arrowPagină principalăarrow Admitere arrow Admitere continuare de studii PIPP
ENGLISH
Legături rapide
Adrese utile
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași
Ministerul Educației, Cercetării și Inovării
Asociația Psihologilor din România
Despre orașul Iași
Admitere 2007 - NOU! Sesiunea octombrie 2007
Oferta Facultății de Psihologie și Științe ale Educației pentru

Continuare de studii la specializarea
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar

Domeniul Specializarea Durata studiilor Media de admitere (concurs de dosare) Număr de locuri (numai cu taxă)
Științe ale Educației
Pedagogia învățământului primar  și preșcolar
1 an
(2 semestre)
- 50% - media examenului de absolvire a Colegiului Universitar de Institutori
- 50% - media anilor de studiu din  Colegiul Universitar de Institutori
9

Taxa de înscriere: 180 lei

Taxa de școlarizare anuală: 1.800 lei (se poate achita în patru tranșe)

Nu se percepe taxă pentru susținerea examenului de licență!

Forma de studii: Zi (cursuri în zilele de vineri, sâmbătă și duminică)

Structura anului universitar:

 1. octombrie 2007 - ianuarie 2008: semestrul I
 2. februarie 2008 - iunie 2008: semestrul al II-lea (susținerea lucrării de LICENȚĂ: iunie 2008)

Admitere - sesiunea octombrie 2007

Perioada de  înscriere: 5, 8, 9, 10 octombrie 2007, între orele 10-12, la secretariatul facultății;
Afișarea rezultatelor: 11 octombrie 2007. NOU! Vizualizați rezultatele!

Foarte important!

Încheierea angajamentelor se realizează în data de 12 octombrie 2007, între orele 10-12, la Secretariatul facultății. Candidații trebuie să aducă la dosar în această perioadă, diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original, să semneze declarația pe propria răspundere și să achite suma de 450 lei, reprezentând 50% din taxa de școlarizare pentru semestrul I al anului universitar 2007-2008 (taxa se achită la casieria facultății).

Candidații admiși, care până la ora 12:30 în data de 12 octombrie 2007, nu au depus dosarul cu actele în original, nu au semnat declarația pe propria răspundere și nu au achitat taxele menționate mai sus vor fi declarați RESPINȘI!

Actele necesare la înscriere:

 1. Fișa de înscriere;
 2. Diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta recunoscută de MEC (original);
 3. Diploma/Adeverinta de absolvire a Colegiului Universitar de Institutori recunoscută de MEC (original);
 4. Foaia matricolă (original) pentru anii de studiu din Colegiul Universitar de Institutori; absolvenții cărora nu li se eliberează diploma de absolvire și foaia matricolă vor depune numai adeverința de absolvire în original;
 5. Certificat de naștere, în copie legalizată;
 6. Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 7. Copie xerox după buletinul/cartea de identitate;
 8. Adeverința medicală care să cuprindă: examenul clinic, adeverința de boli cronice, analize medicale (VDRL, RPA);
 9. 2 fotografii tip buletin de identitate sau tip legitimație;
 10. Chitanța de achitare a taxei de înscriere;
 11. Dosar plic.Se pot înscrie numai absolvenți ai colegiilor universitare de institutori de stat autorizate!
Se pot înscrie numai absolvenți ai colegiilor universitare de institutori de stat autorizate!

Absolvenții de colegii universitare de institutori de la alte universități de stat autorizate vor trece întâi pe la comisia de admitere care va verifica compatibilizarea planurilor de învățământ.

Admitere - sesiunea iulie 2007

Rezultatele concursului de admitere iulie 2007 - zi (albafetic, toate specializările)
Rezultatele concursului de admitere iulie 2007- zi (în ordinea mediilor, doar PIPP continuare de studii)

Admitere - sesiunea septembrie 2007

Rezultatele concursului de admitere septembrie 2007 - zi (în ordinea mediilor)

Admitere - sesiunea octombrie 2007

Rezultatele concursului de admitere octombrie 2007 - zi (în ordinea descrescătoare a mediilor)


Actualizat: 22 octombrie 2007
© 2007 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației