arrow1 Acasă arrow1 Admitere arrow1 Admitere 2018 - studii de master - iulie 2018  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi

I. Cine se poate înscrie?


* Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte:

 1. Persoanele care își asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparținând filonului lingvistic și cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României (R. Moldova, Albania, Bulgaria, Croația, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria) – etnici români;
 2. Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățenii români cu domiciliul stabil sau reședința în străinătate – diaspora.

II. Calendarul admiterii - sesiunea iulie 2018

Activitatea Perioada Interval orar Locația
Perioada de înscriere depunerea dosarelor)
ÎNSCRIERILE SE POT FACE ȘI ONLINE!
16 – 20 iulie 2018 9-18 D III bis
21 iulie 2018 9-13

Afișarea rezultatelor (etapa I)

25 iulie 2018 - Avizier+site facultate
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidații declarați ADMIȘI în etapa I 25-27 iulie 2018 9-12
13-16
D208

Afișarea rezultatelor (etapa II)

28 iulie 2018 - Avizier+site facultate
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidații declarați ADMIȘI în etapa II 30-31 iulie 2018 9-12
13-16
D208

Afișarea rezultatelor FINALE

1 august 2018 - Avizier+site facultate
Locurile rămase NEOCUPATE se vor scoate la concurs în Sesiunea Septembrie 2018!
Înscrierea 10 - 12 sep. 2018    
Selecția candidaților și afișarea rezultatelor 13 sep. 2018    

III. Oferta facultății în anul universitar 2018-2019 pentru studii universitare de licență

a. Domenii, specializări, forma de învățământ și durata studiilor

Domeniul Programul de master Forma de învățământ* Durata studiilor
PSIHOLOGIE Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului (EFCP) IF 2 ani
Psihologie clinică și psihoterapie (PCP) IF 2 ani
Psihologie educațională și consiliere (PEC) IF 2 ani
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Diagnoză și intervenție la persoanele cu cerințe speciale (DIPCS) IF 2 ani
Didactici aplicate pentru învățământul primar (DAIP) IF 2 ani
Educație timpurie (ET) IF 2 ani
Politici și management în educație (PME) IF 2 ani

* IF = învățământ cu frecvență (zi)

b. Număr de locuri

 • Cetățeni români
 • Cetățeni de etnie rromă
 • Candidați români de pretuntideni
Domeniul de master Programul de studii Forma CANDIDAȚI ROMÂNI, UE ȘI SEE
Locuri repartizate statistic 2018/2019 Domenii prioritare de dezvoltare ale României Total BUGET ROMÂNI/ UE/SEE Taxă Total români
Buget+Taxă
PSIHOLOGIE Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului (EFCP) IF* 37 2 128 50 178
Psihologie clinică și psihoterapie (PCP) IF* 58 2
Psihologie educațională și consiliere (PEC) IF* 27 2
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Diagnoză și intervenție la persoanele cu cerințe speciale (DIPCS) IF* 31 1 128 50 178
Didactici aplicate pentru învățământul primar (DAIP) IF* 31 1
Educație timpurie (ET) IF* 31 1
Politici și management în educație (PME) IF* 30 2
TOTAL 245 11 256 100 356

Candidați de etnie rromă

Domeniul de master Programul de studii Forma Nr. Locuri
PSIHOLOGIE Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului (EFCP) IF 1

CANDIDAȚI ROMÂNI DE PRETUTINDENI

Domeniul de master Programul de studii Forma Tip locuri
Buget, cu bursă Buget, fără bursă Total buget români de pretudindeni Taxă Total români de pretudindeni,
Buget+Taxă
PSIHOLOGIE Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului (EFCP) IF* 2 0 4 2 6
Psihologie clinică și psihoterapie (PCP) IF* 2 0
Psihologie educațională și consiliere (PEC) IF* 0 0
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Diagnoză și intervenție la persoanele cu cerințe speciale (DIPCS) IF* 2 1 3 2 5
Didactici aplicate pentru învățământul primar (DAIP) IF* 0 0
Educație timpurie (ET) IF* 0 0
Politici și management în educație (PME) IF* 0 0
TOTAL 6 1 7 4 11

Detalii privind admiterea candidaților români de pretutindeni pot fi obținute accesând următorul link.

 
  IMPORTANT!
 1. Un program de masterat se va organiza numai în condițiile în care numărul de candidați admiși și înmatriculați va fi de minim 35-40.
 2. Lista finală a programelor de masterat care se vor organiza în anul universitar 2018-2019 va fi publicată pe 13 septembrie 2018, după a II-a sesiune de admitere (10-12 septembrie 2018).
 3. Candidații admiși pe locuri de la buget,  în sesiunea din iulie, care semnează Contractul de studii își păstrează forma de finanțare, în condițiile în care programul de master întrunește numărul minim de candidați.
 4. Candidații admiși la un program de masterat, care nu se va organiza în anul universitar 2018-2019, vor putea opta pentru un alt program de masterat unde au rămas locuri disponibile. Candidații nu își vor păstra forma de finanțare de la programul de masterat la care s-au înscris inițial. Pentru redistribuire candidații trebuie să depună la secretariatul facultății o cerere scrisă, cu semnătură, în intervalul  13-14 septembrie 2018,  în care vor solicita redistribuirea la unul din programele de masterat ce va fi organizat în anul universitar 2018-2019. CEI CARE NU VOR DEPUNE ACEASTĂ CERERE NU VOR FI LUAȚI ÎN CALCUL LA REDISTRIBUIREA DIN SEPTEMBRIE 2018.
 5. Locurile bugetate de la programele de masterat ce nu se vor organiza, se vor redistribui celorlalte programe care vor funcționa în anul universitar 2018-2019.
 6. În condițiile suplimentării numărului de locuri bugetate, candidații admiși în regim cu taxă (inclusiv cei redistribuiți), pot ocupa un loc bugetat în funcție de ierarhizarea după mediile de admitere.

Candidații care au fost exmatriculați de la studii universitare de masterat au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă, indiferent de forma de învățământ, conform HG nr. 404/2006 (art. 25) și Regulamentului studiilor universitare de masterat.

c. De ce să studiezi la noi

Printre punctele forte ale Facultății de Psihologie și Științe ale Educației de la Iași pot fi menționate următoarele:

 • Cadrele didactice au o vastă expertiză de cercetare științifică, expertiza probată de un număr mare de lucrări publicate și de derularea constantă a unor proiecte naționale și internaționale;
 • Cadrele didactice au și o consistentă experiență practică asociată disciplinelor pe care le predau studenților;
 • În cadrul facultății funcționează două asociații studențești care organizează o varietate de activități de dezvoltare academică, profesională și personală;
 • Se acordă burse pentru studenții care vor să studieze (temporar) la universități din străinătate.

d. Cui se adresează

EFCP PCP PEC
Preponderent licențiaților în psihologie, științe economice, sociologie și asistență socială care doresc să lucreze în posturi asociate problematicii gestionării resurselor umane și să își dezvolte competențele profesionale asociate acestui domeniu de activitate. Absolvenți ai secțiilor de psihologie și psihopedagogie specială precum și absolvenților altor specializări și permite abordarea unei cazuistici variate de populații clinice de la copii la vârstnici. Se pot înscrie licențiați în:
- psihologie
- pedagogie;
- psihopedagogie specială;
- pedagogia învățământului primar și preșcolar;
- alte specializări din domeniul științelor socio-umane.
Absolvind acest master poți obține atestatul de liberă practică, în calitate de psiholog școlar, de la Colegiul Psihologilor din România, cu condiția să ai diploma de licență în Psihologie.
DAIP PME
- Absolvenților cu licență (pe sistemul Bologna) în specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar;
- Absolvenților cu licență în domeniul Științe ale Educației pe sistemul Bologna (3 ani) sau anterior sistemului Bologna.
- personal de conducere pentru instituțiile educaționale preuniversitare și universitare;
- profesori de la toate specialitățile;
- experți evaluatori;
- consilieri pe probleme de educație;
- consilieri și experți din organizații naționale/internaționale;
- jurnaliști cu expertiză în câmpul educațional;
- coordonatori de proiecte/programe cu finanțare națională și internațională.

e. Discipline studiate

EFCP PCP PEC
Analiza postului și a muncii
Metode de cunoaștere a persoanei
Diagnosticul și negocierea conflictelor
Formarea și dezvoltarea personalului
Evaluarea psihologică a personalului
Psihologia aplicată în transporturi
Tehnica construirii și validării instrumentelor psihologice
Metode avansate de cercetare
Analiza climatului organizațional și managementul schimbării
Evaluarea și stimularea performanței profesionale
Consilierea psihologică
Coaching organizațional
Analiza socio-instituțională
Psihologie pozitivă aplicată în organizații
Competențe și proceduri specifice inspectorului de resurse umane
Relații publice și promovarea firmei
Practică de specialitate
Psihoterapie. Orientări și tendințe actuale
Introducere în psihotraumatologie
Psihopatologia copilului și adultului
Analize cantitative complexe în cercetarea psihopedagogică
Consiliere psihologică
Psihoterapie ericksoniană și hipnoză clinică
Metodologia cercetării științifice
Evaluare psihologică: metode psihometrice
Sexualitate normală și patologică
Terapia tulburărilor de limbaj
Evaluarea psihologică a personalității prin tehnici proiective
Evaluare și intervenție psihoeducațională la
persoanele cu nevoi speciale
Psihologia și terapia cuplului și a familiei
Evaluare psihologică și psihodiagnostic clinic
Terapie sistemică
Modele de predicție și intervenție în psihologia sănătății
Stagiu clinic
Metodologia cercetării științifice
Metode calitative în științele socio-umane
Psihologia transculturală a dezvoltării
Teorii moderne ale dezvoltării copilului și adolescentului
Fundamentele cunoașterii psihologice a preșcolarului și școlarului
Evaluare și intervenție psihoeducațională la persoanele cu nevoi speciale
Psihologia comunicării în educație
Tulburări de dezvoltare a copilului și adolescentului
Psihodiagnosticul preșcolarului și școlarului
Psihologia învățării
Competențe sociale și emoționale
Consiliere educațională
Terapii cognitiv-comportamentale
Orientare vocațională
Consiliere psihologică
Psihosociologia comunității și a familiei
Stagiu de practică
DIPCS DAIP ET PME
Psihoterapie. Orientări și tendințe actuale
Metod în științele educației
Terapii ocupaționale, complementare și corectiv compensatori
Metode și tehnici de diagnostic și intervenție pentru persoanele cu deficiențe intelectuale
Metode calitative în evaluarea și diagnoza persoanelor cu cerințe speciale
Prevenție și intervenție timpurie
Tehnici speciale de terapia limbajului
Tulburări de dezvoltare a copilului și adolescentului
Dificultăți de învățare - metode și tehnici de intervenție
Metode și tehnici de diagnostic și intervenție pentru copilul victimizat
Metode și tehnici de diagnostic și intervenție pentru persoanele cu deficiențe senzoriale și motrice
Elaborarea și aplicarea programelor de incluziune/integrare școlară a copiilor cu cerințe speciale
Modele de predicție și intervenție în psihologia sănătății
Consiliere psihologică
Managementul și design-ul serviciilor de asistență și intervenție psihopedagogică
Comunicare alternativă și augmentativă la persoane cu nevoi speciale
Terapii de grup la persoanele cu nevoi speciale
Stagiu clinic
Metode avansate de cercetare în științele educației; aplicații pentru învățământul primar
Consiliere curriculară pentru învățământul primar
Tehnici discursive și teatrale utilizate în învățământul primar
Strategii didactice interactive
Dezvoltări ale domeniului didactica limbii și comunicării în învățământul primar
Dezvoltări ale domeniului didactica matematicii în învățământul primar
Fundamente epistemologice ale noilor educații
Managementul proiectelor educaționale
Sisteme educaționale alternative pentru învățământul primar
Strategii de dezvoltare a creativității școlarului mic
Cerințe educaționale speciale și programe de incluziune școlară
Educație pentru sănătate și igienă
Utilizarea multimedia și TIC în predarea matematicii și științelor
Fundamente etico-deontologice ale educației
Educație pentru protecția mediului și ecologie aplicată în învățământul primar
Activități integrate în predarea muzicii și a educației fizice
Strategii și tehnici de educație estetică în învățământul primar
Socializare și parentalitate
Laborator de didactici aplicate și practică pedagogică
Metode avansate de cercetare în științele educației
Curriculum pentru educație timpurie
Limbaj și comunicare expresivă
Strategii didactice de formare a reprezentărilor matematice elementare
Etică și responsabilitate socială
Consiliere educațională în învățământul preșcolar
Educația părinților
Managementul proiectelor educaționale
Dezvoltarea socio-emoțională a preșcolarilor
Educație pentru sănătate și igienă
Cerințe educaționale speciale și programe de incluziune școlară
Tehnici creative de formare a abilităților practice
Cunoașterea lumii și educația ecologică
Manifestare ludică și succes educațional
Muzică și mișcare în educația timpurie
Strategii și tehnici de educație estetică în educația timpurie
Socializare și parentalitate
Paradigme și teorii contemporane ale educației timpurii
Orientări moderne în psihologia învățării
Practică pedagogică în învățământul preșcolar (4 semestre)
Fundamente teoretice și metodologice ale politicii educației
Management educațional
Metode avansate de cercetare în științele educației
Analize computerizate de date în domeniul politicilor și managementului educațional
Politici educaționale de promovare a talentelor și creativității
Politici și management de dezvoltare profesională
Management financiar și administrativ în institu iile educaționale
Sisteme de management educațional în spațiul internațional
Medierea conflictelor în educație
Leadership și managementul instituțional
Managementul calității în educație
Dezvoltarea mediilor virtuale în educație (collaborative learning, elearning, blended learning, MOOCs etc.)
Paradigme contemporane ale educației
Sisteme de etică și deontologie în educație
Politica și managementul curriculum-ului
Politici și strategii de educație interculturală
Comunicare interinstitu ională
Managementul resurselor umane i marketing educa ional
Practica în domeniul managementului educațional
Practica de cercetare

f. COMPETENȚE PROFESIONALE ale programelor de studii universitare de MASTER

Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului (EFCP)

 • Analiza nevoilor clientului și definirea scopului intervenției;
 • Evaluarea/diagnoza situației clientului;
 • Proiectarea intervenției și dezvoltarea instrumentelor necesare;
 • Realizarea intervenției psihologice planificate;
 • Evaluarea procesului și a rezultatelor obținute;
 • Comunicarea rezultatelor  (competență în comunicare orală și în redactarea de rapoarte);
 • Respectarea standardelor deontologice ale profesiei de psiholog.

Psihologie clinică și psihoterapie (PCP)

 • Evaluarea psihologică a deteriorării în funcționarea emoțională, cognitivă sau socială a unui copil, adult și a unei familii;
 • Familiarizarea cu principiile de etică și deontologie profesională;
 • Stabilirea psihodiagnosticului clinic potrivit clasificării nosologice;
 • Redactarea rapoartelor de evaluare psihologică;
 • Psihoterapie individuală și de grup a familiei, copiilor și adulților.

Psihologie educațională și consiliere (PEC)

 • Utilizarea instrumentelor de psihodiagnoză pentru surprinderea dezvoltării cognitive, afective și psiho-sociale a copiilor și tinerilor;
 • Elaborarea strategiilor de consiliere și intervenție psihologică;
 • Aplicarea metodelor și tehnicilor de identificare a aptitudinilor, valorilor și intereselor profesionale;
 • Identificarea dificultăților de învățare ale elevilor;
 • Conceperea de strategii individualizate de depășire a dificultăților de învățare ale elevilor;
 • Elaborarea strategiilor de consiliere educațională și vocațională;
 • Conceperea strategiilor de consiliere și intervenție educațională în instituții, organizații și comunitate;
 • Participarea la elaborarea de studii și rapoarte de cercetare.

Diagnoză și intervenție la persoanele cu cerințe speciale (DIPCS)

 • Evaluarea sistematică și diagnoza copiilor cu diferite tipuri de dizabilități, tulburări ale limbajului, tulburări comportamentale și dificultăți de învățare;
 • Interpretarea și utilizarea rezultatelor evaluărilor complexe în activitățile de intervenție psihopedagogică, terapie și recuperare a persoanelor cu cerințe speciale;
 • Elaborarea și aplicarea de programe educaționale adecvate nivelului de dezvoltare al fiecărui copil/elev, nivelului de vârstă și cultural al acestuia;
 • Elaborarea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea unor programe de servicii personalizate și/sau a unor proiecte de intervenție personalizate pentru copiii/elevii cu diferite dizabilități;
 • Consiliere psihopedagogică a persoanelor cu dizabilități, a familiilor, a personalului din instituțiile incluzive.

Didactici aplicate pentru învățământul primar (DAIP)

 • Conceperea de programe educaționale specifice învățământului primar (IP);
 • Realizarea activităților de formare cu elevii prin utilizarea unor strategii didactice eficiente, adaptate  diverselor situații educaționale din IP;
 • Evaluarea prin metode și instrumente diverse a proceselor de învățare, a rezultatelor și a progresului înregistrat de școlarii mici;
 • Utilizarea principiilor și strategiilor managementului educațional în desfășurarea activităților de formare din IP;
 • Autoevaluarea și dezvoltarea continuă a practicilor profesionale în domeniul IP.

Educație timpurie (ET)

 • Conceperea de programe educaționale specifice domeniului ET;
 • Realizarea activităților de formare prin utilizarea unor strategii didactice eficiente, adaptate diverselor situații educaționale din învățământul preșcolar;
 • Evaluarea prin metode și instrumente diverse a proceselor de învățare, a rezultatelor și a progresului înregistrat de preșcolari;
 • Utilizarea principiilor și strategiilor managementului educațional în desfășurarea activităților de formare din învățământul preșcolar;
 • Elaborarea și desfășurarea de proiecte de cercetare științifică adecvate domeniului ET; 
 • Autoevaluarea și dezvoltarea continuă a practicilor profesionale în domeniul ET.

Politici și management în educație (PME)

 • Analiza multicriterială a sistemelor de învățământ naționale și a reformelor educaționale;
 • Evaluarea impactului schimbărilor de politici educaționale și de management, utilizând metode cantitative și calitative, tehnici și instrumente specifice analizei de impact;
 • Analiza comparată a politicilor educaționale sectoriale la nivelele instituțional, național și internațional;
 • Proiectarea planificării, organizării, finanțării și a monitorizării funcționării instituției educaționale;
 • Dezvoltarea de resurse și talente pentru management, leadership și guvernanță în educație;
 • Elaborarea de proiecte de cercetare, rapoarte în domeniul  politicilor și managementului în educație.

IV. Condiții de admitere

Domeniul Programul de master Condițiile de admitere (concurs de dosare)*
PSIHOLOGIE Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului Media de admitere:
 • 60% media de la examenul de licență
 • 40% nota la portofoliul argumentativ (scrisoare de motivație și CV).
Psihologie clinică și psihoterapie
Psihologie educațională și consiliere
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Diagnoză și intervenție la persoanele cu cerințe speciale Media de admitere:
 • 60% media de la examenul de licență
 • 40% nota la portofoliul argumentativ (scrisoare de motivație și CV).
Didactici aplicate pentru învățământul primar
Educație timpurie
Politici și management în educație

* Criteriile de departajare pentru candidații admiși cu aceeași medie, aflați pe ultimele locuri: Media generală a anilor de studii de licență.

V. Taxe

a. Taxa de înscriere la admitere

 • 200 lei/program primul dosar;
 • 100 lei/program al doilea dosar (în cazul în care se optează pentru a doua specializare în cadrul Facultății).
 • Informații utile privind taxa de înscriere a candidaților care se înscriu on-line pot fi obținute accesând acest link.

b. Taxă de școlarizare pentru anul I, an universitar 2018-2019

 • 3.300 lei (1.650 lei / semestru): pentru studenții admiși pe locurile cu taxă

Taxa de școlarizare se achită în patru rate astfel:
 • o primă rată în termen de două săptămâni de la începerea semestrului I,
 • a doua rată până la începerea sesiunii de examene din iarnă,
 • a treia rată în termen de două săptămâni de la începerea semestrului II și
 • a patra rată până la începerea sesiunii de examene din vară.
Excepție face prima rată a semestrului I din anul I care se achită imediat după afișarea rezultatelor de la admitere, la semnarea contractului.
Ocuparea locurilor la buget și la taxă se face semestrial:
 • în funcție de media de la admitere (pentru semestrul I) și
 • în funcție de punctajul obținut după fiecare sesiune de examene (pentru celelalte semestre).

Programul casieriilor din corp D

Casieria din corpul D, parter - aripa dreaptă Camera D309, etaj, corp D
 • 16-20 iulie 2018, interval orar 9.00-17.00 (pauză de masă: 12.30-13.00);
 • 21 iulie – 2018, interval orar 9.00-12.00;
 • 25 iulie – 31 iulie 2018, interval orar 9.00-15.00 (pauză de masă: 12.30-13.00);
 • 10-12 septembrie 2018, interval orar 9.00-15.00 (pauză de masă: 12.30-13.00).
 • 16-20 iulie 2018, interval orar 9.00-17.00 (pauză de masă: 12.00-12.30);
 • 21 iulie – 2018, interval orar 9.00-12.00;
 • 25 iulie – 31 iulie 2018, interval orar 9.00-15.00 (pauză de masă: 12.00-12.30);
 • 10-12 septembrie 2018, interval orar 9.00-15.00 (pauză de masă: 12.00-12.30).

VI. Cum te înscrii

Acte necesare la înscriere

 • DIPLOMA de BACALAUREAT, obținută în România, în original sau ATESTAT de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
 • DIPLOMA de LICENȚĂ obținută în România și Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă în original sau atestat de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
 • Candidații care au promovat examenul de licență, în sesiunea iunie-iulie 2018, pot prezenta la înscriere, în locul Diplomei de licență, Adeverința eliberată de facultate.
 • Candidații absolvenți de studii universitare de licență de la Universitățile particulare, vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ).
 • Scrisoare de motivație.
 • Curriculum Vitae.
 • original* și fotocopie – Cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) sau Pașaport (candidați din țările membre UE, SEE și Elveția).
 • original* și fotocopie – Certificat de naștere.
 • original* și fotocopie – Certificat de căsătorie sau document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
 • adeverința medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni care să menționeze starea de sănătate a candidatului).
 • În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverință de la o formă de master, din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul.
 • două fotografii format 2/2,5.
 • chitanța de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la Casieria Facultății sau agențiile BRD).
 • fișa de înscriere aflată în sala de înscrieri. Pentru a se reduce timpul de așteptare în sala de înscrieri, fișa poate fi descărcată de mai jos și prezentată la înscriere, completată:
               Fișa de înscriere master.
               Fișa de înscriere master - candidați de etnie rromă.
 • dosar plic.

NOTĂ: Întrucât candidații au dreptul să se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăți/instituții, în vederea admiterii în învățământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menționate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverință de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituție.


* se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

VII. Rezultate

Situația cumulată a înscrierilor

 • Cetățeni români
 • Cetățeni de etnie rromă

CANDIDAȚI ROMÂNI, UE ȘI SEE

Domeniul de master PSIHOLOGIE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI TOTAL
Programul de studii Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului Psihologie clinică și psihoterapie Psihologie educațională și consiliere Diagnoză și intervenție la persoanele cu cerințe speciale Didactici aplicate pentru învățământul primar Educație timpurie Politici și management în educație
Acronim EFCP PCP PEC DIPCS DAIP ET PME
Data Forma IF* IF* IF* IF* IF* IF* IF*
16 iul Buget* 10 18 1 4 2 2 6 43
Taxă                
Total români Buget+Taxă 10 18 1 4 2 2 6 43
17 iul Buget* 17 37 6 10 4 4 16 94
Taxă                
Total români Buget+Taxă 17 37 6 10 4 4 16 94
18 iul Buget* 29 66 13 18 9 5 27 167
Taxă                
Total români Buget+Taxă 29 66 13 18 9 5 27 167
19 iul Buget* 39 95 19 21 13 9 32 228
Taxă                
Total români Buget+Taxă 39 95 19 21 13 9 32 228
20 iul Buget* 54 125 25 34 25 16 43 322
Taxă                
Total români Buget+Taxă 54 125 25 34 25 16 43 322
21 iul Buget* 66 145 28 38 26 20 46 369
Taxă                
Total români Buget+Taxă 66 145 28 38 26 20 46 369
* Buget:
- Locuri repartizate statistic 2018/2019
- Domenii prioritare de dezvoltare ale României

 

Cetățeni de etnie rromă

Domeniul de master PSIHOLOGIE
Programul de studii Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului - IF* (EFCP)
Data  
16 iul  
17 iul 1
18 iul 1
19 iul 1
20 iul 1
21 iul 1
* IF - învățământ cu frecvență
 

Rezultate (etapa I)

Rezultate în ordinea descrescătoare a mediilor Rezultate în ordine alfabetică

PSIHOLOGIE

24.07.2018 | 12:30 Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului (EFCP)
24.07.2018 | 12:30 Psihologie clinică și psihoterapie (PCP)
24.07.2018 | 12:30 Psihologie educațională și consiliere (PEC)

ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

24.07.2018 | 12:30 Diagnoză și intervenție la persoanele cu cerințe speciale (DIPCS)
24.07.2018 | 12:30 Didactici aplicate pentru învățământul primar (DAIP)
24.07.2018 | 12:30 Educație timpurie (ET)
24.07.2018 | 12:30 Politici și management în educație (PME)
25.07.2018 | Rezultate

Recomandăm candidaților de pe listele de RESPINȘI (ÎN AȘTEPTARE) să nu-și retragă dosarul în prima perioadă de confirmări (25-28 iul 2018) pentru a putea beneficia de un loc pe listele cu ADMIȘI, după eventualele retrageri/neconfirmări ale candidaților admiși inițial.

Rezultate (etapa a II-a)

Rezultate în ordinea descrescătoare a mediilor Rezultate în ordine alfabetică

PSIHOLOGIE

28.07.2018 | 14:30 Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului (EFCP)
28.07.2018 | 14:30 Psihologie clinică și psihoterapie (PCP)
28.07.2018 | 14:30 Psihologie educațională și consiliere (PEC)

ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

28.07.2018 | 14:30 Diagnoză și intervenție la persoanele cu cerințe speciale (DIPCS)
28.07.2018 | 14:30 Didactici aplicate pentru învățământul primar (DAIP)
28.07.2018 | 14:30 Educație timpurie (ET)
28.07.2018 | 14:30 Politici și management în educație (PME)
28.07.2018 | Rezultate

Rezultate finale

Rezultate în ordinea descrescătoare a mediilor Rezultate în ordine alfabetică

PSIHOLOGIE

01.08.2018 | 11:00 Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului (EFCP)
01.08.2018 | 11:00 Psihologie clinică și psihoterapie (PCP)
01.08.2018 | 11:00 Psihologie educațională și consiliere (PEC)

ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

01.08.2018 | 11:00 Diagnoză și intervenție la persoanele cu cerințe speciale (DIPCS)
01.08.2018 | 11:00 Didactici aplicate pentru învățământul primar (DAIP)
01.08.2018 | 11:00 Educație timpurie (ET)
01.08.2018 | 11:00 Politici și management în educație (PME)
01.08.2018 |13:05 | Rezultate

VIII. Ce faci după ce ești admis

Calendarul confirmărilor pentru runda I, II.

Activitatea Perioada Interval orar Locația
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidații declarați ADMIȘI în etapa I 25-27 iulie 2018 9-12
13-16
D208

Care sunt pașii pe care candidatul trebuie să-i parcurgă la confirmare.

 1. Achitați, la casieria facultății (sau la BRD), taxa aferentă formei de finanțare la care ați fost admis, după cum este redat mai jos.
 2. Semnați Contractul de studii universitare, la sala D 208 (parter, aripa stângă)
 3. Depuneți actele de studii, în original.

Dacă sunteți admis la taxă și mai ocupați un loc la buget la o altă specializare, trebuie să aduceți o copie legalizată după actele de studii și o adeverință din care să rezulte ocuparea acelui loc la buget.

Dacă se dorește retragerea dosarului, acesta se restituie titularului sau altei persoane doar cu împuternicire prin notariat.

Vor fi declarați RESPINȘI candidații care:

 • NU AU îndeplinit cele trei cerințe de mai sus (punctele 1, 2, și 3) sau
 • nu al la dosarul de înscriere actele de studii în original, conform art. 27 din Metodologia de admitere la studii universitare de master /2018-2019.

Plata taxei de înmatriculare / taxei de școlarizare

 • Candidații admiși la buget vor avea de plătit taxa de înmatriculare, în valoare de 50 lei.
 • Candidații admiși pe locurile cu taxă vor achita prima tranșă din taxa de școlarizare, în valoare de 600 lei.

Ce trebuie să facă acei candidați care, în urma redistribuirilor,  trec de la taxă la buget

Candidații admiși pe locurile cu taxă, care după etapa de confirmare din 25-28 iulie 2018 trec pe locuri de la buget, se vor prezenta la secretariatul facultății în perioada 1-12 octombrie 2018, când vor achita taxa de înmatriculare. Vor prezenta la secretariat chitanța taxei de înmatriculare și vor depune un set de documente pentru restituirea taxei de școlarizare achitate în luna iulie 2018:

 • cerere tip ,
 • chitanța în original,
 • extras de cont al contului personal.

Candidații admiși cu taxă, care renunță la școlarizare după încheierea Contractului de studii

Candidaților admiși cu taxă, care renunță la școlarizare după încheierea Contractului de studii în termen de:

 • 5 (cinci) zile, li se va reține 10% din taxa de școlarizare pentru semestrul I  (1650 lei taxă/semestru-anul universitar 2018-2019).
 • după depășirea termenului de 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului de Studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere (10-12.09.2018), li se va reține 15% din taxa de școlarizare pentru semestrul I (1650 lei/semestru-anul universitar 2018-2019).
 • după începerea celei de-a doua sesiuni de admitere (10-12.09.2018), dar înainte de începerea anului universitar, li se va reține 20% din taxa de școlarizare pentru semestrul I (1650 lei/semestru-anul universitar 2018-2019.
 • după începerea anului universitar taxa de școlarizare prevăzută pentru confirmarea locului de admitere nu se restituie.

IMPORTANT!  Candidații care NU și-au îndeplinit obligațiile vor fi declarați RESPINȘI.
       Locurile eliberate vor fi scoase  la concurs în sesiunea SEPTEMBRIE 2018 (perioada înscrierilor: (10-12.09.2018).

Informații despre procură, pentru cei care au nevoie.

În cazul în care altă persoană decât candidatul solicită ridicarea dosarului de candidat are nevoie de procură.

Disciplinele studiate: Informează-te ce discipline vei studia și ce poți deveni după absolvire!

IX. Metodologie și regulamente

X. Cazare

a. Cazare pe perioada admiterii

 • Pentru a beneficia de cazare, este necesară descărcarea și completarea cererii de cazare . Ulterior, cererea va fi trimisă prin email la: liliana.marciuc@uaic.ro sau ana.amariei@uaic.ro, până în ora 16.00 a fiecărei zile lucrătoare. Alternativ, poate fi adusă la Direcția Servicii Sociale Studențești (Căminul C12, camera 5 - Biroul Social).
 • Puteți beneficia de cazare în timpul admiterii în căminele C5 și C6 din complexul studențesc "Titu Maiorescu" și în căminul C2 din complexul studențesc "Târgușor Copou".
  Sunați până în ora 16.00 pentru a rezerva o cameră.
 • Tarifele de cazare pentru absolvenții de liceu care urmează să se înscrie la examenul de admitere sunt în cuantum de:
  • 25 lei/loc/zi în căminele C5 și C2 și
  • 15 lei/loc/zi în căminul C6.
 • Pentru studenții Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, care urmează să se înscrie la examenul de admitere, tarifele de cazare sunt de:
  • 20 lei/loc/zi în căminele C5 și C2 și respectiv
  • 10 lei/loc/zi în căminul C6.
 • Contact informații suplimentare: 0232 201102 / int. 2571

b. Informații despre cazarea din timpul anului universitar


Program cazare - An universitar 2018/2019: clic pentru detalii.


 • Vă rugăm să acordați atenție la completarea fișei de înscriere la admitere.
 • Este necesar să bifați opțiunea referitoare la cazare:
  • a. dacă veți solicita cazare pe fișa de înscriere, atunci în cazul favorabil admiterii dumneavoastră, veți avea șansa să beneficiați de loc în cămin în anul universitar 2018 - 2019 în funcție de media de admitere și de numărul locurilor primite, cu condiția să nu aveți domiciliul stabil în municipiul Iași;
  • b. dacă nu veți solicita cazare pe fișa de înscriere, atunci se va considera că nu aveți nevoie de cazare în anul universitar 2018–2019.
 • Studenții orfani de ambii părinți, proveniți din casele de copii sau plasament familial beneficiază de prioritate în primirea unui loc de cazare.
 • După ce ați fost admiși la facultatea noastră, vă rugăm să vă informați pe site-ul facultății asupra subiectului cazare: studenții anului 1 se vor prezenta la facultate, într-o zi a lunii  septembrie 2018 la ora programată pentru a-și alege căminul și camera (vezi secțiunea cazare de pe site, respectiv programul de cazare).
 • Dacă sunteți un caz special (art 14. din Regulamentul de cazare) sau orfan de ambii părinți, proveniți dintr-o casă de copii sau dintr-un centru de plasament familial, în perioada 3–5 septembrie 2018, între orele 10.00-12.00, la cam D 207, parter,  corp D, veți prezenta un dosar care să conțină actele ce susțin cazul dumneavoastră (lista actelor se află pe site-ul facultății):
 • Studenții orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau din centrele de plasament familial vor prezenta copii ale actelor de deces ale părinților sau adeverințe doveditoare de la casa de copii sau de la centrul de plasament.

Regulamentul Serviciilor pentru Studenti

XI. Date de contact cu privire la admitere

Adresa: Str. Toma Cozma, nr. 3, 700554, Iași, jud. Iași, România
 
Telefon:
 • 0232-201298 (comisie de admitere)
 • 0232-201028 (secretariat)

  E-mail: secretariat@psih.uaic.ro
 
Site-ul UAIC
 
Admitere.UAIC.ro

 

Actualizat: 3 august 2018
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației