arrow1 Pagină principală arrow1 Admitere arrow1 Admitere 2012 - studii de master arrow1 Admitere master iulie 2012  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Admitere Master iulie 2012 - numărul de locuri, calendar, taxe și acte necesare la înscriere

Numărul de locuri - sesiunea iulie 2012

Domeniul Programul de master
Afișe
Număr de locuri*
Buget
Taxă
TOTAL
PSIHOLOGIE Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului - zi Afiș EFCPP 21 29 50
Psihologie clinică și psihoterapie - zi Afiș PCP 11 9 20
Psihologie educațională și consiliere - zi Afiș PEC 18 26 44
Relații umane și comunicare - zi Afiș RUC 11 14 25
Terapii de cuplu și de familie - zi Afiș TCF 11 9 20
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Diagnoză și intervenție la persoanele cu cerințe speciale - zi Afiș DIPCS 14 11 25
Didactici aplicate pentru învățământul primar - zi Afiș DAIP 14 11 25
Educație timpurie - zi Afiș ET 14 11 25
Medierea conflictelor în educație - zi Afiș MCE 14 10 24
Politici și management în educație - zi Afiș PME 14 11 25
Relații și strategii interculturale - zi Afiș RSI 13 7 20
  Total   155 148 303

* Locurile cu taxă la domeniul Științe ale Educației pot fi suplimentate în limitele capacității de școlarizare aprobate de A.R.A.C.I.S.

Calendarul admiterii - sesiunea iulie 2012

Programul casieriei:
Taxele se pot achita la: (1) Casieria 1: Parter, aripa dreaptă; (2) Casieria 2: Sala D 304 – etaj 1, aripa stângă; (3) Agențiile BRD.

 • Achitare taxe de înscriere: 16-20 iulie 2012, între orele 9:00-16:00.
 • Achitare taxe de înmatriculare (admiși la buget) / taxe de școlarizare (admiși cu taxă) la semnarea declarațiilor: 25-27 iulie 2012, între orele 9:00-15:00.

Pentru locurile rămase neocupate, se va organiza o a doua sesiune de admitere în perioada 10-12 septembrie 2012.

 

Precizări despre interviu

La interviu, fiecare candidat se va prezenta obligatoriu cu următoarele documente: Curriculum Vitae și Scrisoare de motivație. Întrebările comisiei vor viza problematica lucrării de licență și/sau preocupări aferente domeniului de master (publicații, voluntariat, proiecte etc.). Cunoașterea unei limbi străine, dovedită printr-un atestat/certificat cu valabilitate internațională (de tipul Cambridge, TOEFL, DALF etc.), poate constitui un avantaj, dacă se aduce la interviu.

Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la admitere: 200 lei

Candidații care doresc să se înscrie la 2 specializări în cadrul facultății noastre beneficiază de o reducere de 50 % a taxei de înscriere pentru cel de-al doilea dosar.

Acte necesare la înscriere

 • DIPLOMA de BACALAUREAT (sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.E.C.T.S.) în ORIGINAL.
 • DIPLOMA de LICENȚĂ (sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.E.C.T.S.) în ORIGINAL.
 • FOAIA MATRICOLĂ/SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ de licență în ORIGINAL.

Candidații cărora nu li s-au eliberat până în momentul admiterii, Diploma de licență și Suplimentul la diplomă, vor depune la dosar doar Adeverința de licență în original pe care sunt menționate media anilor de studii ECTS și aritmetică și media examenului de licență.

 • Certificat de naștere, în copie legalizată.
 • Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul).
 • Fotocopie după buletinul/cartea de identitate.
 • Adeverința medicală tip (eliberată de medicul de familie/medicul de dispensar studențesc/medicul școlar).
 • Pentru candidații care urmează/au urmat o a doua specializare de master: Adeverință din care să rezulte calitatea de masterand, numărul de semestre urmat în regim bugetat și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
 • 2 fotografii color tip buletin de identitate.
 • Fișa de înscriere aflată în sala de înscrieri.
 • Chitanța de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la Casieria Facultății).
 • Dosar plic.
 • Candidații absolvenți de studii universitare de licență de la Universitățile particulare, vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copia hotărârii de guvern din anul înmatriculării la studii).

Întrucât candidații au dreptul de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii, în vederea admiterii în învățământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menționate, prezentate în
copie (pentru domeniile din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași) sau în copie legalizată (pentru domeniile altor instituții în afara Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași), la care se adaugă o adeverință de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale.

Candidații care sunt studenți la altă facultate trebuie să mai depună la dosar: copie legalizată a diplomei de bacalaureat; copie legalizată a diplomei de licență; copie legalizată a foii matricole/suplimentului la diplomă; adeverință de student de la facultatea respectivă în care să fie precizate anul de studiu, forma de finanțare (număr de semestre buget/taxă), faptul că diploma de bacalaureat, diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original se află la secretariatul facultății.

Situația cumulată a înscrierilor

Domeniul Specializarea   16.07.2012 17.07.2012 18.07.2012 19.07.2012 20.07.2012
Psihologie Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului zi 18 29 36 47 58
Psihologie Psihologie clinică și psihoterapie zi 15 24 36 43 55
Psihologie Psihologie educațională și consiliere zi 7 12 17 23 29
Psihologie Relații umane și comunicare zi 4 8 11 20 30
Psihologie Terapii de cuplu și familie zi 3 6 9 12 32
Total domeniul Psihologie 47 79 109 145 204
Științe ale Educației Diagnoză și intervenție la persoanele cu cerințe speciale zi 8 13 15 18 25
Științe ale Educației Didactici aplicate pentru învățământul primar zi 6 11 21 28 36
Științe ale Educației Educație timpurie zi 4 8 12 17 29
Științe ale Educației Medierea conflictelor în educație zi 2 6 8 13 22
Științe ale Educației Politici și management în educație zi 7 16 23 32 39
Științe ale Educației Relații și strategii interculturale zi 0 1 2 3 6
Total domeniul Științe ale Educației 27 55 81 111 157
TOTAL 74 134 190 256 361

 

Actualizat: 1 august 2012
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației