NOU Master EVALUARE CLINICĂ, CONSILIERE ȘI PSIHOTERAPIE DE CUPLU ȘI DE FAMILIE, FILIALA FOCȘANI

2021-2023, 1 grupă

Invățământ cu frecvență

Domeniul de acreditare ARACIS: Psihologie

 Cui se adreseaza?

Absolvenților cu licență în psihologie, psihopedagogie, medicină, asistență socială, folosofie, dar și absolvenților altor specializări care doresc  să-și dezvolte cunoștințele și deprinderile necesare intervenției terapeutice sistemice în cuplu și familie.

 Disciplinele studiate

 • Psihoterapie. Orientări şi tendinţe actuale
 • Consiliere psihologică
 • Psihoterapie sistemică
 • Psihologia şi terapia cuplului şi a familiei
 • Sexualitate normală și patologică
 • Psihopatologia copilului şi adolescentului
 • Psihoterapia copilului
 • Evaluare psihologică: metode psihometrie
 • Evaluare și diagnostic psihologic în cuplu și în familie
 • Psihoterapie structurală și strategică
 • Psihoterapia centrată pe emoții
 • Psihoterapie cognitiv-comportamentală
 • Psihoterapie transgenerațională și narativă
 • Psihologie pozitivă aplicată
 • Sensurile vieții
 • Comportamente și riscuri pentru sănătate
 • Traumă, reziliență și dezvoltare postraumatică
 • Metodologia cercetării ştiinţifice
 • Etică și integritate academică
 • Stagiu clinic

Competențe profesionale

 • Realizarea relației terapeutice la nivel individual, de cuplu și familial.
 • Evaluare, diagnoză și utilizarea instrumentelor psihometrice.
 • Elaborarea planului terapeutic și realizarea intervenţiei: explorarea situațiilor problemă, a soluţiilor potenţiale, optimizarea proceselor intrapersonale și interpersonale.
 • Evaluarea procesului și a rezultatelor terapeutice.
 • Comunicarea orală a rezultatelor și redactarea rapoartelor scrise.
 • Elaborarea de studii și rapoarte de cercetare.
 • Respectarea eticii și a standardelor deontologice ale profesiei de psiholog.

Condiții de admitere (la fel ca si la celelalte mastere)

Nota de admitere la master va fi obținută prin însumarea a:

 • 60% media de la licența și
 • 40% nota pentru portofoliu (scrisoarea de intenție și CV).

Detalii suplimentare privind Admiterea veţi găsi accesând linkul.