arrow1 Pagină principală arrow1 Admitere arrow1 Admitere 2013 - studii de licență arrow1 Admitere iulie 2013  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Admiterea iulie 2013 - numărul de locuri, calendar, taxe și acte necesare la înscriere

Numărul de locuri - sesiunea iulie 2013

Domeniul de licență
Specializările
Număr de locuri
buget
taxă
PSIHOLOGIE
Psihologie, zi
125
105
Psihologie, ID
0
100
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
Pedagogie, zi
90
15
Psihopedagogie specială, zi
Pedagogia învățământului primar și preșcolar, zi*
100
20
Pedagogia învățământului primar și preșcolar, ID*
0
60
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (continuare de studii) - ID
0
40

* La specializarea: Pedagogia învățământului primar și preșcolar (zi și ID) se va susține o probă de aptitudini: MUZICĂ și DICȚIE.
Această probă se va susține în data de 22.07.2013 și constă în: (1) Verificarea auzului muzical, simțului ritmic, memoriei muzicale și calităților vocale; (2) Intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat; (3) Reproducerea de fragmente ritmico-melodice. Pentru specializarea "Pedagogia învățământului primar și preșcolar" (continuare de studii) - ID, nu se susține proba de "Muzică și Dicție".

Calendarul admiterii - sesiunea iulie 2013

Pentru locurile rămase neocupate, se va organiza o a doua sesiune de admitere în septembrie: 9-11 septembrie 2013 (înscrierea) și 12-14 septembrie 2013 (selecția candidaților și afișarea rezultatelor).

Programul casieriei (Casieria 1: parter - aripa dreaptă, Casieria 2: etaj - aripa stângă, agenții BRD):

 • Achitare taxe de înscriere: 15–19 iulie 2013, între orele 9-16
 • Achitare taxe de înmatriculare (admiși la buget) / taxe de școlarizare (admiși cu taxă) la semnarea declarațiilor: 24, 25, 26, 29 iulie 2013, între orele 9-14:30
 

Taxa de înscriere la concursul de admitere

Taxa de înscriere la admitere: 200 lei

Candidații care doresc să se înscrie la două specializări în cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației (depun două dosare de înscriere) beneficiază de o reducere de 50% la taxa de înscriere pentru a II-a specializare.

Acte necesare la admitere

 • DIPLOMA de BACALAUREAT sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.E.C.T.S. în ORIGINAL - pentru media la bacalaureat.
 • FOAIA MATRICOLĂ în ORIGINAL - pentru media anilor de studii din liceu (dacă diploma de bacalaureat este din seriile mai vechi cu mediile anilor de studiu din liceu trecute pe verso nu mai este necesară foaia matricolă).
 • Certificat de naștere, în copie legalizată.
 • Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul).
 • Copie după buletinul/cartea de identitate.
 • Adeverința medicală tip (eliberată de medicul de familie/medicul de dispensar studențesc/medicul școlar).
 • Diploma de licență/absolvire, în original sau copie legalizată, pentru absolvenții care doresc să se înscrie la o a doua specializare și adeverință de la facultatea respectivă în care să fie precizate numărul de semestre buget/taxă + numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
 • 2 fotografii color tip buletin de identitate.
 • Chitanța de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la Casieria Facultății sau la Agențiile BRD).
 • Fișa de înscriere aflată în sala de completare.
 • Dosar plic.
Acte în original necesare la înscriere, în afară de lista generală, pentru specializarea "Pedagogia învățământului primar și preșcolar" (continuare de studii) - ID:
• Diploma de Absolvire a Colegiului Universitar de Institutori recunoscută de M.E.C.T.S.;
• Foaia matricolă/suplimentul la diplomă  pentru anii de studii din Colegiul Universitar de Institutori.

Întrucât candidații au dreptul de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii, în vederea admiterii în învățământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza  documentelor mai sus menționate, prezentate în copie (pentru domeniile din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași) sau în copie legalizată (pentru domeniile altor instituții în afara Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași), la care se adaugă o adeverință de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale.

Candidații care sunt studenți la altă facultate trebuie să mai depună la dosar: copie legalizată a diplomei de bacalaureat; copie legalizată a foii matricole din liceu; adeverință de student de la facultatea respectivă în care să fie precizate anul de studiu, forma de finanțare (număr de semestre buget/taxă), faptul că diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original se află la secretariatul facultății.

Situația cumulată a înscrierilor

Domeniul Specializarea   15.07.2013 16.07.2013 17.07.2013 18.07.2013 19.07.2013
Psihologie Psihologie zi 33 121 261 361 396
Psihologie Psihologie ID 28 54 88 120 156
Total domeniul Psihologie 61 175 349 481 552
Științe ale Educației Științe ale Educației (Pedagogie și Psihopedagogie specială) zi 16 50 115 137 145
Științe ale Educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar zi 24 53 118 155 178
Științe ale Educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar ID 28 55 84 112 127
Științe ale Educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar (continuare de studii) ID 15 19 32 40 47
Total domeniul Științe ale Educației 83 177 349 444 497
TOTAL 144 352 698 925 1049

 

Actualizat: 30 iulie 2013
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației