arrow Pagină principală arrow Admitere arrow Admitere 2016 - studii de licență  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi

ADMITERE 2016

Oferta facultății în anul universitar 2016-2017 pentru studii universitare de licență

Domeniul Specializarea Forma de învățământ* Durata studiilor Condiții de admitere (concurs de dosare)
Psihologie Psihologie IF 3 ani 100 % media examenului de bacalaureat
Psihologie ID 3 ani
Științe ale Educației Pedagogie IF 3 ani
Psihopedagogie specială IF 3 ani
Pedagogia învățământului primar și preșcolar IF 3 ani (1) Probă de aptitudini (eliminatorie - admis/respins): Muzică și Dicție
(2) 100 % media examenului de bacalaureat
Pedagogia învățământului primar și preșcolar ID 3 ani
* IF = învățământ cu frecvență (zi), ID = învățământ la distanță

Opțiunea pentru specializarea Pedagogie sau Psihopedagogie specială se va face la sfârșitul semestrului 1 al anului I de studiu, în baza punctajului semestrului 1 obținut de student și a opțiunii acestuia.

Pentru specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, opțiunea se face din momentul admiterii, deoarece este o filieră vocațională care presupune o probă de aptitudini (eliminatorie - admis/respins): "Muzică și Dicție". Această probă constă în: Verificarea auzului muzical, simțului ritmic, memoriei muzicale și calităților vocale; Intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat; Reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

Criteriile de departajare pentru candidații cu aceeași medie, aflați pe ultimele locuri: Media anilor de studii din liceu; Media la disciplina Psihologie.

Precizări legate de Admiterea 2016

Pot fi înscriși fără admitere la facultatea noastră laureații care au obținut premiile 1, 2, 3 de la olimpiadele școlare de științe exacte și discipline socio-umane naționale și internaționale!

Taxa de școlarizare (doar pentru studenții admiși pe locurile cu taxă)

Taxa de școlarizare pentru anul universitar 2016-2017:

 • 3.000 lei (1.500 lei / semestru): pentru studenții admiși pe locurile cu taxă, IF și ID

Taxa de școlarizare se achită în patru rate astfel: o primă rată în termen de două săptămâni de la începerea semestrului I, a doua rată până la începerea sesiunii de examene din iarnă, a treia rată în termen de două săptămâni de la începerea semestrului II și a patra rată până la începerea sesiunii de examene din vară. Excepție face prima rată a semestrului I din anul I care se achită imediat după afișarea rezultatelor de la admitere, la semnarea declarației prin care vă exprimați opțiunea pentru facultatea noastră.

Ocuparea locurilor la buget și la taxă se face semestrial, în funcție de media de la admitere (pentru semestrul I) și în funcție de punctajul obținut după fiecare sesiune de examene (pentru celelalte semestre).

Alte informații și legături utile

 

Actualizat: 5 septembrie 2016
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației