arrow1 Pagină principală arrow1 Admitere arrow1 Admitere 2016 - studii de master arrow1 Admitere master septembrie 2016  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Admitere Master septembrie 2016 - numărul de locuri, calendar, taxe și acte necesare la înscriere

Numărul de locuri pentru candidații români

Domeniul Programul de master Forma de învățământ* Număr de locuri** Afișe
Buget Taxă***
PSIHOLOGIE Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului IF 0 23  
Psihologie educațională și consiliere IF 0  
Relații umane și comunicare IF 0  
Terapii de cuplu și de familie IF 3  
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Diagnoză și intervenție la persoanele cu cerințe speciale IF 0 23  
Didactici aplicate pentru învățământul primar IF 0  
Educație timpurie IF 0  
Medierea conflictelor în educație IF 16  
Politici și management în educație IF 0  

* IF = învățământ cu frecvență (zi)
** Pentru a funcționa, un master va trebui să aibă un număr minim de 40 studenți și maxim 70 studenți.
*** Locurile cu taxă pot fi suplimentate în limitele capacității de școlarizare aprobate de A.R.A.C.I.S.: pentru domeniul Psihologie - total 250 locuri (mai pot fi suplimentate încă 108 locuri cu taxă față de cele afișate) și la domeniul Științe ale Educației - total 300 locuri (mai pot fi suplimentate încă 158 locuri cu taxă față de cele afișate)

Calendarul admiterii - sesiunea septembrie 2016

Programul casieriei din corp D (Casieria 1: parter - aripa dreaptă):

 • Achitare taxe de înscriere: 5–7 septembrie 2016, orele 9-15.
 • Achitare taxe de înmatriculare (admiși la buget) / taxe de școlarizare (admiși cu taxă) la semnarea declarațiilor: 8–9 septembrie 2016, orele 9-12 și 13-15.

 

Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la admitere: 200 lei

Candidații care doresc să se înscrie la două specializări în cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației (depun două dosare de înscriere) beneficiază de o reducere de 50% la taxa de înscriere pentru a II-a specializare.

Acte necesare la înscriere

 • DIPLOMA de BACALAUREAT (sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.E.N.C.S.) în ORIGINAL.
 • DIPLOMA de LICENȚĂ (sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.E.N.C.S.) în ORIGINAL.
 • FOAIA MATRICOLĂ/SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ de licență în ORIGINAL.

Candidații cărora nu li s-au eliberat până în momentul admiterii, Diploma de licență și Suplimentul la diplomă, vor depune la dosar doar Adeverința de licență în original pe care sunt menționate media anilor de studii (ECTS și aritmetică) și media examenului de licență.

 • Certificat de naștere, în copie legalizată.
 • Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul).
 • Fotocopie după buletinul/cartea de identitate.
 • Adeverința medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul), eliberată de medicul de familie/medicul de dispensar studențesc/medicul școlar.
 • În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
 • Pentru candidații care au absolvit o specializare de master: diploma de master și adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmat în regim bugetat și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
 • O fotografie color tip buletin de identitate.
 • Fișa de înscriere aflată în sala de înscrieri. Pentru a se reduce timpul de așteptare, rugăm pe cei care au posibilitatea să o descarce de pe site și să vină cu ea completată: Fișa de înscriere master.
 • Chitanța de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la Casieria Facultății).
 • Dosar plic.
 • Candidații absolvenți de studii universitare de licență de la Universitățile particulare, vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copia hotărârii de guvern din anul înmatriculării la studii).

Întrucât candidații au dreptul de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii, în vederea admiterii în învățământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menționate, prezentate în copie (pentru domeniile din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași) sau în copie legalizată (pentru domeniile altor instituții în afara Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași), la care se adaugă o adeverință de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale.

Candidații care sunt studenți la altă facultate trebuie să mai depună la dosar: copie legalizată a diplomei de bacalaureat; copie legalizată a diplomei de licență; copie legalizată a foii matricole/suplimentului la diplomă; adeverință de student de la facultatea respectivă în care să fie precizate anul de studiu, forma de finanțare (număr de semestre buget/taxă), faptul că diploma de bacalaureat, diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original se află la secretariatul facultății.

Situația cumulată a înscrierilor (inclusiv online)

Domeniul Specializarea 5 sept 6 sept 7 sept
Psihologie Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului 0 0 2
Psihologie educațională și consiliere 1 3 6
Relații umane și comunicare 0 1 3
Terapii de cuplu și familie 2 4 5
Total domeniul Psihologie 3 8 16
Științe ale Educației Diagnoză și intervenție la persoanele cu cerințe speciale 0 1 2
Didactici aplicate pentru învățământul primar 0 1 1
Educație timpurie 3 4 6
Medierea conflictelor în educație 0 2 3
Politici și management în educație 1 5 14
Total domeniul Științe ale Educației 4 13 26
TOTAL 7 21 42

 

Actualizat: 15 septembrie 2016
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației