentul la diplomă. Pe aceasta se va menționa că actele în original se găsesc în dosarul de master.
  • certificatul și foaia matricolă corespunzătoare cursurilor modulului pedagogic de Nivelul I copie.
 • Contract de studii anul I 2020-2021
 • Fisa de inscriere anul I 2020-2021

Pentru înscriere, vă rugăm să accesaţi următorul link.