arrow1 Acasă arrow1 Admitere arrow1 Admitere 2017 - studii de master arrow1 Admitere master septembrie 2017  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Admitere Master septembrie 2017 - numărul de locuri, calendar, taxe și acte necesare la înscriere
 • Număr
  de
  locuri
 • Calendarul
  admiterii
   
 • Bibliografie
   
   
 • Taxe
   
   
 • Acte necesare
  la
  înscriere
 • Situația cumulată
  a înscrierilor
  (inclusiv online)
 • Cazare
   
   

  ROMÂNIROMIROMÂNI DE PRETUTINDENI 
REP. MOLDOVA  
DomeniulSpecializare/Programul de studiuBuget TaxaBuget Buget taxăAfișe
    cu bursă fără bursă  
PSIHOLOGIE Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului (EFCP) IF* - 2 - 1 1 1 EFCP
Psihologie clinică și psihoterapie (PCP) IF* - 2 - PCP
Relații umane și comunicare (RUC) IF* 9 2 - RUC
Terapii de cuplu și de familie (TCF) IF* 3 3 - TCF
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Diagnoză și intervenție la persoanele cu cerințe speciale (DIPCS) IF* - 5 - 3 1 -DIPCS
Didactici aplicate pentru învățământul primar (DAIP) IF* - 5 - DAIP
Educație timpurie (ET) IF* 13 6 - ET
Politici și management în educație (PME) IF* - 5 - PME
Total 25 30  4 2 1
* IF = învățământ cu frecvență (zi)

Activitatea Perioada Interval orar Locația
Perioada de înscriere depunerea dosarelor.
ÎNSCRIERILE SE POT FACE ȘI ONLINE!
7-8 septembrie 2017 9:00–16:00 Sala D-III Bis
9 septembrie 2017 9:00–13:00
Susținerea probei orale - Interviul. 11 septembrie 2017    
Programarea interviurilor - Domeniul Psihologie
Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului 11 septembrie 2017 11:00 Laborator Dinamica grupurilor (Parter, aripa dreaptă a clădirii)
Psihologie clinică și psihoterapie 11 septembrie 2017 11:00 Catedra Psihologie medicală și psihopedagogie specială (Etaj 1, aripa dreaptă a clădirii)
Relații umane și comunicare 11 septembrie 2017 9:00 Sala D 208
Terapii de cuplu și de familie 11 septembrie 2017 12:00Mansardă Vest (DMV - aripa dreaptă)
Programarea interviurilor - Domeniul Științe ale Educației
Diagnoză și intervenție la persoanele cu cerințe speciale 11 septembrie 2017 10:00 Laborator Educație interculturală (etaj 1, aripa stânga a clădirii)
Didactici aplicate pentru învățământul primar11 septembrie 2017 10:00 Catedra de Pedagogie (parter, aripa dreaptă a clădirii)
Educație timpurie11 septembrie 2017 13:00 Catedra de Pedagogie (parter, aripa dreaptă a clădirii)
Politici și management în educație11 septembrie 2017 13:00 Laborator Politici educaționale (parter, aripa dreaptă a clădirii)

Afișarea rezultatelor

11 septembrie 2017 15:45  
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidații declarați ADMIȘI 12-13 septembrie 2017

9:00–12:00
și
13:00–15:00

Sala Secretariat
Rezultate finale în urma redistribuirilor:
Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului (EFCP)
Psihologie clinică și psihoterapie (PCP)
Terapii de cuplu și de familie (TCF)
Diagnoză și intervenție la persoanele cu cerințe speciale (DIPCS)
Educație timpurie (ET)
Politici și management în educație (PME)

13 septembrie 2017 17:55  

Taxa de înscriere la admitere

 • 200 lei/program primul dosar;
 • 100 lei/program al doilea dosar (în cazul în care se optează pentru a doua specializare în cadrul Facultății).

Taxă de școlarizare pentru anul I, an universitar 2017-2018:

 • 3.300 lei

Program casierie

 • 7-8 septembrie 2017: orele 9:00-12:30 și 13:00-15:00
 • 9 septembrie 2017: orele 9:00-12:00
 • DIPLOMA de BACALAUREAT, obținută în România, în original sau ATESTAT de echivalare, emis de C.N.R.E.D.
 • DIPLOMA de LICENȚĂ obținută în România și Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă în original sau atestat de echivalare, emis de C.N.R.E.D.
 • Candidații care au promovat examenul de licență, în sesiunea iunie-iulie 2017, pot prezenta la înscriere, în locul Diplomei de licență, Adeverința eliberată de facultate.
 • Candidații absolvenți de studii universitare de licență de la Universitățile particulare, vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ).
 • original* și fotocopie – Cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) / Pașaport (candidați din țările membre UE, SEE și Elveția).
 • original* și fotocopie – Certificat de naștere.
 • original* și fotocopie – Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
 • adeverința medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni care să menționeze starea de sănătate a candidatului).
 • În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverință de la o formă de master, din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul.
 • două fotografii format 3/4.
 • chitanța de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la Casieria Facultății sau agențiile BRD).
 • fișa de înscriere aflată în sala de înscrieri. OBS! Pentru a se reduce timpul de așteptare în sala de înscrieri, rugăm pe cei care au posibilitatea să o descarce de pe site și să vină cu ea completată: Fișa de înscriere master .
 • dosar plic.

Întrucât candidații au dreptul să se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăți/instituții, în vederea admiterii în învățământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menționate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverință de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituție.


* se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

Domeniul Specializarea Tip 07.09 08.09 09.09
Români Rep.
Moldova
Români Rep.
Moldova
Români Rep.
Moldova
PsihologieEvaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului (EFCP)IF 2 - 3 - 3 -
Psihologie clinică și psihoterapie (PCP)IF 3 - 5 - 9 -
Relații umane și comunicare (RUC)IF - - - - 2 -
Terapii de cuplu și de familie (TCF)IF 2 1 3 1 5 2
Subtotal - domeniul Psihologie 7 1 11 1 19 2
Științe ale EducațieiDiagnoză și intervenție la persoanele cu cerințe speciale (DIPCS)IF 1 - 1 1 1 1
Didactici aplicate pentru învățământul primar (DAIP)IF - - - - - -
Educație timpurie (ET)IF 3 - 8 - 16 -
Politici și management în educație (PME)IF 2 - 2 - 4 -
Subtotal - domeniul Științe ale Educației 6 - 11 1 21 1
TOTAL 13 1 22 2 40 3

CAZARE Septembrie 2017

În atenția candidaților la admiterea pe locurile Facultãții de Psihologie și Științe ale Educației:

1. Vă rugăm să acordați atenție la completarea fișei de înscriere la admitere.

2. Este necesar să bifați opțiunea referitoare la cazare:

a. dacă veți solicita cazare pe fișa de înscriere, atunci în cazul favorabil admiterii dumneavoastră, veți avea șansa să beneficiați de loc în cămin în anul universitar 2017 - 2018 în funcție de media de admitere și de numărul locurilor primite, cu condiția să nu aveți domiciliul stabil în municipiul Iași;

b. dacă nu veți solicita cazare pe fișa de înscriere, atunci se va considera că nu aveți nevoie de cazare în anul universitar 2017–2018.

3. Studenții orfani de ambii părinți, proveniți din casele de copii sau plasament familial beneficiază de prioritate în primirea unui loc de cazare.

4. După ce ați fost admiși la facultatea noastră, vă rugăm să vă informați pe site-ul facultății asupra subiectului cazare : studenții anului 1 se vor prezenta la facultate, într-o zi a lunii  septembrie 2017 la ora programată pentru a-și alege căminul și camera (vezi secțiunea cazare de pe site, respectiv programul de cazare).

5. Dacă sunteți un caz special (art 14. din Regulamentul de cazare) sau orfan de ambii părinți, proveniți dintr-o casă de copii sau dintr-un centru de plasament familial,în perioada 1–5 septembrie 2017, între orele 10.00-12.00, la cam D 207, parter,  corp D, veți prezenta un dosar care să conțină actele ce susțin cazul dumneavoastră (lista actelor se află pe site-ul facultății).

6. Studenții orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau din centrele de plasament familial vor prezenta copii ale actelor de deces ale părinților sau adeverințe doveditoare de la casa de copii sau de la centrul de plasament.
Actualizat: 13 septembrie 2017
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației