arrow1 Pagină principală arrow1 Admitere arrow1 Admitere 2015 - studii de licență arrow1 Admitere iulie 2015  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Admiterea iulie 2015 - numărul de locuri, calendar, taxe și acte necesare la înscriere

Numărul de locuri - sesiunea iulie 2015

Domeniul de licență Specializarea Forma de învățământ* Număr de locuri
buget taxă
PSIHOLOGIE Psihologie IF 125 90
Psihologie ID - 100
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Pedagogie IF 40 5
Psihopedagogie specială IF 50 10
Pedagogia învățământului primar și preșcolar** IF 100 20
Pedagogia învățământului primar și preșcolar** ID - 60
* IF = învățământ cu frecvență (zi), ID = învățământ la distanță

** La specializarea: Pedagogia învățământului primar și preșcolar (IF și ID) se va susține o probă de aptitudini: MUZICĂ și DICȚIE.
Această probă constă în: (1) Verificarea auzului muzical, simțului ritmic, memoriei muzicale și calităților vocale; (2) Intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat; (3) Reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

Numărul de locuri pentru candidații etnici români cu studii în România/Republica Moldova și numărul de locuri pentru candidații de etnie romă (admitere la Rectoratul universității)

Domeniul de licență Programul de studii  universitare de licență Forma de învățământ* Nr. locuri pentru etnici români Nr. locuri  pentru etnici romi
Buget,
cu bursă
Buget,
fără bursă
Taxă Buget Taxă
PSIHOLOGIE Psihologie IF 1 0 1 2 0
Psihologie ID 0 0 0 0 0
ȘTIINTE ALE EDUCAȚIEI Pedagogie IF 0 0 1 1 0
Psihopedagogie specială IF
Pedagogia învățământului primar și preșcolar IF
Pedagogia învățământului primar și preșcolar ID 0 0 0 0 0
* IF = învățământ cu frecvență (zi), ID = învățământ la distanță

Calendarul admiterii - sesiunea iulie 2015

Pentru locurile rămase neocupate, se va organiza o a doua sesiune de admitere în septembrie: 7-9 septembrie 2015 (înscrierea) și 10-12 septembrie 2015 (selecția candidaților și afișarea rezultatelor).

Programul casieriilor din corp D (Casieria 1: parter - aripa dreaptă, Casieria 2: etaj - aripa stângă):

 • Achitare taxe de înscriere: 13-17 iulie 2015: orele 9-16; 18 iulie 2015: orele 9-13.
 • Achitare taxe de înmatriculare (admiși la buget) / taxe de școlarizare (admiși cu taxă) la semnarea declarațiilor (etapa I): 21-23 iulie 2015, orele 9-15.
 • Achitare taxe de înmatriculare (admiși la buget) / taxe de școlarizare (admiși cu taxă) la semnarea declarațiilor (etapa a II-a): 27-28 iulie 2015, orele 9-15.
 

Taxa de înscriere la concursul de admitere

Taxa de înscriere la admitere: 200 lei

Acte necesare la admitere

Întrucât candidații au dreptul de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii, în vederea admiterii în învățământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza  documentelor mai sus menționate, prezentate în copie (pentru domeniile din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași) sau în copie legalizată (pentru domeniile altor instituții în afara Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași), la care se adaugă o adeverință de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale.

Candidații care sunt studenți la altă facultate trebuie să mai depună la dosar: copie legalizată a diplomei de bacalaureat; copie legalizată a foii matricole din liceu; adeverință de student de la facultatea respectivă în care să fie precizate anul de studiu, forma de finanțare (număr de semestre buget/taxă), faptul că diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original se află la secretariatul facultății.

Situația cumulată a înscrierilor

Domeniul Specializarea   13 iulie 14 iulie 15 iulie 16 iulie 17 iulie 18 iulie online total
Psihologie Psihologie IF 11 83 263 399 459 481 43 524
Psihologie Psihologie ID 17 29 48 74 98 113 34 147
Total domeniul Psihologie 28 112 311 473 557 594 77 671
Științe ale Educației Științe ale Educației (Pedagogie și Psihopedagogie specială) IF 7 28 72 121 143 148 5 153
Științe ale Educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar IF 12 34 109 165 195 203 8 211
Științe ale Educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar ID 18 37 63 92 111 124 17 141
Total domeniul Științe ale Educației 37 99 244 378 449 475 30 505
TOTAL 65 211 555 851 1006 1069 107 1176

 

Actualizat: 29 iulie 2015
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației