arrow1 Acasă arrow1 Admitere arrow1 Admitere 2017 - studii de licență arrow1 Admitere iulie 2017  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Admiterea iulie 2017 - numărul de locuri, calendar, taxe și acte necesare la înscriere

 •  Locuri propuse
   

 •  Calendar admitere
   

 •  Taxe de înscriere
   

 •  Acte necesare
   
 • Situația cumulată
  a înscrierilor
  (inclusiv online)

 •  Cazare
   

Numărul de locuri propuse

Domeniul de licență Specializarea Forma de învățământ* Număr de locuri
Cetățeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) și UE ROMI ROMÂNI DE PRETUTINDENI Cetățeni STRĂINI, alții decât UE și etnic roman**
din Rep. Moldova din Ucraina
buget taxă buget buget, cu bursă buget, fără bursă taxă buget, cu bursă
PSIHOLOGIE Psihologie IF 125 90 3 1 - 1 1 1
Psihologie ID - 100 - - -   - -
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Pedagogie IF 40 10 - - - - - -
NOU! Pedagogie socială IF - 30 - - - - - -
Psihopedagogie specială IF 50 10 - - - 1 - 1
Pedagogia învățământului primar și preșcolar*** IF 100 15 1 - - - - -
Pedagogia învățământului primar și preșcolar*** ID - 60 - - - - - -
TOTAL 315 315 4 1 - 2 1 2

* IF = învățământ cu frecvență (zi), ID = învățământ la distanță

** Înscrieri prin Departamentul de Relații Internaționale
*** La specializarea: Pedagogia învățământului primar și preșcolar (IF și ID) se va susține o probă de aptitudini: MUZICĂ și DICȚIE.
Această probă constă în:
   (1) Verificarea auzului muzical, simțului ritmic, memoriei muzicale și calităților vocale;
   (2) Intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat;
   (3) Reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

Calendarul admiterii - sesiunea iulie 2017

Activitatea Perioada Interval orar Locația
Înscriere (depunerea dosarelor)
ÎNSCRIERILE SE POT FACE ȘI ONLINE!
17-21 iulie 2017 9:00-18:00 Sala D-IV

Susținerea probei de aptitudini pentru specializarea
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (IF/ID)

24 iulie 2017 9:00 Sălile D-IV
și D301

Afișarea rezultatelor (etapa I)

Rezultate în ordine alfabetică

25 iulie 2017 12:00   
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidații declarați ADMIȘI în etapa I 25-28 iulie 2017 9:00-12:00
și
13:00-15:00
Sala D206

Afișarea rezultatelor (etapa II)

Rezultate în ordine alfabetică

28 iulie 2017 20:15  
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidații declarați ADMIȘI în etapa II 31 iulie-1 august 2017 9:00–12:00
și
13:00-15:00
Sala D206

Afișarea rezultatelor FINALE

Rezultate în ordine alfabetică

2 august 2017 13:15  
Locurile rămase NEOCUPATE se vor scoate la concurs în sesiunea Septembrie!
Înscrierea 7-9 septembrie 2017    
Selecția candidaților și afișarea rezultatelor 11 septembrie 2017    

Taxa de înscriere la concursul de admitere

 • 200 lei pentru primul dosar
 • 100 lei pentru al doilea dosar (în cazul în care se optează pentru a doua specializare în cadrul Facultății)

Acte necesare la admitere

 • original – Diploma de bacalaureat, obținută în România, sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D. – pentru media la bacalaureat.
 • original – Foaia matricolă (dacă diploma de bacalaureat este din seriile mai vechi, cu mediile anilor de studiu din liceu trecute pe verso, nu mai este necesară foaia matricolă) – pentru media anilor de studii din liceu.
 • original* și fotocopie – Diploma de licență/absolvire, pentru absolvenții care doresc să se înscrie la o a doua specializare.
 • în cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților, Adeverință de la facultatea la care are/a avut calitatea de student/absolvent/exmatriculat, din care să rezulte următoarele:
  • diploma de bacalaureat, în original, este la acea facultate;
  • numărul de semestre urmate la buget/taxă;
  • numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
 • original* și fotocopie – Certificat de naștere.
 • original* și fotocopie – Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
 • original* și fotocopie – Cartea de identitate (care atestă domiciliul în domiciliul în România) / Pașaport (candidați din țările membre UE, SEE și Elveția).
 • adeverința medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni de către medicul de familie/medicul de dispensar studențesc/medicul școlar care să menționeze starea de sănătate a candidatului).
 • două fotografii format 3/4.
 • chitanța de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la Casieria Facultății sau agențiile BRD).
 • fișa de înscriere aflată în sala de înscrieri; pentru reducerea timpului de așteptare în sala de completare, fișa poate fi descărcată de mai jos și prezentarea la înscriere cu ea completată:
 • dosar plic.

Întrucât candidații au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăți/instituții, în vederea admiterii în învățământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menționate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverință de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituție.


*se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

 

 

Domeniul Specializarea Tip 17.07 18.07 19.07 20.07 21.07
Români Romi Rep.
Moldova
Români Romi Rep.
Moldova
Români Romi Rep.
Moldova
Români Romi Rep.
Moldova
Români Romi Români de pretutindeni
Psihologie Psihologie IF 151 1 1 335 3 4 461 4 12 539 4 15 627 5 41
Psihologie ID 14     33     73     131     184    
Subtotal - domeniul Psihologie 165 1 1 368 3 4 534 4 12 670 4 15 811 5 41
Științe ale EducațieiPedagogieIF31   48     69     76     86    
Pedagogie socialăIF5   9     11     13     15    
Psihopedagogie specialăIF43   75     98     108     112    
Pedagogia învățământului primar și preșcolarIF99   168     216     238 1   253* 1  
Pedagogia învățământului primar și preșcolarID35   65     105     141     183    
Subtotal - domeniul Științe ale Educației 213 0 0 365 0 0 499 0 0 576 1 0 649 1 0
TOTAL 378 1 1 733 3 4 1033 4 12 1246 5 15 1460 6 41
* Din care un candidat olimpic

CAZARE Septembrie 2017

În atenția candidaților la admiterea pe locurile Facultãții de Psihologie și Științe ale Educației:

1. Vă rugăm să acordați atenție la completarea fișei de înscriere la admitere.

2. Este necesar să bifați opțiunea referitoare la cazare:

a. dacă veți solicita cazare pe fișa de înscriere, atunci în cazul favorabil admiterii dumneavoastră, veți avea șansa să beneficiați de loc în cămin în anul universitar 2017 - 2018 în funcție de media de admitere și de numărul locurilor primite, cu condiția să nu aveți domiciliul stabil în municipiul Iași;

b. dacă nu veți solicita cazare pe fișa de înscriere, atunci se va considera că nu aveți nevoie de cazare în anul universitar 2017–2018.

3. Studenții orfani de ambii părinți, proveniți din casele de copii sau plasament familial beneficiază de prioritate în primirea unui loc de cazare.

4. După ce ați fost admiși la facultatea noastră, vă rugăm să vă informați pe site-ul facultății asupra subiectului cazare : studenții anului 1 se vor prezenta la facultate, într-o zi a lunii  septembrie 2017 la ora programată pentru a-și alege căminul și camera (vezi secțiunea cazare de pe site, respectiv programul de cazare).

5. Dacă sunteți un caz special (art 14. din Regulamentul de cazare) sau orfan de ambii părinți, proveniți dintr-o casă de copii sau dintr-un centru de plasament familial,în perioada 1–5 septembrie 2017, între orele 10.00-12.00, la cam D 207, parter,  corp D, veți prezenta un dosar care să conțină actele ce susțin cazul dumneavoastră (lista actelor se află pe site-ul facultății).

6. Studenții orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau din centrele de plasament familial vor prezenta copii ale actelor de deces ale părinților sau adeverințe doveditoare de la casa de copii sau de la centrul de plasament.
Actualizat: 2 august 2017
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației