arrow1 Pagină principală arrow1 Admitere arrow1 Admitere 2012 - studii de licență arrow1 Admitere iulie 2012  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Admiterea iulie 2012 - numărul de locuri, calendar, taxe și acte necesare la înscriere

Numărul de locuri - sesiunea iulie 2012

Domeniul de licență
Specializările
Număr de locuri
buget
taxă
PSIHOLOGIE
Psihologie, zi
125 + 2 R.Moldova
105
Psihologie, ID
0
100
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
Pedagogie, zi
90
85
Psihopedagogie specială, zi
Pedagogia învățământului primar și preșcolar, zi*
100
20
Pedagogia învățământului primar și preșcolar, ID*
0
60

* La specializarea: Pedagogia învățământului primar și preșcolar (zi și ID) se va susține o probă de aptitudini: MUZICĂ și DICȚIE.
Această probă constă în: (1) Verificarea auzului muzical, simțului ritmic, memoriei muzicale și calităților vocale; (2) Intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat; (3) Reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

Calendarul admiterii - sesiunea iulie 2012

Programul casieriei:
Taxele se pot achita la: (1) Casieria 1: Parter, aripa dreaptă; (2) Casieria 2: Sala D 304 – etaj 1, aripa stângă; (3) Agențiile BRD.

 • Achitare taxe de înscriere: 16-20 iulie 2012, între orele 9:00-16:00.
 • Achitare taxe de înmatriculare (admiși la buget) / taxe de școlarizare (admiși cu taxă) la semnarea declarațiilor: 25-27 iulie 2012, între orele 9:00-15:00.

Pentru locurile rămase neocupate, se va organiza o a doua sesiune de admitere în perioada 10-12 septembrie 2012.

 

Taxa de înscriere la concursul de admitere

Taxa de înscriere la admitere: 200 lei

Candidații care doresc să se înscrie la 2 specializări în cadrul facultății noastre beneficiază de o reducere de 50 % a taxei de înscriere pentru cel de-al doilea dosar.

Acte necesare la admitere

 • DIPLOMA de BACALAUREAT sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.E.C.T.S. în ORIGINAL - pentru media la bacalaureat.
 • FOAIA MATRICOLĂ în ORIGINAL - pentru media anilor de studii din liceu (dacă diploma de bacalaureat este din seriile mai vechi cu mediile anilor de studiu din liceu trecute pe verso nu mai este necesară foaia matricolă).
 • Certificat de naștere, în copie legalizată.
 • Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul).
 • Copie după buletinul/cartea de identitate.
 • Adeverința medicală tip (eliberată de medicul de familie/medicul de dispensar studențesc/medicul școlar).
 • Diploma de licență/absolvire, în original sau copie legalizată, pentru absolvenții care doresc să se înscrie la o a doua specializare.
 • 2 fotografii color tip buletin de identitate.
 • Chitanța de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la Casieria Facultății).
 • Fișa de înscriere aflată în sala de înscrieri.
 • Dosar plic.

Întrucât candidații au dreptul de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii, în vederea admiterii în învățământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza  documentelor mai sus menționate, prezentate în copie (pentru domeniile din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași) sau în copie legalizată (pentru domeniile altor instituții în afara Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași), la care se adaugă o adeverință de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale.

Candidații care sunt studenți la altă facultate trebuie să mai depună la dosar: copie legalizată a diplomei de bacalaureat; copie legalizată a foii matricole din liceu; adeverință de student de la facultatea respectivă în care să fie precizate anul de studiu, forma de finanțare (număr de semestre buget/taxă), faptul că diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original se află la secretariatul facultății.

Situația cumulată a înscrierilor

Domeniul Specializarea   16.07.2012 17.07.2012 18.07.2012 19.07.2012 20.07.2012
Psihologie Psihologie zi 62 151 296 390 438
Psihologie Psihologie ID 20 38 65 96 126
Psihologie Psihologie, candidați din Republica Moldova zi 0 1 3 3 4
Total domeniul Psihologie 82 190 364 489 568
Științe ale Educației Științe ale Educației (Pedagogie și Psihopedagogie specială) zi 12 37 75 92 104
Științe ale Educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar zi 18 54 94 121 132
Științe ale Educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar ID 20 32 62 84 106
Total domeniul Științe ale Educației 50 123 231 297 342
TOTAL 132 313 595 786 910

 

Actualizat: 1 august 2012
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației