arrow1 Pagină principalăarrow1 Admitere arrow1 Admitere 2008 - studii de master  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi

Oferta facultății în anul universitar 2008-2009 pentru studii universitare de Master - iulie 2008

Domeniul Programul de master
Condițiile de admitere
Număr de locuri pentru licențiați cu 4-5 ani de studiu
Număr de locuri pentru licențiați cu 3 ani de studiu
Buget
Taxă
Buget
Taxă
PSIHOLOGIE Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului - zi
30 de credite în domeniul Psihologie
media de admitere se va calcula astfel: 75% -  media generală de absolvire a facultății*; 25% - nota la interviu
4
11
27
28
Psihologia medierii și rezolvării conflictelor - ID
media de admitere se va calcula astfel: 75% - media generală de absolvire a facultății*; 25% - nota la interviu
0
12
0
27
Psihologie clinică și psihoterapie - zi
30 de credite în domeniul Psihologie
media de admitere se va calcula astfel: 75% -  media generală de absolvire a facultății*; 25% - nota la interviu
4
11
27
28
Psihologie educațională și consiliere - zi
30 de credite în domeniul Psihologie
media de admitere se va calcula astfel: 75% -  media generală de absolvire a facultății*; 25% - nota la interviu
4
11
27
28
Relații umane și comunicare - zi
media de admitere se va calcula astfel: 75% - media generală de absolvire a facultății*; 25% - nota la interviu
3
11
22
27
Terapii de cuplu și de familie - zi
30 de credite în domeniul Psihologie
media de admitere se va calcula astfel: 75% -  media generală de absolvire a facultății*; 25% - nota la interviu
4
11
27
28
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Diagnoză și intervenție la persoanele cu cerințe speciale - zi
30 de credite în domeniul Psihologie sau Științe ale Educației
media de admitere se va calcula astfel: 75% - media generală de absolvire a facultății*; 25% - nota la interviu
3
11
26
29
Medierea conflictelor în educație - zi
media de admitere se va calcula astfel: 75% - media generală de absolvire a facultății*; 25% - nota la interviu
3
11
22
27
Masterat european - Managementul educației adulților - zi
media de admitere se va calcula astfel: 75% - media generală de absolvire a facultății*; 25% - nota la interviu
0
25
0
0
Politici și management în educație - zi
media de admitere se va calcula astfel: 75% - media generală de absolvire a facultății*; 25% - nota la interviu
4
25
0
0
Relații și strategii interculturale - zi
media de admitere se va calcula astfel: 75% - media generală de absolvire a facultății*; 25% - nota la interviu
3
11
22
28

* Media generală de absolvire a facultății se calculează ca medie aritmetică între media generală a anilor de studii și media de la examenul de licență (0,50 x media anilor de studiu + 0,50 x media la licență).

Acele mastere care nu întrunesc un număr minim de 20 de candidați nu vor funcționa!

NOU! ADMITERE SEPTEMBRIE 2008! S-au afișat rezultatele! Detalii...

REZULTATE LA ADMITEREA IULIE 2008!

Organizarea concursului
 • perioada de înscrieri: 14-20 iulie 2008, între orele 8-17, sala D309
 • perioada de selecție: 21-23 iulie 2008
Taxa de înscriere:  200 lei
Taxa de școlarizare pentru anul univ. 2008-2009:
2.500 lei
(pentru studenții admiși la taxă)
Alte informații utile despre admiterea 2008

Creează-ți viitorul!

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

 • diploma de bacalaureat și diploma de licență (sau echivalenta acesteia), ambele în original (dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune și o adeverința de la facultatea unde are actele în original); Candidații cărora nu li s-au eliberat, până în momentul admiterii, Diploma de licență și Foaia matricolă vor depune la dosar Adeverința de licență, în original.
 • foaia matricolă din facultate în original;
 • certificat de naștere, în copie legalizată;
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • copie după buletinul/cartea de identitate;
 • adeverință medicală care să cuprindă: examenul clinic, adeverință de boli cronice, VDRL, RPA (radiografia pulmonară va fi înlocuită - la indicația Ministerului Sănătății Publice - de ascultația pulmonară efectuată de medicul de familie/medicul de dispensar studențesc/medicul școlar);
 • adeverință din care să rezulte calitatea de masterand (pentru masteranzii care urmează o a doua specializare);
 • curriculum vitae;
 • o fotografie tip buletin de identitate;
 • fișa de înscriere;
 • dosar plic.

 

Actualizat: 17 septembrie 2008
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației