arrow1 Acasă arrow1 Admitere arrow1 Admitere 2016 - studii de doctorat  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi

ADMITERE 2017 - CICLUL III - STUDII DE DOCTORAT

 • Locuri
 • Calendar
 • Condiții
 • Conținut dosar
 • Taxe
 • Examinare
 • Conducători și teme
 • Documente, info
Numărul de locuri alocate de la buget pentru studii universitare de doctorat
Domeniul Locuri
cu bursă
Locuri
cu bursă UAIC
Locuri
fără bursă
Locuri cu taxă, români și cetățeni UE Locuri cu taxă, cetățeni străini, cont propriu valutar
Psihologie 4 2 1 1 2
Științe ale educației 1 6

Calendarul sesiunii de admitere:

  Perioada Ora Sala
Înscrierea candidaților 1-9 septembrie 2017   Secretariat
 Selecția candidaților: 12-14 septembrie 2017    

Comisia de admitere la doctorat,
     - Domeniul Științe ale Educației | Candidați români

12 septembrie 2017 10:00 D-208
     - Domeniul Științe ale Educației | Studenți străini 14 septembrie 2017 12:00 D-209

Comisia de admitere la doctorat,
     - Domeniul Psihologie | Candidați români

14 septembrie 2017 9:00 D-208
     - Domeniul Psihologie | Studenții străini 14 septembrie 2017 14:00 D-209

 Afișarea rezultatelor:

15 septembrie 2017 15:00  
Afișarea listei finale cu candidații declarați admiși și înmatriculați 2 octombrie 2017    

Condiții generale pentru candidați

La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot participa absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, absolvenții cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale ca fiind cel puțin studii universitare de master.

Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul instituției organizatoare de studii universitare de doctorat, într-un domeniu de doctorat nu este condiționată de domeniul în care a fost dobândită diploma de licență sau master.

Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licență și master trebuie să fie de cel puțin 300 de credite transferabile (ECTS).

Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la buget o singură dată pentru studiile de doctorat.

Condiții specifice pentru candidați

Media minimă de admitere: 7 (șapte). În cazul mediilor egale, departajarea candidaților se face pe baza notelor de la examenul de disertație și, dacă este nevoie, pe baza mediilor de la licență

Conținutul dosarului de înscriere

 • Fișa de înscriere tip în care se va menționa opțiunea pentru conducătorul de doctorat (se poate descărca din secțiunea Documente, info);
 • Curriculum Vitae;
 • Lista lucrărilor științifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • Diploma de masterat sau un act echivalent și foaia matricolă, în original (pentru absolvenții de masterat din anul universitar curent, adeverința de absolvire și situația școlară, eliberată de secretariatele facultăților);
 • Atestat de cunoaștere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, înainte de susținerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepție fac candidații care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăți acreditate, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaționale recunoscute.
 • Copie a certificatului de naștere;
 • Copie a certificatului de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • Copie a actului de identitate;
 • Copie a diplomei de bacalaureat sau un act echivalent;
 • Copie a diplomei de licență și a foii matricole/suplimentului la diplomă;
 • 2 fotografii color tip buletin de identitate;
 • Chitanța de achitare a taxei de înscriere;
 • Dosar plic.

Taxe:

 • Cuantumul taxei de înscriere la admitere: 300 RON
 • Cuantumul taxei de școlarizare: 5.000 RON

Plata taxei se face la orice sucursală BRD

Examenul de admitere

Examenul de admitere va fi oral, susținut în fața comisiei de admitere, fiind format din două parți:

a) prezentarea preocupărilor/ experienței anterioare de cercetare (50%);
b) prezentarea proiectului de cercetare (50%).

Criterii de departajare:

 • media examenului de disertație
 • media examenului de licență

Conducatori de doctorat și teme de cercetare:

Domeniul PSIHOLOGIE

Domeniul ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

Actualizat: 15 septembrie 2017
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației