arrow1 Pagină principală arrow1 Admitere arrow1 Admitere 2011 - studii de licență arrow1 Admitere septembrie 2011  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Admiterea septembrie 2011 - numărul de locuri, calendar, taxe și acte necesare la înscriere

Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii pentru anul universitar 2011-2012

Numărul de locuri - sesiunea septembrie 2011

Domeniul de licență
Specializările
Număr de locuri
buget
taxă
PSIHOLOGIE
Psihologie, zi
0 + 1 R.Mold.
37
Psihologie, ID
0
48
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
Pedagogie, zi
27
17
Psihopedagogie specială, zi
Pedagogia învățământului primar și preșcolar, zi*
5
7
Pedagogia învățământului primar și preșcolar, ID*
0
39
Pedagogia învățământului primar și preșcolar - continuare de studii, zi
0
3
* La specializarea: Pedagogia învățământului primar și preșcolar (zi și ID) se va susține o probă de aptitudini: MUZICĂ și DICȚIE.
Această probă constă în: (1) Verificarea auzului muzical, simțului ritmic, memoriei muzicale și calităților vocale; (2) Intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat; (3) Reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

Calendarul admiterii - sesiunea septembrie 2011

 • Înscrierea candidaților: 12-15 septembrie 2011, între orele 9-15, corp D, sala D-IV (etaj 1, aripa dreaptă)
 • Proba de aptitudini MUZICĂ și DICȚIE (pentru specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, zi și I.D.): 16 septembrie 2011, începând cu ora 9 (zi și ID), sala D-IV (etaj 1, aripa dreaptă). Candidații de la continuare de studii nu susțin proba de Muzică și Dicție.
 • Afișarea rezultatelor:18 septembrie 2011 NOU! Rezultate generale ZI și ID
 • Confirmarea locului prin semnarea declarațiilor, achitarea taxelor și aducerea actelor în original: 19-21 septembrie 2011, între orele 9-15, sala D208 (parter, aripa stângă): Cum se realizează confirmarea locului?

Program casierie - Sala D304 (etaj 1, aripa stângă)

 • Preluare taxe de înscriere: 12-15 septembrie 2011, între orele 9-15
 • Preluare taxe de înmatriculare/ școlarizare la semnarea declarațiilor: 19-21 septembrie 2011, între orele 9-15

Taxa de înscriere la concursul de admitere

Taxa de înscriere la admitere: 200 lei

Candidații care doresc să se înscrie la 2 specializări în cadrul facultății noastre beneficiază de o reducere de 50 % a taxei de înscriere pentru cel de-al doilea dosar.

Acte necesare la admitere

 • DIPLOMA de BACALAUREAT sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.E.C.T.S. în ORIGINAL - pentru media la bacalaureat.
 • FOAIA MATRICOLĂ în ORIGINAL - pentru media anilor de studii din liceu(dacă diploma de bacalaureat este din seriile mai vechi cu mediile anilor de studiu din liceu trecute pe verso nu mai este necesară foaia matricolă).
 • Certificat de naștere, în copie legalizată.
 • Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul).
 • Copie după buletinul/cartea de identitate.
 • Adeverința medicală tip (eliberată de medicul de familie/medicul de dispensar studențesc/medicul școlar).
 • Diploma de licență/absolvire, în original sau copie legalizată, pentru absolvenții care doresc să se înscrie la o a doua specializare.
 • 2 fotografii color tip buletin de identitate.
 • Chitanța de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la Casieria Facultății).
 • Fișa de înscriere aflată în sala de înscrieri.
 • Dosar plic.

Candidații care participă la admitere pentru specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar - continuare de studii vor trebui să depună la înscriere și următoarele documente în original:

 • DIPLOMA/ADEVERINȚA DE ABSOLVIRE A COLEGIULUI UNIVERSITAR DE INSTITUTORI recunoscută de M.E.C.T.S.;
 • FOAIA MATRICOLĂ/SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ  pentru anii de studiu din Colegiul Universitar de Institutori.

Întrucât candidații au dreptul de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii, în vederea admiterii în învățământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza  documentelor mai sus menționate, prezentate în copie (pentru domeniile din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași) sau în copie legalizată (pentru domeniile altor instituții în afara Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași), la care se adaugă o adeverință de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale.

Candidații care sunt studenți la altă facultate trebuie să mai depună la dosar: copie legalizată a diplomei de bacalaureat; copie legalizată a foii matricole din liceu; adeverință de student de la facultatea respectivă în care să fie precizate anul de studiu, forma de finanțare (număr de semestre buget/taxă), faptul că diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original se află la secretariatul facultății.

Situația cumulată a înscrierilor

Domeniul de licență
Specializările
Număr de candidați înscriși
12 sept 13 sept 14 sept 15 sept
PSIHOLOGIE
Psihologie, zi
25 48 68+2RM 84+5RM
Psihologie, ID
16 27 54 92
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
Pedagogie, Psihopedagogie specială, zi
10 19 27 30
Pedagogia învățământului primar și preșcolar, zi
8 12 18 22
Pedagogia învățământului primar și preșcolar, ID
12 23 34 49
Pedagogia învățământului primar și preșcolar - continuare de studii, zi
3 4 5 6
  TOTAL 74 133 208 288

 

Actualizat: 18 septembrie 2011
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației