arrow1 Pagină principală arrow1 Admitere arrow1 Admitere 2013 - studii de master arrow1 Admitere master iulie 2013  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Admitere Master iulie 2013 - numărul de locuri, calendar, taxe și acte necesare la înscriere

Numărul de locuri - sesiunea iulie 2013

Domeniul Programul de master
Afișe
Număr de locuri
Buget
Taxă *
PSIHOLOGIE Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului - zi Afiș EFCPP 18 19
Psihologie clinică și psihoterapie - zi Afiș PCP 18 19
Psihologie educațională și consiliere - zi Afiș PEC 15 18
Relații umane și comunicare - zi Afiș RUC 14 16
Terapii de cuplu și de familie - zi Afiș TCF 14 16
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Diagnoză și intervenție la persoanele cu cerințe speciale - zi Afiș DIPCS 16 18
Didactici aplicate pentru învățământul primar - zi Afiș DAIP 16 18
Educație timpurie - zi Afiș ET 16 17
Medierea conflictelor în educație - zi Afiș MCE 16 17
Politici și management în educație - zi Afiș PME 16 17

* Locurile cu taxă pot fi suplimentate în limitele capacității de școlarizare aprobate de A.R.A.C.I.S.

Calendarul admiterii - sesiunea iulie 2013

Pentru locurile rămase neocupate, se va organiza o a doua sesiune de admitere în septembrie: 9-11 septembrie 2013 (înscrierea) și 12-14 septembrie 2013 (selecția candidaților și afișarea rezultatelor).

Programul casieriei (Casieria 1: parter - aripa dreaptă, Casieria 2: etaj - aripa stângă, agenții BRD):

 • Achitare taxe de înscriere: 15–19 iulie 2013, între orele 9-16
 • Achitare taxe de înmatriculare (admiși la buget) / taxe de școlarizare (admiși cu taxă) la semnarea declarațiilor: 24, 25, 26, 29 iulie 2013, între orele 9-14:30

 

Precizări despre interviu

La interviu, fiecare candidat se va prezenta obligatoriu cu următoarele documente: Curriculum Vitae și Scrisoare de motivație. Întrebările comisiei vor viza problematica lucrării de licență și/sau preocupări aferente domeniului de master (publicații, voluntariat, proiecte etc.). Cunoașterea unei limbi străine, dovedită printr-un atestat/certificat cu valabilitate internațională (de tipul Cambridge, TOEFL, DALF etc.), poate constitui un avantaj, dacă se aduce la interviu.

Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la admitere: 200 lei

Candidații care doresc să se înscrie la două specializări în cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației (depun două dosare de înscriere) beneficiază de o reducere de 50% la taxa de înscriere pentru a II-a specializare.

Acte necesare la înscriere

 • DIPLOMA de BACALAUREAT (sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.E.C.T.S.) în ORIGINAL.
 • DIPLOMA de LICENȚĂ (sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.E.C.T.S.) în ORIGINAL.
 • FOAIA MATRICOLĂ/SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ de licență în ORIGINAL.

Candidații cărora nu li s-au eliberat până în momentul admiterii, Diploma de licență și Suplimentul la diplomă, vor depune la dosar doar Adeverința de licență în original pe care sunt menționate media anilor de studii ECTS și aritmetică și media examenului de licență.

 • Certificat de naștere, în copie legalizată.
 • Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul).
 • Fotocopie după buletinul/cartea de identitate.
 • Adeverința medicală tip (eliberată de medicul de familie/medicul de dispensar studențesc/medicul școlar).
 • Pentru candidații care urmează/au urmat o a doua specializare de master: Adeverință din care să rezulte calitatea de masterand, numărul de semestre urmat în regim bugetat și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
 • 2 fotografii color tip buletin de identitate.
 • Fișa de înscriere aflată în sala de înscrieri.
 • Chitanța de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la Casieria Facultății).
 • Dosar plic.
 • Candidații absolvenți de studii universitare de licență de la Universitățile particulare, vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copia hotărârii de guvern din anul înmatriculării la studii).

Întrucât candidații au dreptul de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii, în vederea admiterii în învățământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menționate, prezentate în
copie (pentru domeniile din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași) sau în copie legalizată (pentru domeniile altor instituții în afara Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași), la care se adaugă o adeverință de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale.

Candidații care sunt studenți la altă facultate trebuie să mai depună la dosar: copie legalizată a diplomei de bacalaureat; copie legalizată a diplomei de licență; copie legalizată a foii matricole/suplimentului la diplomă; adeverință de student de la facultatea respectivă în care să fie precizate anul de studiu, forma de finanțare (număr de semestre buget/taxă), faptul că diploma de bacalaureat, diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original se află la secretariatul facultății.

Situația cumulată a înscrierilor

Domeniul Specializarea   15.07.2013 16.07.2013 17.07.2013 18.07.2013 19.07.2013
Psihologie Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului zi 8 27 41 50 68
Psihologie Psihologie clinică și psihoterapie zi 12 18 30 42 54
Psihologie Psihologie educațională și consiliere zi 4 6 9 12 23
Psihologie Relații umane și comunicare zi 2 6 10 16 25
Psihologie Terapii de cuplu și familie zi 2 3 5 12 20
Total domeniul Psihologie 28 60 95 132 190
Științe ale Educației Diagnoză și intervenție la persoanele cu cerințe speciale zi 3 5 8 10 13
Științe ale Educației Didactici aplicate pentru învățământul primar zi 4 6 13 17 22
Științe ale Educației Educație timpurie zi 5 11 13 16 19
Științe ale Educației Medierea conflictelor în educație zi 5 9 10 15 17
Științe ale Educației Politici și management în educație zi 0 1 4 13 17
Total domeniul Științe ale Educației 17 32 48 71 88
TOTAL 45 92 143 203 278

 

Actualizat: 30 iulie 2013
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației