arrow Pagină principală arrow Admitere arrow Admitere 2014 - studii de licență  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi

ADMITERE 2014

Oferta facultății în anul universitar 2014-2015 pentru studii universitare de licență

Domeniul Specializarea Forma de învățământ* Durata studiilor Condiții de admitere (concurs de dosare)
Psihologie Psihologie IF 3 ani 100 % media examenului de bacalaureat
Psihologie ID 3 ani
Științe ale Educației Pedagogie IF 3 ani
Psihopedagogie specială IF 3 ani
Pedagogia învățământului primar și preșcolar IF 3 ani (1) Probă de aptitudini (eliminatorie - admis/respins): Muzică și Dicție
(2) 100 % media examenului de bacalaureat
Pedagogia învățământului primar și preșcolar ID 3 ani
* IF = învățământ cu frecvență (zi), ID = învățământ la distanță

Opțiunea pentru specializarea Pedagogie sau Psihopedagogie specială se va face la sfârșitul semestrului 1 al anului I de studiu, în baza punctajului semestrului 1 obținut de student și a opțiunii acestuia.

Pentru specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar opțiunea se face din momentul admiterii, deoarece este o filieră vocațională care presupune o probă de aptitudini (eliminatorie - admis/respins): "Muzică și Dicție". Această probă constă în: Verificarea auzului muzical, simțului ritmic, memoriei muzicale și calităților vocale; Intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat; Reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

Criteriile de departajare pentru candidații cu aceeași medie, aflați pe ultimele locuri: Media anilor de studii din liceu; Media la disciplina Psihologie.

Oferta facultății în anul universitar 2014-2015 pentru programul de conversie profesională, studii universitare de licență

Acest program este oferit pentru cadrele didactice încadrate în sistemul de învățământ preuniversitar cu diplomă de licență sau echivalentă.

Domeniul Specializarea Forma de învăță-mânt* Durata studiilor Condiții de admitere (concurs de dosare)
Psihologie Psihologie (conversie profesională) ID 2 ani
(4 sem.)
100 % media examenului de licență
Științe ale Educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar** (conversie profesională)
(pentru absolvenții altor domenii  de licență)
ID 2 ani
(4 sem.)
Pedagogia învățământului primar și preșcolar** (conversie profesională)
(pentru absolvenții domeniului de licență Științe ale Educației)
ID 1,5 ani
(3 sem.)
* ID = învățământ la distanță
** sub rezerva acreditării aceluiași program la studiile de licență

Programul de conversie profesională pentru specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar va desfășura admitere în sesiunea septembrie 2014 doar dacă se va primi vizita ARACIS până la acea dată.

Criteriile de departajare pentru candidații cu aceeași medie, aflați pe ultimele locuri: Media anilor de studii de licență.

Precizări legate de Admiterea 2014

Pot fi înscriși fără admitere la facultatea noastră laureații care au obținut premiile 1, 2, 3 de la olimpiadele școlare de științe exacte și discipline socio-umane naționale și internaționale!

Taxa de școlarizare (doar pentru studenții admiși pe locurile cu taxă)

Taxa de școlarizare pentru anul universitar 2014-2015:

 • 3.000 lei (1.500 lei / semestru): pentru studenții admiși pe locurile cu taxă, IF și ID
 • 3.500 lei (1.750 lei / semestru): pentru studenții admiși la programele de conversie profesională

Taxa de școlarizare se achită în patru rate astfel: o primă rată în termen de două săptămâni de la începerea semestrului I, a doua rată până la începerea sesiunii de examene din iarnă, a treia rată în termen de două săptămâni de la începerea semestrului II și a patra rată până la începerea sesiunii de examene din vară. Excepție face prima rată a semestrului I din anul I care se achită imediat după afișarea rezultatelor de la admitere, la semnarea declarației prin care vă exprimați opțiunea pentru facultatea noastră.

Ocuparea locurilor la buget și la taxă se face semestrial, în funcție de media de la admitere (pentru semestrul I) și în funcție de punctajul obținut după fiecare sesiune de examene (pentru celelalte semestre).

Alte informații și legături utile

 

Actualizat: 1 august 2014
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației