arrow1 Pagină principalăarrow1 Admitere 2009arrow1Admitere 2009 - studii de master arrow1 Admitere septembrie 2009  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Admitere Master septembrie 2009 - numărul de locuri, calendar, taxe și acte necesare la înscriere

ADMITERE 2009

Numărul de locuri - sesiunea septembrie 2009

Domeniul Programul de master
Număr de locuri
Afișe Pliante
Buget
Taxă
Total
PSIHOLOGIE Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului - zi
0
24
24
Afiș EFCPP Pliant EFCPP
Psihologia medierii conflictelor - ID
0
19
19
Afiș PMC Pliant PMC
Psihologie clinică și psihoterapie - zi
0
0
0
Afiș PCP Pliant PCP
Psihologie educațională și consiliere - zi
0
34
34
Afiș PEC Pliant PEC
Relații umane și comunicare - zi
0
34
34
Afiș RUC Pliant RUC
Terapii de cuplu și de familie - zi
0
39
39
Afiș TCF Pliant TCF
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Diagnoză și intervenție la persoanele cu cerințe speciale - zi
9
30
39
Afiș DIPCS Pliant DIPCS
Medierea conflictelor în educație - zi
0
31
31
Afiș MCE Pliant MCE
Relații și strategii interculturale - zi
0
30
30
Afiș RSI Pliant RSI
NOU! Managementul educației adulților - ID
0
50
50
Afiș MEA Pliant MEA

Acele mastere care nu întrunesc un număr minim de 25 de candidați nu vor funcționa!

Calendarul admiterii - sesiunea septembrie 2009

Program casierie (parter, aripa dreaptă)

 • 7-12 septembrie 2009, orele 9-16: preluare taxe de înscriere
 • 15-17 septembrie 2009, orele 9-15: preluare taxe de înmatriculare/școlarizare la semnarea declarațiilor

ANUNȚURI IMPORTANTE:

 • Candidații care în sesiunea din vară intenționau să se înscrie la modulul de master Diagnoză și intervenție la persoane cu cerințe speciale și care au fost declarați admiși la celelalte programe de masterat din facultatea noastră, au posibilitatea, în sesiunea din septembrie, să se înscrie din nou la modulul amintit mai sus, fără plata taxei de înscriere și fără riscul de a pierde locul deja câștigat în sesiunea din vară, chiar dacă acest modul nu se va organiza. Această măsură a fost luată în sprijinul absolvenților ciclului de licență în psihopedagogie specială (și nu numai), astfel încât să-și poată continua studiile de specialitate și în ciclul de masterat. (afișat 31.08.2009)
 • Conform hotărârii Biroului Senatului din data de 17.07.2009, candidații absolvenți de studii universitare de licență de la universitățile particulare, înscriși la concursul de admitere la masterat, trebuie să prezinte o dovadă a acreditării specializării absolvite (copia Hotărârii de Guvern din anul înmatriculării la studii)! (afișat 21.07.2009)

Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la admitere: 200 lei
Candidații care doresc să se înscrie la 2 specializări în cadrul facultății noastre beneficiază de reducere de 50 % a taxei de înscriere pentru cel de-al doilea dosar.

Acte necesare la înscriere

 • Diploma de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.E.C.T.) în original (dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune și o adeverință de la facultatea unde are actele în original);
 • Diploma de licență (sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.E.C.T.) în original (dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune și o adeverință de la facultatea unde are actele în original);
 • Foaia matricolă din facultate în original;

Candidații cărora nu li s-au eliberat până în momentul admiterii, Diploma de licență și foaia matricolă, vor depune la dosar doar Adeverința de licență în original.

 • Certificat de naștere, în copie legalizată;
 • Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • Copie xerox după buletinul/cartea de identitate;
 • Adeverința medicală tip (eliberată de medicul de familie) care să cuprindă: examenul clinic, adeverința de boli cronice, VDRL, RPA (radiografia pulmonară va fi înlocuită - la indicația Ministerului Sănătății Publice - de auscultația pulmonară efectuată de medicul de familie/medicul de dispensar studențesc/medicul școlar);
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de masterand (pentru masteranzii care urmează o a doua specializare);
 • Curriculum vitae;
 • Fișa de înscriere aflată în sala de înscrieri;
 • 2 fotografii color tip buletin de identitate;
 • Chitanța de achitare a taxei de înscriere;
 • Dosar plic.

Întrucât candidații au dreptul de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii, în vederea admiterii în învățământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menționate, prezentate în copie (pentru domeniile din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași) sau în copie legalizată (pentru domeniile altor instituții în afara Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași), la care se adaugă o adeverință de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale.

 

Actualizat: 15 septembrie 2009
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației