arrow1 Pagină principală arrow1 Admitere arrow1 Admitere 2011 - studii de licență arrow1 Admitere iulie 2011  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Admiterea iulie 2011 - numărul de locuri, calendar, taxe și acte necesare la înscriere

Numărul de locuri - sesiunea iulie 2011

Domeniul de licență
Specializările
Număr de locuri
buget
taxă
PSIHOLOGIE
Psihologie, zi
125 + 1 R.Mold.
100
Psihologie, ID
0
130
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
Pedagogie, zi
40
20
Psihopedagogie specială, zi
50
Pedagogia învățământului primar și preșcolar, zi*
100 + 1 R.Mold.
10
Pedagogia învățământului primar și preșcolar, ID*
0
100
Pedagogia învățământului primar și preșcolar - continuare de studii, zi
0
20
* La specializarea: Pedagogia învățământului primar și preșcolar (zi și ID) se va susține în data de 18 iulie 2011, o probă de aptitudini: MUZICĂ și DICȚIE.
Această probă constă în: (1) Verificarea auzului muzical, simțului ritmic, memoriei muzicale și calităților vocale; (2) Intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat; (3) Reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

Calendarul admiterii - sesiunea iulie 2011

 • Perioada de înscriere (depunerea dosarelor): 11 - 16 iulie 2011, corp D, et. 1, sala D310 și Amfiteatrul D4, program: luni-vineri între orele 9-17 și sâmbătă între orele 9-14
 • Proba de aptitudini MUZICĂ și DICȚIE: 18 iulie 2011, ora 9 PIPP-zi, ora 15 PIPP-ID. Candidații de la continuare de studii nu susțin proba de Muzică și Dicție.
 • Afișarea rezultatelor: 19 iulie 2011 - Rezultate generale zi și ID
 • Confirmarea locului prin semnarea declarațiilor, achitarea taxelor și aducerea actelor în original: 20-22 iulie 2011, între orele 9-15, sala D206.
  (1) În atenția candidaților admiși (buget și taxă): Cum se realizează confirmarea locului? NU UITAȚI DE SEMNAREA DECLARAȚIEI LA SALA D206!!!
  (2) În atenția candidaților admiși pe locurile cu taxă: Cum se realizează trecerea de la taxă la buget?
  (3) În atenția candidaților respinși: aceștia nu vor ocupa locurile cu taxă rămase libere după perioada de confirmare, dar vă rugăm să urmăriți oferta pentru admiterea din septembrie 2011 ce va apare pe data de 23 iulie 2011 și care va fi actualizată în data de 1 septembrie 2011.
 • Afișarea rezultatelor finale, în urma confirmărilor și retragerilor: 23 iulie 2011 - Rezultate generale zi și ID, 23 iulie 2011
  (1) În atenția candidaților care au trecut de la taxă la buget: Cum se confirmă noul loc?
  (2) În atenția candidaților admiși inițial, care nu se regăsesc pe noile liste: De ce nu sunt pe aceste liste?
  (3) Locurile rămase libere ce vor fi scoase la concurs în sesiunea 12-15 septembrie 2011: Ce locuri mai sunt disponibile?
 

Taxa de înscriere la concursul de admitere

Taxa de înscriere la admitere: 200 lei

Candidații care doresc să se înscrie la 2 specializări în cadrul facultății noastre beneficiază de o reducere de 50 % a taxei de înscriere pentru cel de-al doilea dosar.

Acte necesare la admitere

 • DIPLOMA de BACALAUREAT sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.E.C.T.S. în ORIGINAL - pentru media la bacalaureat.
 • FOAIA MATRICOLĂ în ORIGINAL - pentru media anilor de studii din liceu(dacă diploma de bacalaureat este din seriile mai vechi cu mediile anilor de studiu din liceu trecute pe verso nu mai este necesară foaia matricolă).
 • Certificat de naștere, în copie legalizată.
 • Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul).
 • Copie după buletinul/cartea de identitate.
 • Adeverința medicală tip (eliberată de medicul de familie/medicul de dispensar studențesc/medicul școlar).
 • Diploma de licență/absolvire, în original sau copie legalizată, pentru absolvenții care doresc să se înscrie la o a doua specializare.
 • 2 fotografii color tip buletin de identitate.
 • Chitanța de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la Casieria Facultății).
 • Fișa de înscriere aflată în sala de înscrieri.
 • Dosar plic.

Candidații care participă la admitere pentru specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar - continuare de studii vor trebui să depună la înscriere și următoarele documente în original:

 • DIPLOMA/ADEVERINȚA DE ABSOLVIRE A COLEGIULUI UNIVERSITAR DE INSTITUTORI recunoscută de M.E.C.T.S.;
 • FOAIA MATRICOLĂ/SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ  pentru anii de studiu din Colegiul Universitar de Institutori.

Întrucât candidații au dreptul de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii, în vederea admiterii în învățământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza  documentelor mai sus menționate, prezentate în copie (pentru domeniile din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași) sau în copie legalizată (pentru domeniile altor instituții în afara Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași), la care se adaugă o adeverință de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale.

Candidații care sunt studenți la altă facultate trebuie să mai depună la dosar: copie legalizată a diplomei de bacalaureat; copie legalizată a foii matricole din liceu; adeverință de student de la facultatea respectivă în care să fie precizate anul de studiu, forma de finanțare (număr de semestre buget/taxă), faptul că diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original se află la secretariatul facultății.

Situația înscrierilor la data de 16 iulie 2011, ora 14:00

 • Psihologie, zi - 494 candidați
 • Psihologie, ID - 88 candidați
 • Științe ale Educației, zi (Pedagogie și Psihopedagogie specială) - 87 candidați
 • Pedagogia învățământului primar și preșcolar, zi - 105 candidați
 • Pedagogia învățământului primar și preșcolar, ID - 63 candidați
 • Pedagogia învățământului primar și preșcolar, continuare de studii - 17 candidați
 • Psihologie, zi, R. Moldova - 2 candidați
 • Pedagogia învățământului primar și preșcolar, zi, R. Moldova - 1 candidat

 

Actualizat: 23 iulie 2011
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației