arrow1 Pagină principală arrow1 Admitere arrow1 Admitere 2014 - studii de licență arrow1 Admitere septembrie 2014  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Admiterea septembrie 2014 - numărul de locuri, calendar, taxe și acte necesare la înscriere

Numărul de locuri - sesiunea septembrie 2014

Domeniul de licență Specializarea Forma de învățământ* Număr de locuri
buget taxă
PSIHOLOGIE Psihologie IF 0 42
Psihologie ID - 3
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Pedagogie IF 14 15
Psihopedagogie specială IF
Pedagogia învățământului primar și preșcolar** IF 0 2
* IF = învățământ cu frecvență (zi), ID = învățământ la distanță

** La specializarea: Pedagogia învățământului primar și preșcolar (IF și ID) se va susține o probă de aptitudini: MUZICĂ și DICȚIE.
Această probă constă în: (1) Verificarea auzului muzical, simțului ritmic, memoriei muzicale și calităților vocale; (2) Intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat; (3) Reproducerea de fragmente ritmico-melodice. Pentru specializarea "Pedagogia învățământului primar și preșcolar" (conversie profesională) nu se susține proba de "Muzică și Dicție".

Calendarul admiterii - sesiunea septembrie 2014

 • Înscrieri (depunerea dosarelor): 8-10 septembrie 2014, orele 9:00-16:00, sala D206. ÎNSCRIERI ONLINE!
 • Susținerea probei de aptitudini pentru specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar: 11 septembrie 2014, sala D208, ora 9:00
 • Afișarea rezultatelor: 11 septembrie 2014. (1) Rezultate în ordine alfabetică; (2) Rezultate în ordinea mediilor.
 • Semnarea declarațiilor (confirmarea locului) pentru candidații declarați admiși: 11 septembrie 2014, orele 12:00–15:00 și 12 septembrie 2014, orele 9:00-15:00, Secretariatul facultății
 • Afișarea rezultatelor finale: 15 septembrie 2014. S-au afișat rezultatele finale! (1) Rezultate în ordine alfabetică; (2) Rezultate în ordinea mediilor; (3) Important! Candidații care se aflau inițial pe listele în așteptare și acum au fost declarați admiși sunt așteptați marți, 16 septembrie 2014, la Secretariatul facultății, între orele 9-15, pentru a confirma locul obținut! În caz contrar vor fi declarați respinși!

Programul casieriei din corp D (parter - aripa dreaptă):

 • Achitare taxe de înscriere: 8-10 septembrie 2014, orele 9:00-15:00
 • Achitare taxe de înmatriculare (admiși la buget) / taxe de școlarizare (admiși cu taxă) la semnarea declarațiilor: 11 septembrie 2014, orele 12:00–15:00 și 12 septembrie 2014, orele 9:00-15:00
 

Taxa de înscriere la concursul de admitere

Taxa de înscriere la admitere: 200 lei

Candidații care doresc să se înscrie la două specializări în cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației (depun două dosare de înscriere) beneficiază de o reducere de 50% la taxa de înscriere pentru a II-a specializare.

Acte necesare la admitere

 • DIPLOMA de BACALAUREAT sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.E.C.T.S., în ORIGINAL - pentru media la bacalaureat.
 • FOAIA MATRICOLĂ în ORIGINAL - pentru media anilor de studii din liceu (dacă diploma de bacalaureat este din seriile mai vechi cu mediile anilor de studiu din liceu trecute pe verso nu mai este necesară foaia matricolă).
 • Certificat de naștere, în copie legalizată.
 • Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul).
 • Copie după buletinul/cartea de identitate.
 • Adeverința medicală tip (eliberată de medicul de familie/medicul de dispensar studențesc/medicul școlar).
 • Diploma de licență/absolvire, în original sau copie legalizată, pentru absolvenții care doresc să se înscrie la o a doua specializare și adeverință de la facultatea respectivă în care să fie precizate numărul de semestre buget/taxă + numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
 • 2 fotografii color tip buletin de identitate.
 • Chitanța de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la Casieria Facultății sau la Agențiile BRD).
 • Fișa de înscriere aflată în sala de completare.
 • Dosar plic.

Întrucât candidații au dreptul de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii, în vederea admiterii în învățământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza  documentelor mai sus menționate, prezentate în copie (pentru domeniile din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași) sau în copie legalizată (pentru domeniile altor instituții în afara Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași), la care se adaugă o adeverință de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale.

Candidații care sunt studenți la altă facultate trebuie să mai depună la dosar: copie legalizată a diplomei de bacalaureat; copie legalizată a foii matricole din liceu; adeverință de student de la facultatea respectivă în care să fie precizate anul de studiu, forma de finanțare (număr de semestre buget/taxă), faptul că diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original se află la secretariatul facultății.

Situația cumulată a înscrierilor

Domeniul Specializarea   8.09.2014 9.09.2014 10.09.2014
Psihologie Psihologie IF 24 48 77
Psihologie Psihologie ID 6 13 36
Științe ale Educației Științe ale Educației (Pedagogie și Psihopedagogie specială) IF 11 20 26
Științe ale Educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar IF 3 6 9
TOTAL 44 87 148

 

Actualizat: 15 septembrie 2014
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației