arrow1 Pagină principală arrow1 Admitere arrow1 Admitere 2012 - studii de master arrow1 Admitere master septembrie 2012  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Admitere Master septembrie 2012 - numărul de locuri, calendar, taxe și acte necesare la înscriere

Numărul de locuri - sesiunea septembrie 2012

Domeniul Programul de master
Afișe
Număr de locuri
Buget
Taxă
PSIHOLOGIE Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului - zi Afiș EFCPP 0 6
Psihologie clinică și psihoterapie - zi Afiș PCP 0 10
Psihologie educațională și consiliere - zi Afiș PEC 0 14
Relații umane și comunicare - zi Afiș RUC 0 11
Terapii de cuplu și de familie - zi Afiș TCF 0 11
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Diagnoză și intervenție la persoanele cu cerințe speciale - zi Afiș DIPCS 0 8
Didactici aplicate pentru învățământul primar - zi Afiș DAIP 0 7
Educație timpurie - zi Afiș ET 0 11
Medierea conflictelor în educație - zi Afiș MCE 0 6
Politici și management în educație - zi Afiș PME 0 0
Relații și strategii interculturale - zi Afiș RSI 7 7
  Total   7 91

Calendarul admiterii - sesiunea septembrie 2012

Programul casieriei:
Taxele se pot achita la: (1) Casieria 1: Parter, aripa dreaptă; (2) Agențiile BRD.

 • Achitare taxe de înscriere: 10-12 septembrie 2012, între orele 9-15.
 • Achitare taxe de înmatriculare (admiși la buget) / taxe de școlarizare (admiși cu taxă) la semnarea declarațiilor: 15 septembrie 2012, între orele 9-13.

 

Precizări despre interviu

La interviu, fiecare candidat se va prezenta obligatoriu cu următoarele documente: Curriculum Vitae și Scrisoare de motivație. Întrebările comisiei vor viza problematica lucrării de licență și/sau preocupări aferente domeniului de master (publicații, voluntariat, proiecte etc.). Cunoașterea unei limbi străine, dovedită printr-un atestat/certificat cu valabilitate internațională (de tipul Cambridge, TOEFL, DALF etc.), poate constitui un avantaj, dacă se aduce la interviu.

Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la admitere: 200 lei

Candidații care doresc să se înscrie la 2 specializări în cadrul facultății noastre beneficiază de o reducere de 50 % a taxei de înscriere pentru cel de-al doilea dosar.

Acte necesare la înscriere

 • DIPLOMA de BACALAUREAT (sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.E.C.T.S.) în ORIGINAL.
 • DIPLOMA de LICENȚĂ (sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.E.C.T.S.) în ORIGINAL.
 • FOAIA MATRICOLĂ/SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ de licență în ORIGINAL.

Candidații cărora nu li s-au eliberat până în momentul admiterii, Diploma de licență și Suplimentul la diplomă, vor depune la dosar doar Adeverința de licență în original pe care sunt menționate media anilor de studii ECTS și aritmetică și media examenului de licență.

 • Certificat de naștere, în copie legalizată.
 • Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul).
 • Fotocopie după buletinul/cartea de identitate.
 • Adeverința medicală tip (eliberată de medicul de familie/medicul de dispensar studențesc/medicul școlar).
 • Pentru candidații care urmează/au urmat o a doua specializare de master: Adeverință din care să rezulte calitatea de masterand, numărul de semestre urmat în regim bugetat și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
 • 2 fotografii color tip buletin de identitate.
 • Fișa de înscriere aflată în sala de înscrieri.
 • Chitanța de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la Casieria Facultății).
 • Dosar plic.
 • Candidații absolvenți de studii universitare de licență de la Universitățile particulare, vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copia hotărârii de guvern din anul înmatriculării la studii).

Întrucât candidații au dreptul de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii, în vederea admiterii în învățământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menționate, prezentate în
copie (pentru domeniile din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași) sau în copie legalizată (pentru domeniile altor instituții în afara Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași), la care se adaugă o adeverință de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale.

Candidații care sunt studenți la altă facultate trebuie să mai depună la dosar: copie legalizată a diplomei de bacalaureat; copie legalizată a diplomei de licență; copie legalizată a foii matricole/suplimentului la diplomă; adeverință de student de la facultatea respectivă în care să fie precizate anul de studiu, forma de finanțare (număr de semestre buget/taxă), faptul că diploma de bacalaureat, diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original se află la secretariatul facultății.

Situația cumulată a înscrierilor

Domeniul Specializarea   10.09.2012 11.09.2012 12.09.2012
Psihologie Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului zi 0 0 3
Psihologie Psihologie clinică și psihoterapie zi 4 6 12
Psihologie Psihologie educațională și consiliere zi 2 4 9
Psihologie Relații umane și comunicare zi 0 0 4
Psihologie Terapii de cuplu și familie zi 0 2 7
Total domeniul Psihologie 6 12 35
Științe ale Educației Diagnoză și intervenție la persoanele cu cerințe speciale zi 2 3 7
Științe ale Educației Didactici aplicate pentru învățământul primar zi 2 2 2
Științe ale Educației Educație timpurie zi 2 3 4
Științe ale Educației Medierea conflictelor în educație zi 1 4 4
Științe ale Educației Relații și strategii interculturale zi 1 4 10
Total domeniul Științe ale Educației 8 16 27
TOTAL 14 28 62

 

Actualizat: 18 septembrie 2012
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației