arrow Pagină principală arrow Admitere arrow Admitere 2012 - studii de licență  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi

ADMITERE 2012

Oferta facultății în anul universitar 2012-2013 pentru studii universitare de licență

Domeniul
Specializarea
Durata studiilor
Condiții de admitere (concurs de dosare)
Psihologie
Psihologie - zi
3 ani
Media de admitere:
100 % media de la bacalaureat.
Psihologie - învățământ la distanță (ID)
3 ani
Științe ale Educației
Pedagogie* - zi
3 ani
Psihopedagogie specială* - zi
3 ani
Pedagogia învățământului primar și preșcolar** - zi
3 ani
1. Probă de aptitudini (eliminatorie - admis/respins):
Muzică și Dicție
2. Media de admitere:
100 % media de la bacalaureat.
Pedagogia învățământului primar și preșcolar** - ID
3 ani

* Opțiunea pentru specializarea Pedagogie sau Psihopedagogie specială se va face la sfârșitul semestrului 1 al anului I de studiu, în baza punctajului semestrului 1 obținut de student și a opțiunii acestuia.

** Pentru specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar opțiunea se face din momentul admiterii, deoarece este o filieră vocațională care presupune o probă de aptitudini (eliminatorie - admis/respins): "Muzică și Dicție". Această probă constă în: Verificarea auzului muzical, simțului ritmic, memoriei muzicale și calităților vocale; Intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat; Reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

Criteriile de departajare pentru candidații admiși cu aceeași medie, aflați pe ultimele locuri: (1) Media anilor de studii din liceu; (2) Media la disciplina Psihologie.

Precizări legate de Admiterea 2012

Pot fi înscriși fără admitere la facultatea noastră laureații care au obținut premiile 1, 2, 3 de la toate olimpiadele școlare naționale și internaționale!

Taxa de școlarizare

Taxa de școlarizare semestrială (doar pentru studenții admiși pe locurile cu taxă): 1.100 lei

Aceasta se achită în două rate astfel: o primă rată în termen de două săptămâni de la începerea semestrului și a doua rată până la începerea sesiunii de examene. Excepție face prima rată a semestrului I din anul I care se achită imediat după afișarea rezultatelor de la admitere, la semnarea declarației prin care vă exprimați opțiunea pentru facultatea noastră.

Ocuparea locurilor la buget și la taxă se face semestrial, în funcție de media de la admitere (pentru semestrul I) și în funcție de punctajul obținut după fiecare sesiune de examene (pentru celelalte semestre).

Alte informații și legături utile

 • Vezi cum e să fii "student la Cuza" și află alte informații despre admitere de pe site-ul universității!
 • Mai multe detalii despre desfășurarea învățământului la distanță la facultatea noastră poți afla de pe site-ul ID-ului: http://www.psih.uaic.ro/~idpsih/
 • Ai întrebări suplimentare? Contactează-ne la telefon 0232-201028 (secretariat) sau e-mail secretariat@psih.uaic.ro!

 

Actualizat: 7 septembrie 2012
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației