arrow1 Pagină principală arrow1 Admitere 2009 arrow1 Admitere 2009 - studii de doctorat  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi

ADMITERE 2009

Oferta facultății în anul universitar 2009-2010 pentru studii universitare de Doctorat cu durata de 3 ani

Numărul de locuri aprobate în Senatul Universității din data de 26.03.2009:
Domeniul Număr de locuri la buget: Număr de locuri cu taxă:
cu frecvență: fără frecvență:
Psihologie 12 8 10
Științe ale Educației 8 10
Documente utile:
Calendarul sesiunii de admitere pentru studii de doctorat:

A. Sesiunea septembrie 2009:

 • 7–11 septembrie 2009, orele 9-15: înscrierea candidaților;
 • 14 septembrie 2009, ora 9:15, fosta clădire Romtelecom (Piața Mihai Eminescu), Laborator Evaluare, etaj 5: examenul scris.

B. Sesiunea a doua septembrie 2009:

 • 21-23 septembrie, orele 9-15: înscrierea candidaților;
 • 24 septembrie, ora 9, fosta clădire Romtelecom (Piața Mihai Eminescu), Laborator Evaluare, etaj 5: examenul scris.
Condiții de admitere:
PSIHOLOGIE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
1. cel puțin unul din cele două cicluri universitare – licență sau master – să fie în domeniul Psihologie
2. probă scrisă (50%)
3. interviu (50%)
1. studii universitare de master în domeniul Științe ale Educației sau Socio-uman
2. probă scrisă (50%)
3. interviu (50%)
Taxă de înscriere la admitere: 250 lei
Taxă de școlarizare: 2500 lei / an
Bibliografia de admitere la doctorat

Domeniul Psihologie

 • Bogaty, Z, 2007, Manual de tehnici și metode în psihologia muncii și organizaționala, Editura Polirom, Iași.
 • Dafinoiu, I., 2001, Elemente de psihoterapie integrativă, Polirom, Iasi,
 • Dafinoiu, I., 2002, Personalitatea. Metode calitative de abordare, , Polirom Iasi.
 • Dafinoiu, I., Vargha, J.L.,  2005, Personalitatea. Psihoterapii scurte, Polirom, Iasi.
 • Havarneanu, C., 2000, Metodologia cercetării științifice în științele sociale, Erota, Iasi.
 • Ionescu, G., 1990,  Psihoterapie, Ed. Științifică București,.
 • Moscovici, S., (coord.), 1998, Psihologia sociala a relațiilor cu celalalt, , Polirom, Iasi
 • Moscovici, S., 1994, Psihologia sociala sau mașina de fabricat zei, Polirom, Iasi
 • Neculau, A.(coord.), 2004, Manual de Psihologie sociala, Polirom, Iasi
 • Neculau, A.(coord.), 1996, Psihologie sociala. Aspecte contemporane, Polirom, Iasi
 • Neculau, A.(coord.), 1997, Psihologia câmpului social. Reprezentările sociale, Polirom, Iasi
 • Sava, F., 2004,  Analiza datelor în cercetarea psihologică. Metode statistice complementare. (cap.1,2,3,4). Cluj-Napoca, ASCR.
 • Stenberg, R., 2005, Manual de creativitate, Polirom, Iași.
 • Stoica-Constantin, Ana, 2004, Creativitatea pentru studenți și profesori, Editura Institutului European, Iași.
 • Stoica-Constantin, Ana, 2004, Conflictul interpersonal, Iași, Polirom
 • Zlate, M, 2007, Tratat de psihologie organizațională și managerială, Editura Polirom, Iași.

Domeniul Științe ale Educației

 • Antonesei L., 1996,. Paideia, Fundamentele culturale ale educației,  Editura, Polirom, Iași.
 • Bârsănescu Șt., 1976, Unitatea pedagogiei contemporane ca știință, Ediția a II-a, Editura Didactică și Pedagogică, București,
 • Bârsănescu Șt., 2003, Politica culturii, Ediția a II-a, Polirom, Iași.
 • Bârzea C., 1995, Arta și știința educației, Editura Didactică și Pedagogică., București.
 • Cozma, T., (coord.), 2001, O nouă provocare pentru educație: interculturalitatea, Polirom, Iași.
 • Cozma, T., Gherguț, A., 2000, Introducere în problematica educației integrate, Ed. Spiru Haret, Iași.
 • Crețu C., 1996, Curriculum personalizat și diferențiat,  Editura Polirom, Iași.
 • Crețu, C., 1997, Psihopedagogia succesului, Ed. Polirom, Iași.
 • Crețu, C., 2000, ediția a II-a,  Teoria curriculumului și conținuturile educației, Ed. Universității  "Al. I. Cuza", Iași.
 • Cucoș C., 2000, Educația - dimensiuni culturale și interculturale Editura Polirom, Iași.
 • Cucoș C., 2006, Pedagogie, ediția a II-a, Editura Polirom, Iași,.
 • Cucos, C, 2008, Educația. Iubire, edificare, desăvârșire, Editura Polirom, Iași.
 • Moise C., Cozma T., 1996, Reconstrucție pedagogică, Editura Ankarom, Iași.
 • Momanu, M., 2002, Introducere în teoria educației, Polirom, Iași.
 • Păun, E., Poptolea, D., (coord), 2002, Pedagogie. Fundamentări teoretice și demersuri aplicative, Polirom, Iași.

Studii relevante pentru tema de doctorat propusă de candidat, publicate în Analele UAIC, Seria Psihologie sau Științele Educației, anii 2000-2009

Tematică admitere doctorat

Psihologie

 • Metode calitative/metode cantitative în cercetarea psihologică și evaluarea persoanei
 • Probleme actuale privind cercetarea științifică în psihoterapie
 • Orientări teoretice și metodologice în creativitate
 • Aspecte psihosociale ale conflictelor
 • Comportament organizațional
 • Competența și eficiența managerială

Științele educației

 • Răspunsuri ale educației la problematica lumii contemporane
 • Dimensiuni contemporane ale educației
 • Tradiții ale cunoașterii, teorii și modele curriculare
 • Problematica identificării și a cultivării creativității și talentelor
 • Teorii și strategii în educația pentru diversitate
 • Educație și valori. Tematizări în educația axiologică

 

Actualizat: 22 septembrie 2009
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației