arrow1 Acasă arrow1 Admitere arrow1 Admitere 2018 - studii de licență - septembrie 2018  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi

I. Cine se poate înscrie?


* Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte:

 1. Persoanele care își asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparținând filonului lingvistic și cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României (R. Moldova, Albania, Bulgaria, Croația, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria) – etnici români;
 2. Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățenii români cu domiciliul stabil sau reședința în străinătate – diaspora.

II. Calendarul admiterii - sesiunea septembrie 2018

Activitatea licenta Perioada Interval orar Locația

Înscriere (depunerea dosarelor) 
ÎNSCRIERILE SE POT FACE ȘI ONLINE!

10-12 septembrie 2018

9-16

D4

Susținerea probei de aptitudini pentru specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar (IF)

13 septembrie 2018

8

 D301

Afișarea rezultatelor 

13 septembrie 2018

-

Avizier+site facultate

Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidații declarați ADMIȘI)

14-15 septembrie 2018

9-12
13-15

D206

Afișarea rezultatelor FINALE

16 septembrie 2018

 

Avizier+site facultate

12.09.2018

SPECIALIZAREA: PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR (IF)
PROGRAMAREA CANDIDAȚILOR LA PROBA DE APTITUDINI

III. Oferta facultății în anul universitar 2018-2019 pentru studii de licență

a. Domenii, specializări, forma de învățământ și durata studiilor

Domeniul Specializarea Forma de învățământ* Durata studiilor
Psihologie Psihologie IF ID 3 ani
Științe ale Educației Pedagogie IF 3 ani
Pedagogie socială IF 3 ani
Psihopedagogie specială IF 3 ani
Pedagogia învățământului primar și preșcolar IF ID 3 ani

* IF = învățământ cu frecvență (zi), ID = învățământ la distanță

b. Număr de locuri

 •  
  Cetățeni români
   
 •  
  Absolvenți de licee situate în mediul rural
   
 •  
  Candidați de etnie rromă
   
 •  
  Români de pretudindeni
   

Cetățeni români

Domeniul de licență Specializarea Forma Număr locuri Taxă Total români
Buget+Taxă
Locuri repartizate statistic 2018/2019 Domenii prioritare de dezvoltare ale României Locuri destinate formării cadrelor didactice Total BUGET ROMÂNI/ UE/SEE
Psihologie Psihologie IF         43 43
Psihologie ID         3 3
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Pedagogie IF         12 12
Pedagogie socială IF         20 20
Psihopedagogie specială IF         17 17
Pedagogia învățământului primar și preșcolar IF         3 3
Pedagogia învățământului primar și preșcolar ID            
TOTAL         98 98

Absolvenți de licee situate în mediul rural

Domeniul de licență Specializarea Forma Nr. locuri
Psihologie Psihologie IF 2
Psihologie ID  
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Pedagogie IF 2
Pedagogie socială IF  
Psihopedagogie specială IF 1
Pedagogia învățământului primar și preșcolar IF  
Pedagogia învățământului primar și preșcolar ID  
TOTAL 5

Candidați de etnie rromă

Domeniul de licență Specializarea Forma Nr. Locuri
Psihologie Psihologie IF  
Psihologie ID  
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Pedagogie IF  
Pedagogie socială IF  
Psihopedagogie specială IF 1
Pedagogia învățământului primar și preșcolar IF  
Pedagogia învățământului primar și preșcolar ID  
TOTAL 1

Candidați români de pretudindeni*

Domeniul de licență Specializarea Forma Nr. Locuri
Buget, cu bursă Buget, fără bursă Total buget români de pretudindeni Taxă Total români de pretudindeni,
Buget+Taxă
Psihologie Psihologie IF          
Psihologie ID          
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Pedagogie IF          
Pedagogie socială IF          
Psihopedagogie specială IF          
Pedagogia învățământului primar și preșcolar IF          
Pedagogia învățământului primar și preșcolar ID          
TOTAL          

* Detalii privind admiterea candidaților români de pretutindeni pot fi obținute accesând următorul link.

c. Ultimele medii de admitere de anul trecut
Specializarea Sesiunea 
iulie 2017septembrie 2017
Etapa1Etapa 2Rezultate finaleEtapa1Rezultate finale
bugettaxăbugettaxăbugettaxăbugettaxăbugettaxă
Psihologie - IF9,168,838,968,518,958,53 6,50 6,50
Psihologie - ID 7,86 7,81 7,81 9,57 9,30
Pedagogie - IF8,157,967,586,817,266,96 7,16 6,01
Pedagogie socială - IF-6,01 6,01 6,01 6,13 6,48
Psihopedagogie specială - IF8,418,187,807,437,43 9,286,719,126,71
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar - IF8,318,118,167,968,157,96 8,53 8,53
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar - ID-8,29 8,26 8,26   

d. De ce să studiezi la noi

Printre punctele forte ale Facultății de Psihologie și Științe ale Educației de la Iași pot fi menționate următoarele:

 • Cadrele didactice au o vastă expertiză de cercetare științifică, expertiza probată de un număr mare de lucrări publicate și de derularea constantă a unor proiecte naționale și internaționale;
 • Cadrele didactice au și o consistentă experiență practică asociată disciplinelor pe care le predau studenților;
 • În cadrul facultății funcționează două asociații studențești care organizează o varietate de activități de dezvoltare academică, profesională și personală;
 • Se acordă burse pentru studenții care vor să studieze (temporar) la universități din străinătate.

e. Ce discipline se studiază la noi

Specializarea PSIHOLOGIE

ANUL I ANUL II ANUL III
Introducere în psihologie
Statistică
Metode de cercetare în psihologie
Istoria psihologiei
Tehnologii informaționale și comunicaționale
Analiza computerizată a datelor
Psihologia educației
Practică de specialitate
Limba străină
Educația fizică
Psihologie socială
Psihologie experimentală
Psihologia dezvoltării
Psihologia personalității
Introducere în consilierea psihologică
Psihodiagnostic
Psihologia vârstelor
Psihologia sănătății
Neuropsihologie
Logopedie
Introducere în psihanaliză
Practică de specialitate
Limba străină
Psihodiagnostic
Psihologia personalului
Consiliere și orientare în carieră
Psihologia mediului
Psihologie judiciară
Psihologia publicității
Psihologia cuplului și a familiei
Psihologia rezilienței
Psihologie organizațională
Introducere în psihoterapie
Psihologia grupurilor sociale
Psihopatologie
Psihologie cognitivă
Profile atipice de dezvoltare
Psihopedagogia comportamentului deviant
Psihologia rezolvării conflictelor

Specializarea PEDAGOGIE

ANUL I ANUL II ANUL III
Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihologiei
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Psihologia educației
Tehnologii informaționale și comunicaționale
Teoria și metodologia curriculum-ului
Istoria pedagogiei
Psihologia vârstelor
Psihologia personalității
Practică de specialitate
Limba străină
Educația fizică
Teoria și metodologia instruirii
Metodologia cercetării educaționale
Psihopedagogia creativității și talentelor
Paradigme și teorii contemporane ale educației
Consiliere educațională
Pedagogia învățământului preșcolar și primar
Teoria și practica parteneriatului educațional
Teoria și practica evaluării
Pedagogia comunicării
Pedagogie socială
Educația pentru cetățenie democratică
Consiliere vocațională
Logopedie
Limba străină
Managementul proiectelor educaționale
Educația adulților
Filosofia educației
Didactica științelor educației
Instruire asistată de calculator
Practică pedagogică
Educație interculturală
Managementul clasei de elevi
Antropologia educației
Strategii diferențiate și incluzive în educație
Etică și deontologie pedagogică
Alternative educaționale

Specializarea PEDAGOGIE SOCIALĂ

ANUL I ANUL II ANUL III
Fundamentele pedagogiei
Psihologie socială
Psihologia personalității
Psihologia educației
Tehnologii informaționale și comunicaționale
Introducere în pedagogie socială
Teoria și metodologia curriculum-ului
Asistența psihopedagogică a persoanelor aflate în situații de risc
Sociologia educației
Practică de specialitate
Limba străină
Educația fizică
Teoria și metodologia instruirii
Metodologia cercetării educaționale
Teoria și practica evaluării
Designul programelor afterschool
Educația dincolo de școală
Educația pentru cetățenie democratică
Comunicare și mediere în educație
Proiectarea, dezvoltarea și evaluarea programelor educaționale
Consiliere pentru dezvoltare personală
Etică și deontologie pedagogică
Atelier de arte vizuale
Atelier de abilități practice
Limba străină
Filosofia educației
Pedagogia comunității
Managementul proiectelor comunitare
Educația adulților
Didactica științelor educației
Practică pedagogică
Educație pentru diversitate culturală
Managementul clasei de elevi
Antropologie socială
Politici sociale și educaționale
Practică pedagogică și practică de specialitate în relație cu licența
Atelier de artă dramatică
Atelier de muzică și mișcare

Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

ANUL I ANUL II ANUL III
Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihologiei
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Psihologia educației
Tehnologii informaționale și comunicaționale
Teoria și metodologia curriculum-ului
Anatomie, fiziologie și genetică umană
Psihologia vârstelor
Psihologia personalității
Practică de specialitate
Limba străină
Educația fizică
Teoria și metodologia instruirii
Teoria și metodologia evaluării
Metodologia cercetării psihopedagogice
Psihodiagnostic
Psihopedagogia deficiențelor de auz
Psihopedagogia deficiențelor de intelect
Psihopedagogia deficiențelor neuro-psiho-motorii
Strategii diferențiate și incluzive în educație
Psihopedagogia deficiențelor de vedere
Psihopedagogia persoanelor cu tulburări asociate
Limba străină
Logopedie
Didactica activităților din învățământul special și integrat
Instruire asistată de calculator
Psihopedagogia comportamentului deviant
Asistența psihopedagogică a cuplului și a familiei
Psihologia sănătății
Dificultăți de învățare
Introducere în psihoterapie
Consiliere psihopedagogică
Managementul clasei de elevi
Practică pedagogică
Evaluare și intervenție psiho-educațională la persoanele cu CES
Orientarea școlară și profesională a copiilor cu cerințe educaționale speciale

Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR

ANUL I ANUL II ANUL III
Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihologiei
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Psihologia educației
Tehnologii informaționale și comunicaționale
Teoria și metodologia curriculum-ului
Istoria pedagogiei
Psihologia vârstelor
Psihologia personalității
Practică de specialitate
Limba străină
Educația fizică
Teoria și metodologia instruirii
Metodologia cercetării educaționale
Limba română
Matematică
Didactica activităților matematice pentru învățământul preșcolar și primar
Teoria și practica evaluării
Pedagogia învățământului preșcolar și primar
Literatura pentru copii
Pedagogie socială
Practică pedagogică în învățământul preșcolar
Limba străină
Didactica activităților de educare a limbajului
Didactica limbii și literaturii române pentru învățământul primar
Didactica istoriei, a geografiei și a educației civice
Cunoașterea mediului și didactica științelor
Instruire asistată de calculator
Practică pedagogică în învățământul primar
Educație plastică și educație muzicală. Elemente de didactică
Didactica educației fizice
Didactica abilităților practice
Managementul clasei de elevi
Puericultură și igiena copilului
Psihopedagogia copiilor cu abilități înalte
Logopedie

f. Facilități oferite de facultate studenților

Pentru a afla ce facilități oferă facultatea (burse, cazare, mobilități de studiu și / practică, tabere etc.), puteți accesa link-ul.

g. Ce poți deveni după absolvire?

Specializarea PSIHOLOGIE

 • psiholog în domeniile: psihologie clinică și psihoterapie, psihologia muncii, consiliere școlară și vocațională;
 • profesor de sprijin în cadrul unor programe individualizate de învățare;
 • logoped;
 • referent resurse umane;
 • profesor în învățământul gimnazial.

Specializarea PEDAGOGIE

 • profesor în învățământul gimnazial;
 • profesor de sprijin în cadrul unor programe individualizate de învățare;
 • asistent de cercetare în pedagogie;
 • logoped;
 • animator în grupuri și organizații.

Specializarea PEDAGOGIE SOCIALĂ

 • terapeut ocupațional;
 • educator pentru activități de resocializare;
 • designer instrucțional;
 • consilier școlar;
 • psihopedagog;
 • art-terapeut.

Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

 • profesor de psihopedagogie specială (oferă servicii educaționale elevilor cu cerințe speciale) sau profesori de educație specială;
 • profesor itinerant / de sprijin (în rețeaua școlilor incluzive);
 • profesor logoped;
 • educator specializat în instituțiile / serviciile de sprijin și ocrotire a persoanelor cu nevoi speciale.

Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR

 • profesor pentru învățământul preșcolar și primar.

IV. Condiții de admitere

Domeniul Specializarea Condiții de admitere**
(concurs de dosare)
Psihologie Psihologie 100 % media examenului de bacalaureat
Psihologie
Științe ale Educației Pedagogie
Pedagogie socială
Psihopedagogie specială
Pedagogia învățământului primar și preșcolar*

(1) Probă de aptitudini (eliminatorie - admis/respins):
     Muzică și Dicție
(2) 100 % media examenului de bacalaureat

Pedagogia învățământului primar și preșcolar*

* Pentru cele două specializări ale domeniului Științe ale Educației (Pedagogia învățământului primar și preșcolar - IF și Pedagogia învățământului primar și preșcolar - ID), opțiunea se face din momentul admiterii, deoarece este o filieră vocațională care presupune o probă de aptitudini (eliminatorie - admis/respins): "Muzică și Dicție". Această probă constă în:

 • Verificarea auzului muzical, simțului ritmic, memoriei muzicale și calităților vocale;
 • Intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat;
 • Reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

**Criteriile de departajare pentru candidații cu aceeași medie, aflați pe ultimele locuri:

 • Media anilor de studii din liceu;
 • Media la disciplina Psihologie.

V. Taxe

a. Taxa de înscriere la concursul de admitere

 • 200 lei pentru primul dosar
 • 100 lei pentru al doilea dosar (în cazul în care se optează pentru a doua specializare în cadrul Facultății)
 • Informații utile privind taxa de înscriere a candidaților care se înscriu on-line pot fi obținute accesând acest link.

b. Taxa de școlarizare (doar pentru studenții admiși pe locurile cu taxă)

Taxa de școlarizare pentru anul universitar 2018-2019:

 • 3.000 lei (1.500 lei / semestru): pentru studenții admiși pe locurile cu taxă, IF și ID

Taxa de școlarizare se achită în patru rate astfel:

 • o primă rată în termen de două săptămâni de la începerea semestrului I,
 • a doua rată până la începerea sesiunii de examene din iarnă,
 • a treia rată în termen de două săptămâni de la începerea semestrului II și
 • a patra rată până la începerea sesiunii de examene din vară.
  Excepție face prima rată a semestrului I din anul I care se achită imediat după afișarea rezultatelor de la admitere, la semnarea contractului.

Ocuparea locurilor la buget și la taxă se face semestrial, în funcție de media de la admitere (pentru semestrul I) și în funcție de punctajul obținut după fiecare sesiune de examene (pentru celelalte semestre).

Programul casieriilor din corp D

Casieria din corpul D, parter - aripa dreaptă
 • 10-12 septembrie 2018, interval orar 9.00-15.00 (pauză de masă: 12.00-12.30);

VI. Cum te înscrii

a. Sălile unde se fac înscrierile la admitere. Programul înscrierilor

Pentru a consulta sălile unde se fac înscrierile și programul aferent, accesați link-ul.

b. Acte necesare la înscriere


*se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

Notă: Întrucât candidații au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăți/instituții, în vederea admiterii în învățământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menționate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverință de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituție.

VII. Rezultate

Situația cumulată a înscrierilor

 • Cetățeni români
 • Absolvenți de licee situate în mediul rural
 • Candidați de etnie rromă

Cetățeni români (cu domiciliul în România), UE, SEE și CE

Domeniul de licență PSIHOLOGIE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI TOTAL
Specializarea Psihologie Psihologie Pedagogie Pedagogie socială Psihopedagogie specială Pedagogia învățământului primar și preșcolar
Data IF ID IF IF IF IF
10 sep 38 8 3 3 4 9 65
11 sep 75 30 6 7 10 15 143
12 sep 112 70 14 8 14 18 236

Absolvenți de licee situate în mediul rural

Domeniul de licență PSIHOLOGIE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI TOTAL
Specializarea Psihologie - IF TOTAL PSIHOLOGIE Pedagogie Psihopedagogie specială Pedagogia învățământului primar și preșcolar - IF TOTAL ȘTINȚE ALE EDUCAȚIEI
10 sep 1 1         1
11 sep 1 1         1
12 sep 2 2         2

Candidați de etnie rromă

Domeniul de licență PSIHOLOGIE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI TOTAL
Specializarea Psihologie - IF TOTAL PSIHOLOGIE Pedagogie Psihopedagogie specială Pedagogia învățământului primar și preșcolar - IF TOTAL ȘTINȚE ALE EDUCAȚIEI
10 sep              
11 sep              
12 sep              

 

Rezultate (etapa I)

Rezultate în ordinea descrescătoare a mediilor Rezultate în ordine alfabetică
13.09.2018 | 14:00 Psihologie - IF 13.09.2018 Rezultate
13.09.2018 | 14:00 Psihologie - ID    
13.09.2018 | 14:00 Pedagogie - IF    
13.09.2018 | 14:00 Pedagogie socială - IF    
13.09.2018 | 14:00 Psihopedagogie specială - IF    
13.09.2018 | 14:00 Pedagogia învățământului primar și preșcolar - IF    

Rezultate finale

Rezultate în ordinea descrescătoare a mediilor Rezultate în ordine alfabetică
15.09.2018 | 16:50 Psihologie - IF 15.09.2018 Rezultate
15.09.2018 | 16:50 Psihologie - ID    
15.09.2018 | 16:50 Pedagogie - IF    
15.09.2018 | 16:50 Pedagogie socială - IF    
15.09.2018 | 16:50 Psihopedagogie specială - IF    
15.09.2018 | 16:50 Pedagogia învățământului primar și preșcolar - IF    

 

VIII. Ce faci după ce ești admis

Calendarul confirmărilor pentru runda I, II.

Activitatea Perioada Interval orar Locația
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidații declarați ADMIȘI în etapa I 14-15 septembrie 2018 9-12
13-15
D206

Care sunt pașii pe care candidatul trebuie să-i parcurgă la confirmare

 1. Achitați, la casieria facultății (sau la BRD), taxa aferentă formei de finanțare la care ați fost admis, după cum este redat mai jos.
 2. Semnați Contractul de studii universitare, la sala D 206 (parter, aripa stângă)
 3. Depuneți actele de studii, în original.

Dacă sunteți admis la taxă și mai ocupați un loc la buget la o altă specializare, trebuie să aduceți o copie legalizată după actele de studii și o adeverință din care să rezulte ocuparea acelui loc la buget.

Dacă se dorește retragerea dosarului, acesta se restituie titularului sau altei persoane doar cu împuternicire prin notariat.

Vor fi declarați RESPINȘI candidații care:

 • NU AU îndeplinit cele trei cerințe de mai sus (punctele 1, 2, și 3) sau
 • nu al la dosarul de înscriere actele de studii în original, conform art. 27 din Metodologia de admitere la studii universitare de licență /2018-2019.

Plata taxei de înmatriculare / taxei de școlarizare

 • Candidații admiși la buget vor avea de plătit taxa de înmatriculare, în valoare de 50 lei.
 • Candidații admiși pe locurile cu taxă vor achita prima tranșă din taxa de școlarizare, în valoare de 600 lei.

Ce trebuie să facă acei candidați care, în urma redistribuirilor,  trec de la taxă la buget

Candidații admiși pe locurile cu taxă, care după etapa de confirmare din 14-15 septembrie 2018 trec pe locuri de la buget, se vor prezenta la secretariatul facultății în perioada 1-12 octombrie 2018, când vor achita taxa de înmatriculare. Vor prezenta la secretariat chitanța taxei de înmatriculare și vor depune un set de documente pentru restituirea taxei de școlarizare achitate în luna septembrie 2018:

 • cerere tip ,
 • chitanța în original,
 • extras de cont al contului personal.

Candidații admiși cu taxă care renunță la școlarizare după încheierea Contractului de studii

Candidaților admiși cu taxă care renunță la școlarizare după încheierea Contractului de studii în termen de:

 • 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului de Studii, se va reține 10% din taxa de școlarizare pentru semestrul I (1500 LEI/semestru), an universitar 2018-2018.
 • după depășirea termenului de 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului de Studii, dar înainte de începerea anului universitar, se va reține 15% din taxa de școlarizare pentru semestrul I (1500 LEI/semestru), an universitar 2018-2018.
 • după începerea anului universitar taxa de școlarizare prevăzută pentru confirmarea locului de admitere nu se restituie.

Candidații care NU și-au indeplinit obligațiile vor fi declarați RESPINȘI.

Informații despre procură, pentru cei care au nevoie

În cazul în care altă persoană decât candidatul solicită ridicarea dosarului de candidat are nevoie de procură.

IX. Metodologie și regulamente

X. Cazare

a. Cazare pe perioada admiterii

 • Pentru a beneficia de cazare, este necesară descărcarea și completarea cererii de cazare . Ulterior, cererea va fi trimisă prin email la: liliana.marciuc@uaic.ro sau ana.amariei@uaic.ro, până în ora 16.00 a fiecărei zile lucrătoare. Alternativ, poate fi adusă la Direcția Servicii Sociale Studențești (Căminul C12, camera 5 - Biroul Social).
 • Puteți beneficia de cazare în timpul admiterii în căminele C5 și C6 din complexul studențesc "Titu Maiorescu" și în căminul C2 din complexul studențesc "Târgușor Copou".
  Sunați până în ora 16.00 pentru a rezerva o cameră.
 • Tarifele de cazare pentru absolvenții de liceu care urmează să se înscrie la examenul de admitere sunt în cuantum de:
  • 25 lei/loc/zi în căminele C5 și C2 și
  • 15 lei/loc/zi în căminul C6.
 • Pentru studenții Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, care urmează să se înscrie la examenul de admitere, tarifele de cazare sunt de:
  • 20 lei/loc/zi în căminele C5 și C2 și respectiv
  • 10 lei/loc/zi în căminul C6.
 • Contact informații suplimentare: 0232 201102 / int. 2571

b. Informații despre cazarea din timpul anului universitar


Program cazare - An universitar 2018/2019: clic pentru detalii.


 • Vă rugăm să acordați atenție la completarea fișei de înscriere la admitere.
 • Este necesar să bifați opțiunea referitoare la cazare:
  • a. dacă veți solicita cazare pe fișa de înscriere, atunci în cazul favorabil admiterii dumneavoastră, veți avea șansa să beneficiați de loc în cămin în anul universitar 2018 - 2019 în funcție de media de admitere și de numărul locurilor primite, cu condiția să nu aveți domiciliul stabil în municipiul Iași;
  • b. dacă nu veți solicita cazare pe fișa de înscriere, atunci se va considera că nu aveți nevoie de cazare în anul universitar 2018–2019.
 • Studenții orfani de ambii părinți, proveniți din casele de copii sau plasament familial beneficiază de prioritate în primirea unui loc de cazare.
 • După ce ați fost admiși la facultatea noastră, vă rugăm să vă informați pe site-ul facultății asupra subiectului cazare: studenții anului 1 se vor prezenta la facultate, într-o zi a lunii  septembrie 2018 la ora programată pentru a-și alege căminul și camera (vezi secțiunea cazare de pe site, respectiv programul de cazare).
 • Dacă sunteți un caz special (art 14. din Regulamentul de cazare) sau orfan de ambii părinți, proveniți dintr-o casă de copii sau dintr-un centru de plasament familial, în perioada 3–5 septembrie 2018, între orele 10.00-12.00, la cam D 207, parter,  corp D, veți prezenta un dosar care să conțină actele ce susțin cazul dumneavoastră (lista actelor se află pe site-ul facultății):
 • Studenții orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau din centrele de plasament familial vor prezenta copii ale actelor de deces ale părinților sau adeverințe doveditoare de la casa de copii sau de la centrul de plasament.

Regulamentul Serviciilor pentru Studenti

XI. Date de contact cu privire la admitere

Adresa: Str. Toma Cozma, nr. 3, 700554, Iași, jud. Iași, România
 
Telefon:
 • 0232-201298 (comisie de admitere)
 • 0232-201028 (secretariat)

  E-mail: secretariat@psih.uaic.ro
 
Site-ul UAIC
 
Admitere.UAIC.ro

 

Actualizat: 15 septembrie 2018
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației