ADMITERE Programe de studii Studenţi Anunţuri Cercetare Proiecte ALUMNI Actualităţi ştiinţifice Video Harta site
NOUTĂŢI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
		stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Anunţuri cu caracter general

 

 • Anunţuri noi
 • Anunţuri recente
 • Anunţuri permanente
 • Arhivă anunţuri

31.10.2018

În atenţia studenţilor de la învăţământ cu frecvenţă, specializarea Psihologie, care repetă anul de studii în anul universitar 2018/2019

Studenţii specializării PSIHOLOGIE - IF care:

 • repetă anul de studiu
 • sunt reînmatriculaţi în acelaşi an de studiu
 • sunt admişi în an superior
 • au beneficiat de întreruperea studiilor în anul universitar 2017/2018
 • sunt absolvenţi / studenţi de altă specializare şi au depus cerere de echivalare

se pot prezenta la Secretariatul facultăţii pentru a primi Procesul Verbal de echivalare.

Studentul are obligaţia de a prezenta Procesul Verbal de echivalare cadrului didactic titular al disciplinei în vederea trecerii notei în catalog.


25.10.2018

Centrul de Învăţare al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Începând cu luna noiembrie, îşi va deschide porţile Centrul de Învăţare al Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Centrul va funcţiona în Casa Miclescu (în spatele corpului B al Universităţii), sub coordonarea domnului lector dr. Bogdan Constantin Neculau.

Vizând cu precădere prevenirea şi combaterea abandonului, Centrul de Învăţare va avea drept activităţi principale:

 • cursuri de literaţie,
 • prelegeri, dezbateri şi ateliere de lucru axate pe eficienta învăţării,
 • consiliere de diverse tipuri,
 • sesiuni de coaching şi dezvoltare personală.

18.10.2018

Eliberare Abonamente studenţeşti (SCTP)

Abonamente studentesti

18.10.2018

Invitatie - A 25-a aniversare a Asociatiei umanitare IL CHICCO


15.10.2018

Acordare titlu DOCTOR HONORIS CAUSA - prof. univ. dr. Constantin CUCOŞ

În data de 10 octombrie 2018, la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, a avut loc ceremonia de decernare a titlului de "Doctor Honoris Causa" domnului profesor universitar doctor Constantin CUCOŞ - cadru didactic al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

Percep acest titlu ca pe un semn de validare şi recunoaştere valorică a şcolii ieşene de psihopedagogie, ca pe un gest colegial de unitate profesională, de chemare la întărirea demnităţii pedagogiei, a procesului la care se referă educaţia şi, de bună seamă, a celor care o slujesc. Chiar dacă acest titlu are în vedere o persoană, nu cred că mă vizează doar pe mine, ci şi pe antecesorii sau pe colegii mei”, a declarat prof. univ. dr. Constantin Cucoş pentru publicaţia Opinia Studenţească

 


12.10.2018

Abonament – SCTP (fost RATP) – Sem. I

(Atenţie!!! E prevăzută limitarea vârstei pentru abonament)

Studenţii de la buget în vârstă de până la 26 de ani (licenţă, master, doctorat)  vor  putea completa  pentru anul universitar 2018/2019, Formularele de cerere , diferite de adeverinţele de student, şi le vor depune în dulapul de adeverinţe din hol, numai în perioada 15.10.2018 – 22.11.2018

Cererea împreună cu copia xerox după buletin (se vor îndoi colţurile pt. a nu se desprinde cele 2 documente, nefiind obligatorie capsarea lor) se depun în dulapul  pentru adeverinţe din hol.

Pentru a le ridica, studenţii se vor prezenta personal cu buletinul.

Adeverinţa e valabilă 7 zile de la data eliberării, iar următoarea adeverinţă se poate genera abia după trecerea a 25 de zile de la emiterea ultimei adeverinţe.


12.10.2018

Târg de stagii de practică - te aşteaptă peste 100 de oferte

Peste 100 de oferte de stagii din partea companiilor ieşene vor fi disponibile la primul târg dedicat practicii studenţilor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.  Târgul de Stagii de Practică va avea loc marţi, 16 octombrie, pe Sala Paşilor Pierduţi, între orele 10.00 şi 15.00. Te aşteptăm cu CV-ul să găseşti oferta potrivită ţie.

În Universitate, vor fi prezente peste 20 de companii, instituţii şi ONG-uri ce îţi vor oferi posibilitatea să faci practică în cadrul diverselor departamente. Ofertele la care vei avea acces vor acoperi majoritatea domeniilor de studiu din Universitate - servicii, financiar, IT, comunicare, ştiinţe, psihologie, litere etc. La standuri va fi prezent câte un reprezentat din partea angajatorului pentru a-ţi oferi informaţii legate de stagiile de practică disponibile, iar dacă vei fi interesat vei fi rugat să depui o copie a CV-ului. 

Pe 16 octombrie, vor fi disponibile peste 100 de stagii de practică, ţinta organizatorilor fiind ca la sfârşitul zilei cel puţin 50 de studenţi să îşi fi găsit un internship pe domeniul care îl interesează. Stagiile vor avea o durată de cel puţin 3 săptămâni sau 30 de ore cumulate, unii dintre angajatori oferind locuri de practică şi pentru un timp mai îndelungat. Stagiile se vor desfăşura sub supervizarea atât a unui coordonator din cadrul companiei, cât şi a unui profesor din cadrul facultăţii. 

La finalul stagiului de practică, vei avea o imagine mai clară asupra domeniului spre care doreşti să îţi concentrezi cariera, asupra abilităţilor pe care deja le ai, dar mai ales asupra aspectelor pe care va trebui să le îmbunătăţeşti până la absolvire. De asemenea, vei avea deja o primă experienţă profesională pe care o vei putea trece în CV şi pe care o vei putea valoriza la viitoarele interviuri de angajare.

Printre companiile participante se numără nume precum BCR, Capgemini, Conduent, Conventus, Decathlon, EGGER, Endava, eZLO /MIOS, Hotel Unirea, Levi9, Muzeul UAIC, OSF, Palas Mall, UniCredit Services, Veolia şi xWiki.

Târgul de stagii este organizat de către Serviciul pentru Studenţi şi Absolvenţi al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Serviciul este dedicat creşterii profesionale şi personale a studenţilor, organizând evenimente de carieră, ateliere şi activităţi extra-curriculare, parteneriate cu mediul public şi privat şi oferind consiliere individuală tuturor studenţilor care au nevoie de o direcţie definită mai clar.

Pentru a fi la curent cu activităţile gratuite pentru studenţi pe care le organizează, accesează  https://www.facebook.com/servicii.studentiUAIC/.  

Evenimentul face parte dintr-o suită de activităţi dedicate carierei, finanţate de Ministerul Educaţiei Naţionale prin proiectul „Paşaport pentru angajabilitate”.

 


12.10.2018

Important!

În vederea elaborării şi susţinerii LUCRĂRII DE LICENŢĂ / DISERTAŢIE, începând cu sesiunea iunie-iulie 2019 studenţii din ultimul an de studiu, învăţământ IF şi ID, care nu şi-au ales TITLUL lucrării de licenţă şi cadrul didactic coordonator vor depune cerere pentru repartizarea din oficiu. Cererile tipizate se vor descărca de pe site-ul facultăţii se vor completa de către student, se vor depune la Secretariatul facultăţii până pe data de 30 noiembrie 2018.

Notă: cererea se poate descărca şi din secţiunea FORMULARE | FINALIZARE STUDII de pe prima pagină a site-ului.


09.10.2018

Acordare tichete de masă

Studenţii orfani de ambii părinţi şi studenţii proveniţi din centre de plasamenet beneficiază de tichete de masă.

A. Studenţii din categoriile de mai sus, care beneficiază de alt tip de bursă decât bursa socială, pot primi tichete de masă dacă imediat ce se regăsesc pe listele cu bursieri vor depune un dosar cu următoarele documente:

dosarul pentru studenţii orfani de ambii părinţi trebuie să conţină:

 1. cererea de acordare a tichetelor de masă ( Anexa 2);
 2. copie certificat naştere;
 3. copie carte identitate;
 4. copii certificate deces părinţi.

dosarul pentru studenţii proveniţi din centrele de plasament trebuie să conţină:

 1. cererea de acordare a tichetelor de masă ( Anexa 2);
 2. copie carte identitate;
 3. adeverinţă eliberată de centrele de plasament sau copie după hotărârea Comisiei pentru protecţia copilului/instanţei de judecată, din care să reiasă că beneficiază de măsură de protecţie specială – plasament rezidenţial.

B. Studenţii orfani de ambii părinţi şi studenţii proveniţi din centre de plasamenet care depun dosar pentru obţinerea unei burse sociale, pentru a beneficia de tichete de masă, vor completa dosarul cu cererea de acordare a tichetelor de masă ( Anexa 2).


08.10.2018

Competiţia "Bursa Sfântul Dumitru"

Bursele „Sfântul Dumitru” sunt oferite de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” şi prof. univ. dr. Dumitru Oprea (foto), rector al universităţii în perioada 2000-2008.

Acestea reprezintă o recunoaştere a excelenţei pe plan academic, a performanţei în cadrul competiţiilor ştiinţifice studenţeşti şi a implicării sociale a studenţilor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Pot candida pentru această bursă studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi înmatriculaţi în ciclul de învăţământ de licenţă.

Mai multe detalii aflaţi accesând linkul.


08.10.2018

Alegeri studenţeşti - Anunţ din partea reprezentaţilor studenţilor

Multora dintre colegii care ne-au reprezentat, în structurile de conducere, le-a expirat mandatul, iar prin această cale vrem să le mulţumim pentru tot efortul depus în susţinerea intereselor şi nevoilor studenţilor.

Dacă vrei să te implici în mişcarea de reprezentare, fie la nivel de facultate (Consiliu), fie la nivel de universitate (Senat), depune-ţi candidatura până pe data de 10 Octombrie, la secretariatul facultăţii.

Candidatura constă într-un dosar ce conţine:

 1. scrisoare de intenţie,
 2. declaraţie pe propria răspundere de neapartenenţă politică,
 3. CV.

Posturi libere pentru care poţi candida:

 • 1 post liber Psihologie (licenţă),
 • 1 post liber Ştiinţe ale Educaţiei (licenţă),
 • 1 post liber Master (Psihologie/Ştiinţe ale Educaţiei),
 • 1 post liber doctor.

Tu poţi fi vocea colegilor tăi!


08.10.2018

Decernare titlu Doctor Honoris Causa prof.univ.dr. RICARDO ANTONIO GARCIA MIRA


02.10.2018

În atenţia studenţilor care doresc să depună dosar pentru bursa socială, pentru semestrul 1, anul universitar 2018-2019

DOSARELE PENTRU BURSA SOCIALĂ se depun la SALA D207 (DPPD) conform programului:

 • 08-16 octombrie 2018 între orele 09.00-12.00
 • 17-19 octombrie 2018 între orele 09.00-12.00 şi 13.00-15.00

Documentatia privind acordarea de burse sociale pentru sem I, 2018-2019.


17.09.2018

In atenţia studenţilor beneficiari de pensie de urmaş

Studenţii beneficiari de pensie de urmaş pot depune până la data de 25 septembrie 2018 la Casa Judeţeană de Pensii Iaşi DECLARATIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE privind continuarea studiilor în anul universitar 2018-2019, urmând ca până la data de 20 octombrie 2018 să prezinte în mod obligatoriu adeverinta în original din care să rezulte că în anul universitar în anul universitar în curs urmează o formă de învătământ superior conform legii.

Sursa: Adresa CNPP 15556/13.09.2018


27.08.2018

În atenţia studenţilor exmatriculaţi!

Cererile de reînmatriculare se depun la Secretariatul facultăţii în perioada 18-20 septembrie 2018. Cererea va fi însoţită de chitanţa de achitare a taxei de reînmatriculare (200 lei). La reînmatriculare, studenţii care au datorii la taxa de şcolarizare sau de reexaminare trebuie să achite toate taxele restante.


27.08.2018

Anunţ perioadă de TRANSFER!

Cererile pentru transfer între universităţi şi facultăţi se vor depune individual la Serviciul Şcolaritate al Universităţii (cu avizele necesare) conform calendarului stabilit de universitate în luna septembrie 2018.

Pentru transfer între specializări/forme de învăţământ, în cadrul facultăţii noastre, cererile se depun în perioada 18-20 septembrie 2018.


06.07.2018

The Annual Doctoral Conference in Psychology and Educational Sciences (ADCPES)


08.06.2018

Înştiinţare privind mărcile UAIC îngregistrate la OSIM


08.06.2018

Simpozionul naţional cu participare internaţională "Ioan Cîmpeanu", cu tema AGRESORUL ŞI VICTIMA ÎN CULTURA VIOLENŢEI

 • Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi, Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor - Secţia Română, Regiunea 1 Iaşi, în parteneriat cu
 • Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi - Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,
 • Asociaţia "Alexandru Ioan Cuza Nr. 20" Iaşi şi
 • Casa de Cultură a Municipiului Iaşi ,,Mihai Ursachi"

au plăcerea de a vă invita să participaţi la cea de-a XII-a ediţie a Simpozionului naţional cu participare internaţională ,,Ioan Cîmpeanu", cu tema AGRESORUL ŞI VICTIMA ÎN CULTURA VIOLENŢEI, care va avea loc în data de 15 iunie 2018, ora 10, în sala de conferinţe a Casei de Cultură a Municipiului Iaşi ,,Mihai Ursachi".


15.05.2018

Marşul Absolventului

Marşul Absolventului va avea loc vineri, 18 mai 2018, ora 15:45.

Adunarea generală, pentru absolvenţii facultăţii noastre va fi în faţa corpului A.

Celelalte universităţi se vor alătura coloanei, Ceremonia Absolventului având loc la Piaţa Palatului, începând cu ora 17:00.

Detalii eveniment puteţi găsi şi accesând pagina de Facebook.


08.05.2018

Conferinţa "Cercetarea Psihologică şi Educaţională fără Frontiere"

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, în colaborare cu Asociaţia E-team Psychology şi Asociaţia Studenţilor Psihologi şi Pedagogi organizează Conferinţa studenţească: Cercetarea psihologică şi educaţională fără frontiere, Ediţia a IV-a. Aceasta va avea loc la Iaşi, în perioada 17-19 mai 2018.

Evenimentul se adresează studenţilor din toate centrele universitare, înscrişi la programe de studii de licenţă, master si doctorat în domeniile Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Prin intermediul acestei Conferinţe ne propunem să oferim studenţilor posibilitatea de a participa la diferite activităţi:

 • Workshop-uri de formare/ dezvoltare a competenţelor de cercetare (redactarea rapoartelor de cercetare şi a tezelor, respectarea standardelor APA etc.);
 • Sesiuni de informare privind avantajele unei cariere în terapie/ specificul şcolilor de terapie prezente în România;
 • Sesiune de comunicări ştiinţifice - în care studenţii vor prezenta (individual sau în echipă) lucrări şi proiecte de cercetare cu diverse tematici din sfera psihologică şi educaţională.

Pentru inscrieri cu lucrare sau fără se va accesa link-ul.

În următoarea perioadă vor apărea detalii cu privire la programul manifestării ştiinţifice şi la formatori.

Pentru acest eveniment nu se percep taxe de participare. Organizatorii vor suporta cheltuielile de cazare şi de masă. Locurile de cazare sunt limitate şi pentru rezervarea acestora vă rugăm să vă înscrieţi din timp.


05.05.2018

PROGRAMUL OFICIAL DE INTERNSHIP AL GUVERNULUI ROMÂNIEI - a şasea ediţie


 

20.04.2018

Conferinţa "Conferinţa Google - Atelierul Digital"


18.04.2018

Conferinţa "DIMENSIUNI CONTEMPORANE ALE PSIHANALIZEI"

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din Iaşi are deosebita onoare de a vă invita la conferinţa DIMENSIUNI CONTEMPORANE ALE PSIHANALIZEI susţinută de IRINA ADOMNICĂI, psihanalist formator, Société Psychanalitique de Paris.

Conferinţa va avea loc în data de 27 aprile 2018, la ora 18.00, în Amfiteatrul D IV.


17.04.2018

Announcement for international students from "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi

The international students from "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi are invited to attend the meeting organized by THE TERRITORIAL LABOUR INSPECTORATE IAŞI and THE IMMIGRATION BUREAU OF IAŞI COUNTY on THE LABOUR LAW AND EMPLOYMENT IN ROMANIA.

The event will take place in FERDINAND HALL, on April 27th, 2018 at 10:00 a.m.

Here is the official address.


26.03.2018

Şcoala de vară DBT&SEM

În intervalul 9 -13 iulie, 2018, vom organiza în facultate, o şcoală de vară în domeniul psihologiei, pentru studenţi, practicieni, cadre didactice.  Programul va fi de 8 ore pe zi, cu pauza la pranz.

Temele şcolii de vară vor fi din domeniile:

 • Terapiei Comportamentale Dialectice (Dialectical Behavior Therapy - DBT) şi
 • Modelării prin Ecuatii Structurale (Structural Equation Modeling - SEM).

Predate împreună, aceste teme exemplifică formarea profesională în spiritul împletirii adecvate a  ştiinţei şi a practicii. DBT va fi predată cu evidenţierea dovezilor ştiinţifice ale eficacităţii sale, iar SEM va releva cum pot variabilele importante în intervenţia psihologică să furnizeze noi informaţii demne de încredere pentru o practică verificată.

Formatorii vor fi doi fosti studenti ai facultatii noastre, Bogdan Balan (Université du Québec à Montréal, Montreal, Canada) şi  Cristian Opariuc-Dan (Universitatea Ovidius, Constanţa), remarcabile modele de profesionişti dedicaţi. Propunându-şi realizarea unei strângeri de fonduri, ei decid sa facă voluntariat la această şcoală de vară şi să sprijine astfel facultatea, în vederea organizării altor activităţi ştiinţifice viitoare.

Taxa va fi de 400 de lei. Cei care doresc să participe sunt invitaţi să completeze formularul de aici.

Detalii suplimentare puteţi solicita la adresa hendres@uaic.ro.


23.03.2018

Gratuitate transport CTP pentru studenţii orfani de ambii părinţi

Studenţii orfani de ambii părinţi beneficiază de gratuitate la transportul CTP, cu condiţia ca, atunci când merg să obţină abonamentul de la tonetele de bilete, pe lângă adeverinţa CTP să prezinte şi adeverinţa de la Secretariat care confirmă că sunt orfani de ambii părinţi.


15.03.2018

Fame Lab Talking Science


15.03.2018

Oportunităţi de studiu şi cercetare în Statele Unite


14.03.2018

Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti ANISTUD


14.03.2018

Gala Profesorului Bologna

La Gala Profesorului Bologna vom premia marii profesori care ne inspiră. Însă, pentru acest lucru, avem nevoie de ajutorul tău.
Cum?
Până duminică, 25 martie, poţi nominaliza Proful Tare care pentru tine este un model completând formularul de pe pe site-ul www.profitari.ro, iar acesta va fi cu un pas mai aproape de a primi distincţia Profesor Bologna, singura distincţie oferită cadrelor didactice exclusiv de către studenţi!


28.02.2018

Punct de lucru nou - eliberare adeverinţe SCTP

În vederea eliberării abonamentelor studenţeşti SCTP, în perioada 05-15 martie 2018 va funcţiona un ghişeu suplimentar în spaţiul "La Balena" din Parcul "Titu Maiorescu", cu program de lucru de luni până vineri inclusiv (intervalul orar 08:00 - 16:00).


28.02.2018

În atenţia studenţilor care doresc să depună dosar pentru bursa socială, pentru semestrul 2, anul universitar 2017-2018

DOSARELE PENTRU BURSA SOCIALĂ pentru semestrul 2, anul universitar 2017-2018, se depun la SALA D207 (DPPD) conform programului:

 • 05-13 MARTIE 2018 între orele 10.00-12.00
 • 14 MARTIE 2018 între orele 10.00-12.00 şi 13.00-15.00

Menţionăm că pot depune dosar numai studenţii care nu au beneficiat de bursă socială în semestrul sem. I 2017-2018, dar care au acumulat în acest semestru minim 20 credite.

 • Studenţii care repetă anul de studiu nu pot depune dosar pentru bursa socială.
 • Studenţii care în sem. I (2017-2018) au beneficiat de bursă socială, dar nu au acumulat un minim de 20 de credite, pierd bursa socială în sem. II (2017-2018).

Documentatie burse sociale sem II, 2017-2018.


27.02.2018

Îţi plac copiii şi vrei să îţi petreci mai mult timp alături de aceştia?
Eşti vesel, responsabil şi eşti student în cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei?
Fii voluntar! Intră în echipa noastră! Cum? Click aici.


26.02.2018

Lansare carte şi revistă


26.02.2018

La iniţiativa Agenţiei Naţionale, Biroul Erasmus+ organizează joi, 1 martie 2018, la ora 11.30, în Aula Magna "Mihai Eminescu", evenimentul Erasmus Open Doors. Tematica principală a acestuia este de a oferi experienţa Erasmus+ ca marţişor, de la foşti participanţi la viitori beneficiari.

Sunt aşteptaţi toti studenţii interesaţi de oportunităţile Erasmus.


13.02.2018

Conferinţă profesor emerit André Sirota, joi, 15 februarie 2018, ora 18:00.


07.02.2018

22.01.2018
În atenţia studenţilor din anul I

 SIMS este aplicaţia în care studenţii trebuie să-şi vizualizeze notele obţinute în sesiune, informaţiile personale şi despre şcolaritate.  

Se foloseşte accesând adresa: http://simsweb.uaic.ro  (a se vedea site-ul facultăţii, secţiunea Studenţi)

Studenţii îşi creează singuri contul de utilizator folosind numărul matricol, alegând Login (dreapta sus) şi apoi Creare cont nou (jos, sub butonul Login)! Atenţie! Pentru a vă înregistra cu succes, vă rugăm să fiţi atenţi la datele introduse şi să urmaţi întocmai paşii specificaţi!

Notele  NU SE COMUNICĂ la Secretariat, de aceea toţi studenţii au obligaţia  să-şi creeze cont pentru a afla notele.


22.01.2018
Anunţ  foarte important pentru studenţii restanţieri
şi cursanţi – studii de Licenţă

1. Studenţii din anii I, II, III şi cursanţii pot susţine examenele nepromovate, indiferent din ce semestru sunt, doar în perioada de restanţe : 5-11.02.2018

2. Cursanţii (cei care au fost studenţi în anul III - anul univ. 2016/2017 şi au rămas cu maxim 5 restanţe)  nu trebuie să facă cerere, dar trebuie  să aducă la Secretariat chitanţa cu taxa ce o au de achitat pentru examenele nepromovate , calculată astfel (pentru toti anii de studii, Zi si ID) :

nr. restanţe x taxa examen ( 250 lei)

3. Pentru restanţele din sem. I, anul univ. 2017/2018 studenţii trebuie să facă cerere şi  achită taxă doar pt. disciplinele la care s-au prezentat deja de 2 ori la examen. În anul universitar curent studenţii au dreptul la 2 prezentări gratuite şi vor achita taxă începând cu a 3-a prezentare.

4. Pentru restanţele din anii de studii anteriori, conf. noului Regulament de Activitate Didactică din oct. 2014,  studenţii trebuie să facă cerere (scrisă de student după modelul afişat), indiferent de nr. de prezentări la examen şi achite taxa corespunzătoare.

Taxa unui examen nepromovat după expirarea celor 2 prezentări gratuite ca şi taxa unui  examen nepromovat din anii anteriori are valorile :

pentru studenţii din anii I şi II: 50 lei x nr. de credite corespunzător respectivului examen (a se vedea anexa la contract pt. nr. de credite)
- pentru studenţii din anul III : 250 lei/examen

 Studenţii care au obligaţia să achite examene restante şi nu  respectă această obligatie pot fi exmatriculaţi.
NU se va solicita cererea de la Secretariat!

Cererea împreună cu chitanţa se aduce la Secretariat cel târziu cu o zi înaintea examenului. Pe cerere trebuie să completaţi nr. si data chitanţei.


22.01.2018
Anunţ  foarte important pentru studenţii restanţieri
şi cursanţi – studii de Master

1.Studenţii din anul I, anul II  şi cursanţii pot susţine examenele nepromovate, indiferent din ce semestru sunt, doar în perioada de restanţe : 5-11.02.2018
 Cursanţii (cei care au fost studenţi în anul II, în anul univ. 2016/2017) nu trebuie să facă cerere, dar trebuie  să aducă la Secretariat chitanţa cu taxa ce o au de achitat pentru examenele nepromovate, calculată:          

nr. restante x taxa examen ( 330 lei ).

2.Studenţii au dreptul la 2 prezentări gratuite şi vor achita taxă doar începând cu a 3-a prezentare: 330 lei pt. fiecare examen restant.
Studenţii trebuie să facă cerere (scrisă după modelul afişat) pentru a 3-a prezentare.
Cererea împreună cu chitanţa se aduce la Secretariat cel târziu cu o zi înaintea examenului. Pe cerere trebuie să completaţi nr. si data chitanţei.
Studenţii care au obligaţia să achite examene restante şi nu  respectă această obligatie pot fi exmatriculaţi pentru fraudă.
NU se va solicita cererea de la Secretariat!

Cererea împreună cu chitanţa se aduce la Secretariat cel târziu cu o zi înaintea examenului. Pe cerere trebuie să completaţi nr. si data chitanţei.


22.01.2018
Anunţ  foarte important pentru studenţii care se prezintă la măriri (doar în perioada de restanţe)

Studenţii NU trebuie să facă cerere pentru măriri, NU achită taxă şi nici NU trebuie să se înscrie pe liste.
Studenţii din anii II şi III - Licenţă şi cei din anul II -Master au dreptul la o singură mărire pe semestru şi se pot prezenta numai pentru discipline din sem. I, anul univ. 2017/2018, chiar dacă au restanţe.
Studenţii din anul I (Licenţă şi Master) au dreptul la două măriri pe semestru şi se pot prezenta numai pentru discipline din sem. I, anul univ. 2017/2018, chiar dacă au restanţe.

Daca se vor prezenta la mai multe măriri decât prevede Regulamentul, se va considera fraudă şi nu se va lua în considerare nicio mărire.

17.01.2018
Anunţ perioadă de TRANSFER şi REÎNMATRICULĂRI!

Pentru transfer între specializări / forme de învăţământ, în cadrul facultăţii noastre, cererile se depun la Secretariatul facultăţii în perioada 12-13 februarie 2018.

În atenţia studenţilor exmatriculaţi!

Cererile de reînmatriculare se depun la Secretariatul facultăţii în perioada 12-13 februarie 2018.
Cererea va fi însoţită de chitanţa de achitare a taxei de reînmatriculare (200 lei).
La reînmatriculare, studenţii care au datorii la taxa de şcolarizare sau de reexaminare trebuie să achite toate taxele restante.


17.01.2018
PROGRAM SESIUNE
Biblioteca de Psiho-Pedagogie, Educaţie Fizică şi Sport

 • Luni - Vineri: 8:30-20:00
 • Miercuri, 24 ianuarie: 8:30-18:00
 • Sâmbătă (20 ian., 27 ian., 3 feb.): 8:30-18:00 (împrumut sală)

07.12.2017
Stagii de mobilitate profesională

Destinate studenţilor la sfârşitul primului sau al doilea ciclu, înscrişi într-o instituţie membră a AUF din Europa Centrală şi de Est, stagiile de mobilitate vizează familiarizarea studenţilor cu mediul profesional corespunzător formării lor.

 • Termen limită pentru depunere: 16 februarie 2018.
 • Publicul ţintă: studenţi sau masteranzi
 • Perioada de mobilitate: 1-3 luni, din aprilie până în decembrie 2018.
 • Se asigură:
  • indemnizaţie lunară
  • transportul dus-întors
  • asigurare de sănătate-accident-repatriere

  Mai multe detalii puteţi citi, accesând linkul.

 


05.12.2017
Documentează-te pentru bursele Fulbright


29.11.2017
Probleme la facultate sau acasă? Te ajută consilierii voluntari

Voluntari ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” oferă gratuit consiliere studenţilor din toţi anii şi de la toate facultăţile pentru dificultăţile pe care le întâmpină în viaţa de student sau în viaţa personală. Programările se fac online, iar întâlnirile sunt 100% confidenţiale. Studenţii pot apela la voluntari pentru probleme de învăţare, de relaţionare cu profesorii sau cu colegii, stres, anxietate, dificultăţi de a lua decizii, sfaturi privind cariera, sentimente de izolare, probleme familiale sau de relaţie şi orice altceva le afectează viaţa în mod semnificativ.

Reţeaua de consilieri voluntari este formată din studenţi, pregătiţi de către specialiştii Departamentului Servicii pentru Studenţi şi Absolvenţi şi capabili să intervină şi să ghideze alţi studenţi în probleme de dificultate mică şi medie. Pentru situaţiile de o complexitate mai ridicată, studenţii care au nevoie de ajutor vor avea acces la serviciile de consiliere oferite de angajaţii Universităţii, care sunt de asemenea oferite gratuit şi confidenţial.

Pentru a discuta cu un consilier voluntar, studenţii se pot înscrie pe un formular online descriind pe scurt despre ce este vorba şi momentul în care sunt disponibili pentru o discuţie. De asemenea, vor putea opta, dacă doresc, între a discuta cu o persoană de sex masculin sau feminin. În funcţie de disponibilitatea studentului şi a consilierilor, întâlnirea va fi preluată de primul voluntar disponibil.

Accesează formularul de înscriere.

Grupul de consilieri voluntari - peer support - este constituit din 15 studenţi, proveniţi atât din mediul urban cât şi din mediul rural, cu studii la nivel licenţă, master şi doctorat. Grupul a participat la sesiuni de instruire dedicate începând cu luna septembrie a anului 2017, sub coordonarea psihologului Irina Şubredu, din cadrul Departamentului Servicii pentru Studenţi şi Absolvenţi. 

Întâlnirile unu-la-unu susţinute de consilierii voluntari sunt un rezultat al unei iniţiative a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” de a promova incluziunea socială şi a sprijini studenţii aflaţi în risc de marginalizare socială sau abandon şcolar. Proiectul Proiectul „PACT pentru incluziune: Peers, Administrativi, Consilieri, Tutori, împreună pentru creşterea echităţii sociale” este finanţat prin Fondul de Dezvoltare Instituţională şi a mai cuprins activităţi precum: întâlniri şi discuţii cu elevi din mediul rural sau din oraşe mici şi cursuri dedicate profesorilor şi angajaţilor din domeniul administrativ pentru a recunoaşte studenţii care au nevoie de ajutor şi a putea să intervină în sprijinul lor. 


22.11.2017 | Zilele Muzeului UAIC2017

20.11.2017

ÎN ATENŢIA MASTERANZILOR ANULUI II

Masteranzii care repetă anul de studiu (indiferent de motiv) sunt aşteptaţi la Secretariat pentru a semna contractul de studiu şi procesul verbal de echivalare.


17.11.2017

ÎN ATENŢIA MASTERANZILOR ANULUI II

STUDENŢII CARE NU AU CADRU DIDACTIC COORDONATOR PENTRU LUCRAREA DE DISERTAŢIE, POT DEPUNE LA SECRETARIAT, PÂNĂ PE DATA DE 4 DECEMBRIE 2017, CEREREA PENTRU ATRIBUIREA UNUIA DIN OFICIU.


Marţi, 21 noiembrie 2017, în Sala Senatului Universităţii, cu începere de la orele 10:00, va avea loc o întâlnire a reprezentanţilor de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi şi Serviciului de Imigrări Iaşi cu studenţii UAIC, din ţări terţe, în vederea informării acestora asupra condiţiilor în care pot lucra pe teritoriul României, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor care le revin în calitate de angajaţi.
Aşadar, activitatea este adresată studentilor din ţări terţe (inclusiv cetăţeni din Republica Moldova, care nu au cetăţenie română), înmatriculaţi la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

16.11.2017

15.11.2017

06.11.2017

Eşti cu adevărat interesat de ce poţi face după terminarea facultăţii?

Vino marţi, 7 noiembrie, ora 14.30 în Sala Ferdinand (corp A, lângă Rectorat) pentru a discuta despre oportunităţile tale de angajare, cu specialişti din psihologie clinică, psihoterapie şi din sistemul educaţional românesc.

 • Psihoterapeut de cuplu şi familie Andreea Muraru
  Managing Partner la Caramel Frames
 • Psiholog Nicoleta Dumitru
  Psihoterapeut şi formator la Caramel Frames
  Co-fondator şi formator la Introspecials.
 • Profesor Cristinel Ţîrca
  Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane, ISJ Iaşi

Acest eveniment este organizat de Facultatea de Psihologie şi Ştiinte ale Educaţiei şi Departamentul de servicii pentru studenţi şi alumni (DSSA) din cadrul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.


02.11.2017

Doctorat 1.0. Cum să îţi organizezi activitatea pentru a fi eficient

Departamentul Servicii pentru Studenti si Absolventi (DSSA) din cadrul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi organizeaza marti, 21.11.2017, intervalul 13.00-15.00, trainingul gratuit "Doctorat 1.0. Cum să îţi organizezi activitatea pentru a fi eficient". Sunt invitati sa participe doctoranzii şi masteranzii care sunt interesati sa:

 • afle cum sa planifice activitatea din timpul studiilor doctorale
 • identifice pasii pe care îi pot urma pentru a-şi atinge obiectivele
 • aplice strategii de analiza a literaturii stiintifice, de redactare a unui articol, a bibliografiei.

In vederea participarii la training, studentii sunt rugati sa completeze formularul.

Evenimentul va avea loc in Sala C501 din Caminul C5. In aceasta luna vom organiza, de asemenea, si o editie in engleza a acestui training, adresabil şi doctoranzilor straini interesati sa participe.


31.10.2017

Echivalare la discipline

Cererile de echivalare la discipline, însotite de situatii scolare/ supliment la diploma (copie), se vor depune la Secretariatul facultatii în perioada 1-15 noiembrie 2017, program 10:00-12:00.


17.10.2017

Concurs: Bursele Sf. Dumitru

Bursele „Sfântul Dumitru” sunt oferite de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” şi prof. univ. dr. Dumitru Oprea (foto), rector al universităţii în perioada 2000-2008.

Acestea reprezintă o recunoaştere a excelenţei pe plan academic, a performanţei în cadrul competiţiilor ştiinţifice studenţeşti şi a implicării sociale a studenţilor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Pot candida pentru această bursă studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi înmatriculaţi în ciclul de învăţământ de licenţă.

Mai multe detalii aflaţi accesând linkul.


10.10.2017
Selecţie - burse pentru activităţi sociale în campusurile studenţeşti privind activităţile din cantină

În data de 16.10.2017, ora 09:00, în Sala de protocol a Cantinei „Titu Maiorescu” va fi organizată o nouă selecţie a dosarelor în vederea acordării burselor pentru activităţi sociale în campusurile studenţeşti privind activităţile din cantină, pentru anul universitar 2017/2018.
       Studenţii interesaţi vor depune dosare la Biroul Social – cam. 5, Cămin C12, până la data de 16.10.2017, ora 08:00.
       Dosarele vor conţine următoarele documente:

 • cerere tip,
 • copii după cărţile de identitate ale: părinţilor, fraţilor/surorilor aflaţi în întreţinere,
 • copii după documente suplimentare, în cazuri speciale.

        Au prioritate următorii studenţi:

 • orfani de ambii părinţi;
 • proveniţi din Centre de plasament;
 • cu probleme sociale deosebite;
 • care provin din familii cu mulţi copii.

10.10.2017
Selecţie - burse pentru activităţi sociale în campusurile studenţeşti privind activităţile gospodăreşti

În data de 25.10.2017, ora 10:00, în Căminul C10 din Complex „Codrescu” va fi organizată selecţia dosarelor în vederea acordării burselor pentru activităţi sociale în campusurile studenţeşti privind activităţile gospodăreşti, pentru anul universitar 2017/2018.
       Studenţii interesaţi vor depune dosarele la Biroul Social – cam. 5, Cămin C12, până la data de 25.10.2017, ora 08:00.
Dosarele vor conţine următoarele documente:

 • cerere tip,
 • copii după cărţile de identitate ale: părinţilor, fraţilor/surorilor aflaţi în întreţinere,
 • copii după documente suplimentare, în cazuri speciale.

        Au prioritate următorii studenţi:

 • studenţii trebuie să locuiască în căminul pentru care au făcut menţiunea în cerere;
 • orfani de ambii părinţi;
 • proveniţi din Centre de plasament;
 • cu probleme sociale deosebite;
 • care provin din familii cu mulţi copii.

03.10.2017
REDISTRIBUIRE LOCURI CAZARE

Studentele interesate pentru a ocupa un loc de cazare sunt aşteptate în data de 4.10.2017, ora 10:00 la camera D-217 (parter, corp D). Numărul de locuri este limitat.

13.09.2017
INTERNATIONAL STUDENT CONFERENCE

Şcoala de Înalte Studii pentru Educatori din Vrsac (Serbia), în colaborare cu Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad (România) şi Universitatea "Sv. Kliment Ohridski" din Bitola (Macedonia), organizeaza pe 14 noiembrie 2017 o conferinta - sesiune de comunicări dedicată studenţilor, cu axare pe tinerii care se pregătesc pentru viitoarea activitate didactică.

28.07.2017
Anunţ perioadă de TRANSFER!

Conform Hotărârii Biroului Senat al Universităţii  „Al. I. Cuza” Iaşi, cererile pentru transfer între Universităţi se vor depune individual la Secretarul Şef al Universităţii (cu avizele necesare) în termen de 5 zile lucrătoare  înainte de începutul fiecărui semestru (25 - 29.09.2017).
Pentru transfer între specializări / forme de învăţământ, în cadrul facultăţii noastre, cererile se depun la Secretariatul facultăţii în perioada 14 - 20 septembrie 2017.

28.07.2017
În atenţia studenţilor exmatriculaţi!

Cererile de reînmatriculare se depun la Secretariatul facultăţii în perioada 14 - 20 septembrie 2017.
Cererea va fi însoţită de chitanţa de achitare a taxei de reînmatriculare (200 lei).
La reînmatriculare, studenţii care au datorii la taxa de şcolarizare sau de reexaminare trebuie să achite toate taxele restante.

27.07.2017

Programul de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi invovare "Grantul pentru tineri cercetatori REGELE CAROL I" publicat în Monitorul Oficial nr. 441/14.06.2017 are ca scop valorizarea investiţiei în educaţie, prin atragerea studentilor către cariere profesionale în domeniul cercetării şi formării, în ţara noastră, a unei generaţii de cercetători performanţi la nivel internaţional, în vederea susţinerii competitivităţii economiei naţionale.
Grantul se adresează tinerilor absolvenţi de liceu, care pe parcursul celor patru ani, au avut rezultate deosebite la olimpiadele naţionale şi internaţionale.
Informaţii suplimentare se găsesc pe site-ul Ministerului Cercetării şi Inovării.

12.07.2017

Absolvenţii care au susţinut licenţa/disertaţia în iulie 2017 pot ridica adeverinţele de licenţă/disertaţie, până la data de 28 iulie, de la Secretariatul Facultăţii; pentru a dura cât mai puţin, recomandarea ar fi să se prezinte până pe data de 14 iulie.

19.05.2017

Facultatea de Ştiinţe Politice, din cadrul UBB Cluj, organizează a patra ediţie a Şcolii de Vară de Metode Aplicate de Cercetare Socială, în perioada 24-29 iulie 2017. Şcoala de vară este parte a unui program postuniversitar acreditat pentru care participanţii pot obţine credite transferabile. Mai multe informaţii pot fi găsite accesând documentul.

23.01.2017

20.01.2017

Examenele din zilele de 23 şi 24 ianuarie 2017 se vor desfăşura conform programării. Luni, 23 ianuarie 2017, Secretariatul Facultăţii va funcţiona conform programului normal de lucru, iar casieria va fi închisă.

19.01.2017

În atenţia studenţilor exmatriculaţi! Cererile de reînmatriculare se depun la Secretariatul facultăţii în perioada 13-14 februarie 2017. Cererea va fi însoţită de chitanţa de achitare a taxei de reînmatriculare (200 lei). La reînmatriculare, studenţii care au datorii la taxa de şcolarizare sau de reexaminare trebuie să achite toate taxele restante.

19.01.2017

Anunţ perioadă de TRANSFER! Cererile pentru transfer între specializări/ forme de învăţământ, în cadrul facultăţii noastre, se depun în perioada 13-14 februarie 2017.

13.10.2016

12.10.2016

 • Studenţii de la Învăţământ la Distanţă pot accesa aplicaţia Blackboard! Detalii...

Stimaţi studenţi ai anului 1,

Vă rugăm să completaţi chestionarul, care se găseşte la acest link.
Chestionarul este obligatoriu de a fi completat. Termen limită pentru completarea chestionarului este 15.06.2017.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi...

...organizează, în data de 7 iunie 2017, la ora 14.00, în Aula Magna "Mihai Eminescu", o întâlnire (având caracter obligatoriu) cu studenţii străini care urmează studii complete la Universitatea "Al. I. Cuza" (inclusiv cetăţeni din Republica Moldova care nu au cetăţenie română). Scopul acestei întâniri informarea acestora cu privire la:
 • condiţiile în care pot presta activităţi lucrative pe teritoriul României,
 • drepturile şi obligaţiile care le revin în calitate de angajaţi.

24.11.2016

Şcoala de vară "Radical Definitions: State - Society - Religion", Universitatea din Graz, Austria, iulie 2017

31.10.2016

Tichete de masă! Studenţii orfani de ambii părinţi sau asistaţi de centrele de plasament, care beneficiază de alt tip de bursă decât bursa socială, pot primi tichete de masă dacă vor depune un dosar cu documente imediat ce se regăsesc pe listele cu bursieri. Detalii...

13.10.2016

Modificarea art. 58 din Regulamentul de activitate didactică pentru studii universitare de licenţă

05.10.2016

S-a deschis competiţia pentru Bursele Sfântul Dumitru

12.10.2016
Felicitări studenţilor cu cele mai bune rezultate la învăţătură în anul universitar 2015-2016!

Lista onorifică a premianţilor:
(1) Psihologie - IF şi admitere an I;
(2) Pedagogie, Psihopedagogie specială şi Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - IF;
(3) Studii de master.

În atenţia studenţilor exmatriculaţi!

Cererile de reînmatriculare se depun la Secretariatul facultăţii în perioada 15-20 septembrie 2016. Cererea va fi însoţită de chitanţa de achitare a taxei de reînmatriculare (200 lei). La reînmatriculare, studenţii care au datorii la taxa de şcolarizare sau de reexaminare trebuie să achite toate taxele restante. (afişat 8.07.2016)

Anunţ perioadă de TRANSFER!

Conform Hotărârii Biroului Senat al Universităţii  „Al. I. Cuza” Iaşi, cererile pentru transfer între universităţi şi facultăţi se vor depune individual la Secretarul Şef al Universităţii (cu avizele necesare) în perioada 19-23.09.2016. Pentru transfer între specializări/forme de învăţământ, în cadrul facultăţii noastre, cererile se depun în perioada 15-20 septembrie 2016. (afişat 8.07.2016)
 
2018 © Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei [ Înainte ❯ ❮ Înapoi ]