arrow1 Pagină principalăarrow1Admiterearrow1 Admitere 2008 - studii de licență arrow1 Admitere iulie 2008  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Admiterea iulie 2008 - numărul de locuri, calendar, taxe și acte necesare la înscriere

Numărul de locuri - sesiunea iulie 2008

Domeniul de licență
Specializările
Număr de locuri
buget
taxă
PSIHOLOGIE
Psihologie, zi
125
+ 1 loc Rep. Moldova
200
Psihologie, ID
0
300
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
Pedagogie, zi
50
75
Psihopedagogie specială, zi
50
+ 1 loc Rep. Moldova
+ 1 loc etnie rromă
Pedagogia învățământului primar și preșcolar, zi
90
+ 1 loc etnie rromă
50
Pedagogia învățământului primar și preșcolar, ID
0
125
Pedagogia învățământului primar și preșcolar - continuare de studii, zi
0
200

REZULTATE LA ADMITEREA IULIE 2008!!!!

Calendarul admiterii - sesiunea iulie 2008

 • 14 - 20 iulie 2008, între orele 8-17, sala D3bis: înscrierea candidaților (depunerea dosarelor)
 • 21 iulie 2008: Susținerea probei de aptitudini - "Muzică" pentru specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar (zi + I.D.)
 • 22 iulie 2008: afișarea rezultatelor
 • 23 - 29 iulie 2008, ora 12: Confirmarea locului obținut la admitere se face prin semnarea declarațiilor pe propria răspundere + depunerea actelor în original + achitarea taxelor aferente formei de finanțare obținute (la buget - 40 lei; cu taxă - 500 lei)
 • 30 iulie 2008: afișarea rezultatelor finale

Dacă după această sesiune vor rămâne locuri disponibile, se va organiza o nouă sesiune de admitere: 8 - 14 septembrie 2008: depunerea dosarelor; 15 - 17  septembrie 2008: selecția candidaților și afișarea rezultatelor.

Acte necesare la admitere

 • Chitanța de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la Casieria Facultății)
 • Fișa de înscriere aflată în sala de înscrieri.
 • Diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.Ed.C (original) - pentru media la bacalaureat.
 • Foaia matricolă (original) - pentru media anilor de studii din liceu (dacă diploma de bacalaureat este din seriile mai vechi cu mediile anilor de studiu din liceu trecute pe verso nu mai este necesară foaia matricolă).

Atenție! Absolvenții de liceu promoția 2008 trebuie să citească art. 18 din Metodologia de Admitere! Candidații care se înscriu la mai multe facultăți pentru sesiunea de admitere iulie 2008 trebuie să citească art. 17 din Metodologia de Admitere!

 • Certificat de naștere, în copie legalizată.
 • Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul).
 • Copie xerox după buletinul/cartea de identitate.
 • Adeverința medicală tip (eliberată de medicul de familie) care să cuprindă: examenul clinic, adeverința de boli cronice, VDRL, RPA (radiografia pulmonară va fi înlocuită - la indicația Ministerului Sănătății Publice - de ascultația pulmonară efectuată de medicul de familie/medicul de dispensar studențesc/medicul școlar).
 • Diploma de licență/absolvire, în original sau copie legalizată, pentru absolvenții care doresc să se înscrie la o a doua specializare.
 • 2 fotografii color tip buletin de identitate.
 • Dosar plic.

Candidații din etnia rromilor  vor trebui să prezinte, la înscriere,  și o  recomandare scrisă din partea președintelui unei organizații civice, culturale sau politice, înregistrată legal prin care se atestă apartenența la comunitatea rromilor.

Taxa de înscriere la concursul de admitere

Taxa de înscriere la admitere: 200 lei

Sunt scutiți de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde și-au depus actele în original), următoarele categorii de candidați:

 1. candidații (în vârstă de până la 25 ani, aflați în întreținerea părinților) care sunt copii ai personalului didactic (de predare și auxiliar)  în activitate, pensionat sau decedat, cu cel puțin 10 ani de activitate didactică; în consecință, adeverința eliberată de școala unde lucrează părintele trebuie sa aibă specificată vechimea.
 2. candidații (în vârstă de până la 25 ani, aflați în întreținerea părinților) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea "Al.I. Cuza" Iași;
 3. candidații orfani de ambii părinți;
 4.  candidații  proveniți de la casele de copii sau din plasament familial;
 5.  candidații care sunt copii ai eroilor martiri ai Revoluției, precum și candidații răniți în timpul Revoluției din Decembrie 1989.

Se poate reduce cu 50% (la o singură specializare) cuantumul taxelor de înscriere la admitere pentru candidații care sunt salariați ai Universității "Al. I. Cuza" Iași și ai Bibliotecii Centrale Universitare "M. Eminescu" Iași.

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidați comisiei de admitere.

 

Actualizat: 30 iulie 2008
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației