arrow1Pagină principalăarrow1Admitere arrow1 Admitere 2008 - continuare de studii PIPP  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi

Oferta facultății în anul universitar 2008-2009 pentru continuarea de studii universitare de licență

Domeniul
Specializarea
Durata studiilor (ani)
Condiții de admitere (concurs de dosare)
Numărul de locuri (doar cu taxă)
Științe ale Educației
Pedagogia învățământului primar și preșcolar - continuare de studii, zi
1
Pe baza rezultatelor din Colegiul Universitar de Institutori, media de admitere se va calcula astfel: 50 % media anilor de studiu și 50 % media examenului de absolvire
200

Criteriile de departajare pentru candidații admiși cu aceeași medie, aflați pe ultimele locuri:

 • Media anilor de studii din liceu;
 • Media la disciplina Psihologie.

Durata modulului de continuare de studii: 1 an (2 semestre)

Forma de studii: Zi (cursuri în zilele de vineri, sâmbătă și duminică)

Nu se percepe taxă pentru susținerea examenului de licență!

 

Taxa de școlarizare anuală: 2.200 lei (se achită în patru rate)

REZULTATE LA ADMITEREA IULIE 2008! Rezultate generale la admiterea iulie 2008 - cursuri de zi

ADMITERE SEPTEMBRIE 2008! Detalii...

Precizări legate de Admiterea 2008

Calendarul admiterii - sesiunea iulie 2008
 • 14 - 20 iulie 2008, între orele 8-17, sala D3bis: înscrierea candidaților (depunerea dosarelor)
 • 22 iulie 2008: afișarea rezultatelor
 • 23 - 29 iulie 2008: Confirmarea locului obținut la admitere se face prin semnarea declarațiilor pe propria răspundere + depunerea actelor în original + achitarea taxelor aferente formei de finanțare obținute (cu taxă - 500 lei)
 • 30 iulie 2008: afișarea rezultatelor finale

Dacă după această sesiune vor rămâne locuri disponibile, se va organiza o nouă sesiune de admitere: 8 - 14 septembrie 2008: depunerea dosarelor; 15 - 17  septembrie 2008: selecția candidaților și afișarea rezultatelor.

Actele necesare la înscriere:
 • Chitanța de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la Casieria Facultății);
 • Fișa de înscriere aflată în sala de înscrieri;
 • Diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta recunoscută de MEC (original);
 • Diploma/Adeverința de absolvire a Colegiului Universitar de Institutori recunoscută de MEC (original);
 • Foaia matricolă (original) pentru anii de studiu din Colegiul Universitar de Institutori; absolvenții cărora nu li se eliberează diploma de absolvire și foaia matricolă vor depune numai adeverința de absolvire în original;
 • Certificat de naștere, în copie legalizată;
 • Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • Copie xerox după buletinul/cartea de identitate;
 • Adeverința medicală tip (eliberată de medicul de familie) care să cuprindă: examenul clinic, adeverința de boli cronice, VDRL, RPA (radiografia pulmonară va fi înlocuită - la indicația Ministerului Sănătății Publice - de ascultația pulmonară efectuată de medicul de familie/medicul de dispensar studențesc/medicul școlar);
 • 2 fotografii color tip buletin de identitate;
 • Dosar plic.
Taxa de înscriere la admitere: 200 lei
 

 

 

Se pot înscrie numai absolvenți ai colegiilor universitare de institutori autorizate (de stat sau particulare)!

 

Absolvenții de colegii universitare de institutori de la alte universități autorizate vor trece întâi pe la comisia de admitere care va verifica compatibilizarea planurilor de învățământ!

 

Alte informații și legături utile

 

Actualizat: 21 iulie 2008
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației