arrow1 Pagină principală arrow1 Admitere arrow1 Admitere 2016 - studii de doctorat  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi

ADMITERE 2016 - CICLUL III - STUDII DE DOCTORAT

Documente utile:

Numărul de locuri propuse:
Domeniul Numărul de locuri
buget taxă
cu frecvență cu frecvență redusă cu frecvență/ cu frecvență redusă
Psihologie 5 7 8
Științe ale Educației

Calendarul sesiunii de admitere:

 • Înscrierea candidaților: 1-9 septembrie 2016, la Secretariatul facultății, între orele 10-12.
 • Selecția candidaților: 12-14 septembrie 2016. Susținerea probei de admitere va fi pe data de 12 septembrie 2016, ora 11, sala Dinamică de grup, pentru domeniul Științe ale Educației și pe data de 13 septembrie 2016, ora 9, sala Dinamică de grup, pentru domeniul Psihologie.
 • Afișarea rezultatelor: 15 septembrie 2016
 • Contestații (doar pentru proba scrisă): 16 septembrie 2016
 • Afișarea rezultatelor finale: 19 septembrie 2016

Condiții de înscriere:

"Pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat în domeniul Psihologie, candidații trebuie să aibă diplomă de licența sau diploma de master în domeniul psihologiei sau în alte domenii socio-umane, iar pentru înscrierea la concursul de admitere în domeniul Științelor Educației  candidații trebuie să aibă diplomă de master în domeniul de Științelor educației sau în domenii apropiate acestuia." (vezi Regulamentul Scolii Doctorale FPSE, Art. 5, punctul 4)

"Candidații se pot înscrie la concurs doar dacă au obținut minim 8.50 ca medie generală de absolvire a programelor la licență și de master." (vezi Regulamentul Scolii Doctorale, Art. 5, punctul 5)

Conținutul dosarului de înscriere:

 • Fișa de înscriere tip în care se va menționa opțiunea pentru conducătorul de doctorat; Fișa de înscriere se poate descărca online, se listează față-verso și se aduce completată: Fișa de înscriere pentru domeniul Psihologie; Fișa de înscriere pentru domeniul Științe ale Educației.
 • Curriculum Vitae;
 • Lista lucrărilor științifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • Atestat de cunoaștere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, înainte de susținerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepție fac candidații care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăți acreditate, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaționale recunoscute.
 • Copie legalizată a certificatului de naștere;
 • Copie legalizată a certificatului de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • Copie a actului de identitate;
 • Copie legalizată a diplomei de bacalaureat sau un act echivalent;
 • Copie legalizată a diplomei de licență și a foii matricole/suplimentului la diplomă;
 • Diploma de masterat sau un act echivalent și foaia matricolă, în original (pentru absolvenții de masterat din anul universitar curent, adeverința de absolvire și situația școlară, eliberată de secretariatele facultăților);
 • 2 fotografii color tip buletin de identitate;
 • Chitanța de achitare a taxei de înscriere.

Taxe:

Cuantumul taxei de înscriere la admitere: 300 RON.

Cuantumul taxei de școlarizare: 5000 RON.

Examenul de admitere:

Examenul de admitere va fi oral, susținut în fața comisiei de admitere, fiind format din două parți:

 • a) prezentarea preocupărilor/ experienței anterioare de cercetare (50%);
 • b) prezentarea proiectului de cercetare (50%).

Conducatori de doctorat și teme de cercetare:

Domeniul PSIHOLOGIE

Domeniul ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

Alte informații:

 

Actualizat: 12 septembrie 2016
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației