arrow1 Pagină principală arrow1 Admitere arrow1 Admitere 2016 - studii de licență arrow1 Admitere septembrie 2016  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Admitere septembrie 2016 - numărul de locuri, calendar, taxe și acte necesare la înscriere

Numărul de locuri pentru candidații români

Domeniul de licență Specializarea Forma de învățământ* Număr de locuri
buget taxă
PSIHOLOGIE Psihologie IF 0 43
Psihologie ID - 0
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Pedagogie IF 9 15
Psihopedagogie specială IF
Pedagogia învățământului primar și preșcolar** IF 0 6
Pedagogia învățământului primar și preșcolar** ID - 0
* IF = învățământ cu frecvență (zi), ID = învățământ la distanță

** La specializarea: Pedagogia învățământului primar și preșcolar (IF și ID) se va susține o probă de aptitudini: MUZICĂ și DICȚIE.
Această probă constă în: (1) Verificarea auzului muzical, simțului ritmic, memoriei muzicale și calităților vocale; (2) Intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat; (3) Reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

Calendarul admiterii - sesiunea septembrie 2016

 • Înscrieri (depunerea dosarelor): 5-7 septembrie 2016. Dosarele candidaților se primesc în Amfiteatrul D4, între orele 9-16. ÎNSCRIERILE SE POT FACE ȘI ONLINE!
 • Susținerea probei de aptitudini MUZICĂ și DICȚIE pentru candidații înscriși la specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar (IF și ID): 8 septembrie 2016, ora 9, Amfiteatrul D4. Lista candidaților.

Programul casieriei din corp D (Casieria 1: parter - aripa dreaptă):

 • Achitare taxe de înscriere: 5–7 septembrie 2016, orele 9-15.
 • Achitare taxe de înmatriculare (admiși la buget) / taxe de școlarizare (admiși cu taxă) la semnarea declarațiilor: 8–9 septembrie 2016, orele 9-12 și 13-15.
 

Taxa de înscriere la concursul de admitere

Taxa de înscriere la admitere: 200 lei

Candidații care doresc să se înscrie la două specializări în cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației (depun două dosare de înscriere) beneficiază de o reducere de 50% la taxa de înscriere pentru a II-a specializare.

Acte necesare la admitere

 • DIPLOMA de BACALAUREAT sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.E.N.C.S., în ORIGINAL - pentru media la bacalaureat. Dacă un candidat nu poate depune diploma în original, el va atașa o copie legalizată după aceasta (poate fi și o copie nelegalizată, dar doar dacă originalele sunt depuse tot în cadrul Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași) și adeverință de la universitatea/ facultatea unde are actele în original, care să certifice acest lucru.
 • FOAIA MATRICOLĂ în ORIGINAL - pentru media anilor de studii din liceu. Dacă diploma de bacalaureat este din seriile mai vechi cu mediile anilor de studiu din liceu trecute pe verso nu mai este necesară foaia matricolă.
 • Certificat de naștere, în copie legalizată.
 • Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul).
 • Copie după buletinul/cartea de identitate.
 • Adeverința medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul), eliberată de medicul de familie/medicul de dispensar studențesc/medicul școlar.
 • În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
 • Diploma de licență/absolvire, în original sau copie legalizată, pentru absolvenții care doresc să se înscrie la o a doua specializare și adeverință de la facultatea respectivă în care să fie precizate numărul de semestre buget/taxă + numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
 • O fotografie color tip legitimație.
 • Chitanța de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la Casieria Facultății sau la Agențiile BRD).
 • Fișa de înscriere aflată în sala de completare. Pentru a se reduce timpul de așteptare, rugăm pe cei care au posibilitatea să o descarce de pe site și să vină cu ea completată: Fișa de înscriere pentru Psihologie - IF; Fișa de înscriere pentru Științe ale Educației (Pedagogie și Psihopedagogie specială) - IF; Fișa de înscriere pentru Pedagogia învățământului primar și preșcolar - IF.
 • Dosar plic.

Întrucât candidații au dreptul de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii, în vederea admiterii în învățământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza  documentelor mai sus menționate, prezentate în copie (pentru domeniile din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași) sau în copie legalizată (pentru domeniile altor instituții în afara Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași), la care se adaugă o adeverință de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale.

Candidații care sunt studenți la altă facultate trebuie să mai depună la dosar: copie legalizată a diplomei de bacalaureat; copie legalizată a foii matricole din liceu; adeverință de student de la facultatea respectivă în care să fie precizate anul de studiu, forma de finanțare (număr de semestre buget/taxă), faptul că diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original se află la secretariatul facultății.

Situația cumulată a înscrierilor (inclusiv online)

Domeniul Specializarea   5 sept 6 sept 7 sept
Psihologie Psihologie IF 35 66 99
Științe ale Educației Științe ale Educației (Pedagogie și Psihopedagogie specială) IF 13 22 30
Pedagogia învățământului primar și preșcolar IF 9 14 19
TOTAL 57 102 148

 

Actualizat: 8 septembrie 2016
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației