arrow1 Pagină principală arrow1 Admitere arrow1 Admitere 2014 - studii de doctorat  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi

ADMITERE 2014 - CICLUL III - STUDII DE DOCTORAT

Documente utile:

Numărul de locuri:
Domeniul Număr de locuri:
cu bursă MEN cu bursă UAIC fără bursă cu taxă
Psihologie 8 4 6 5
Științe ale Educației

Calendarul sesiunii de admitere:

 • Înscrierea candidaților: 1-12 septembrie 2014
 • Selecția candidaților: 15-16 septembrie 2014. Domeniul PSIHOLOGIE - 15 septembrie 2014, ora 9, lab. Dinamica de grup; Domeniul ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI - 16 septembrie 2014, ora 11,30, lab. Politici educaționale
 • Afișarea rezultatelor: 16 septembrie 2014. S-au afișat rezultatele! Rezultate admitere doctorat.
 • Contestații: 17 septembrie 2014
 • Anunț: Candidații admiși la doctorat în sesiunea septembrie 2014 trebuie să încheie contractul de studii doctorale în 3 exemplare începând cu data de 1 oct.2014 și să achite taxa de înmatriculare de 50 lei.

Conținutul dosarului de înscriere:

 • fișa de înscriere tip în care se vor menționa opțiunile pentru conducătorul de doctorat, cu avizul acestuia: domeniul Psihologie (document pdf); domeniul Științe ale Educației (document pdf);
 • curriculum vitae;
 • lista lucrărilor științifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • atestat de cunoaștere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin intermediul Fundației „Conventus”, înainte de susținerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepție fac cei care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăți acreditate, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaționale recunoscute.
 • copie legalizată a certificatului de naștere;
 • copie legalizată a certificatului de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • fotocopie după buletinul/cartea de identitate;
 • diploma de bacalaureat în original;
 • diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă, în original;
 • diploma de masterat sau un act echivalent și foaia matricolă, în original (pentru absolvenții de masterat din anul universitar curent, adeverința de absolvire și situația școlară, eliberată de secretariatele facultăților);
 • 2 fotografii color tip buletin de identitate;
 • chitanța de achitare a taxei de înscriere.

Examenul de admitere:

Examenul de admitere va fi oral, susținut în fața comisiei de admitere, fiind format din două parți:

 • a) prezentarea preocupărilor/ experienței anterioare de cercetare (50%);
 • b) prezentarea proiectului de cercetare (50%).

Condiții de înscriere:

"Pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat în domeniul Psihologie, candidații trebuie să aibă diplomă de licența sau diploma de master în domeniul psihologiei, iar pentru înscrierea la concursul de admitere în domeniul Științelor Educației  candidații trebuie să aibă diplomă de master în domeniul de Științelor educației sau în domenii apropiate acestuia." (vezi Regulamentul Scolii Doctorale FPSE, Art. 5, punctul 4)

"Candidații se pot înscrie la concurs doar dacă au obținut minim 8.50 ca medie generală de absolvire a programelor la licență și de master și dacă au acordul scris al conducătorului de doctorat pe ale cărui locuri intenționează să candideze." (vezi Regulamentul Scolii Doctorale, Art. 5, punctul 5)

Conducatori de doctorat și teme de cercetare:

Domeniul PSIHOLOGIE

Domeniul ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

Alte informații:

 

Actualizat: 23 septembrie 2014
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației