arrow Pagină principală arrow Admitere arrow Admitere 2013 - studii de licență  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi

ADMITERE 2013

Oferta facultății în anul universitar 2013-2014 pentru studii universitare de licență

Domeniul
Specializarea
Durata studiilor
Condiții de admitere (concurs de dosare)
Psihologie
Psihologie - zi
3 ani
Media de admitere:
100 % media de la bacalaureat.
Psihologie - învățământ la distanță (ID)
3 ani
Științe ale Educației
Pedagogie* - zi
3 ani
Psihopedagogie specială* - zi
3 ani
Pedagogia învățământului primar și preșcolar** - zi
3 ani
1. Probă de aptitudini (eliminatorie - admis/respins):
Muzică și Dicție
2. Media de admitere:
100 % media de la bacalaureat.
Pedagogia învățământului primar și preșcolar** - ID
3 ani
Pedagogia învățământului primar și preșcolar*** (continuare de studii) - ID
1 an
100 % media examenului de absolvire a Colegiului Universitar de Institutori

* Opțiunea pentru specializarea Pedagogie sau Psihopedagogie specială se va face la sfârșitul semestrului 1 al anului I de studiu, în baza punctajului semestrului 1 obținut de student și a opțiunii acestuia.

** Pentru specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar opțiunea se face din momentul admiterii, deoarece este o filieră vocațională care presupune o probă de aptitudini (eliminatorie - admis/respins): "Muzică și Dicție". Această probă constă în: Verificarea auzului muzical, simțului ritmic, memoriei muzicale și calităților vocale; Intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat; Reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

Criteriile de departajare pentru candidații admiși cu aceeași medie, aflați pe ultimele locuri, sunt: (1) Media anilor de studii din liceu; (2) Media la disciplina Psihologie. Pentru specializarea "Pedagogia învățământului primar și preșcolar"(continuare de studii) - ID, criteriul de departajare pentru candidații cu aceeași medie este media anilor de studii din colegiu.

*** Important: Modulul de continuare de studii se adresează doar absolvenților de Colegii Universitare de Institutori (învățământ de scurtă durată – 3 ani) cu examen de absolvire promovat. Pentru această specializare nu se susține proba de "Muzică și Dicție".

Precizări legate de Admiterea 2013

Pot fi înscriși fără admitere la facultatea noastră laureații care au obținut premiile 1, 2, 3 de la olimpiadele școlare de științe exacte și discipline socio-umane naționale și internaționale!

Taxa de școlarizare (doar pentru studenții admiși pe locurile cu taxă)

Domeniul
Specializarea
Taxa de școlarizare pentru anul univ. 2013-2014
Psihologie
Psihologie - zi
2.700 lei (1.350 lei pe semestru)
Psihologie - învățământ la distanță (ID)
2.500 lei (1.250 lei pe semestru)
Științe ale Educației
Pedagogie - zi
2.700 lei (1.350 lei pe semestru)
Psihopedagogie specială - zi
2.700 lei (1.350 lei pe semestru)
Pedagogia învățământului primar și preșcolar - zi
2.700 lei (1.350 lei pe semestru)
Pedagogia învățământului primar și preșcolar - ID
2.500 lei (1.250 lei pe semestru)
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (continuare de studii) - ID
2.500 lei (1.250 lei pe semestru)

Taxa de școlarizare se achită în patru rate astfel: o primă rată în termen de două săptămâni de la începerea semestrului I, a doua rată până la începerea sesiunii de examene din iarnă, a treia rată în termen de două săptămâni de la începerea semestrului II și a patra rată până la începerea sesiunii de examene din vară. Excepție face prima rată a semestrului I din anul I care se achită imediat după afișarea rezultatelor de la admitere, la semnarea declarației prin care vă exprimați opțiunea pentru facultatea noastră.

Ocuparea locurilor la buget și la taxă se face semestrial, în funcție de media de la admitere (pentru semestrul I) și în funcție de punctajul obținut după fiecare sesiune de examene (pentru celelalte semestre).

Alte informații și legături utile

 

Actualizat: 5 septembrie 2013
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației