arrowPagină principalăarrow Admitere arrow Admitere 2007 arrow Admitere Master
ENGLISH
Legături rapide
Adrese utile
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași
Ministerul Educației, Cercetării și Inovării
Asociația Psihologilor din România
Despre orașul Iași
Admitere Master 2007

Perioada admiterii:

16 - 24 septembrie 2007 - înscrieri, orele 8-15, în sala D208
25 - 27 septembrie 2007 - selecția și afișarea rezultatelor

NOU!
Repartizarea candidaților pentru interviuri:
document pdf (7 pagini)
- afișat: 24.09.2007, ora 19; actualizat 25.09.2007, ora 12

Creează-ți viitorul!

Modulele de Master

Nr.
Denumirea modulului
Forma de învățământ
Durata
Criterii de admitere
Nr. locuri buget
Nr. locuri taxă
1
zi
3 semestre
10
30
2
Educație interculturală
zi
3 semestre
7
30
3
zi
4 semestre
50% interviu și 50% media generală de absolvire
0
40
4
Intervenție psihosocială și psihoterapie
zi
4 semestre
50% interviu și 50% media generală de absolvire
8
30
5
zi
3 semestre
100% interviu (CV, testare cunoștințe de limbă engleză)
0
25
6
zi
4 semestre
0
40
7
zi
3 semestre
7
40
8
zi
4 semestre
50% interviu și 50% media generală de absolvire
0
50
9
zi
3 semestre
10
30

Acele mastere care nu întrunesc un număr minim de 20 de candidați nu vor funcționa!

Notă: Media generală de absolvire se calculează ca medie aritmetică între media de la examenul de licență și media generală a anilor de studii.

Taxă de școlarizare (pentru studenții admiși la taxă): 2.000 lei pe an (1.000 lei pe semestru)

Taxa semestrială se poate plăti în două rate, jumătate la începerea semestrului și cealaltă jumătate la sfârșitul semestrului, înainte de sesiunea de examene. Doar prima rată va trebui să fie achitată imediat după admitere (vezi secțiunea Foarte important! de mai jos).

Se pot înscrie absolvenți licențiați, indiferent de facultatea absolvită!

Taxă de înscriere: 200 lei
Acte necesare pentru dosarul de înscriere:  
 • Diploma de licență în original și foaia matricolă în original. Candidații care nu au primit diploma de licență și foaia matricolă vor aduce adeverința de licență în original.
 • Diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta recunoscută de MECT.
 • Copie xerox legalizată a certificatului de naștere.
 • Copie xerox legalizată a certificatului de căsătorie (sau alte documente care să ateste schimbarea numelui).
 • Copie xerox B.I./C.I.
 • Adeverința medicală care să cuprindă: examenul clinic, adeverința de boli cronice, analize medicale (VDRL, RPA).
 • 2 foto color tip B.I.
 • Dosar plic.
 • Curriculum vitae (CV).
 • Chitanța de achitare a taxei de înscriere.
 • Întrucât candidații au dreptul de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii în vederea admiterii în învățământul universitar de masterat, dosarul cu actele originale se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menționate, prezentate în copie (pentru domeniile din Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași) sau în copie legalizată (pentru domeniile altor instituții în afara Universității "Alexandru Ioan Cuza" Iași), la care se adaugă o adeverință de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale.

Extras din regulamentul de admitere

Foarte important!

Candidații declarați admiși pe locurile subvenționate de la buget au obligația ca în perioada 28 - 30 septembrie 2007, între orele 9-13, să se prezinte la secretariatul facultății și să:

 1. depună la dosar actele în original (diploma de bacalaureat, diploma de licență și foaia matricolă)
 2. semneze declarația pe propria răspundere
 3. achite taxa de înmatriculare care este de 40 lei.

Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă au obligația ca în perioada 28 - 30 septembrie 2007, între orele 9-13, să se prezinte la secretariatul facultății și să:

 1. depună la dosar actele în original (diploma de bacalaureat, diploma de licență și foaia matricolă)
 2. semneze declarația pe propria răspundere
 3. achite 500 lei (50% din taxa de școlarizare pentru semestrul I al anului universitar 2007 - 2008)

Atenție! S-a prelungit termenul pentru semnarea declarațiilor pentru candidații declarați admiși până la data de 2 octombrie 2007, ora 12!

După data de 2 octombrie 2007, ora 12, vor fi declarați RESPINȘI candidații care nu au depus dosarul cu actele în original, care nu au semnat declarația pe propria răspundere și nu au achitat taxele menționate mai sus.

 

Actualizat: 1 octombrie 2007
© 2007 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației