arrow1 Acasă arrow1 Relații internaționale. Erasmus arrow1 Mobilități ERASMUS+ de practică  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi

Relații internaționale. Erasmus

Erasmus

 

Mobilități ERASMUS+ de practică pentru studenți.
Stagii de Practică 2017 - 2019

Regulamentul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași privind selecția studenților pentru stagii Erasmus+ 2017-2019

 • Anunțuri
   
 • Instituții
  gazdă
 • Criterii de
  eligibilitate
 • Documente
  necesare
 • Modalitate
  de notare
 • Calendar
  anual
 • Galerie
  foto
 • Arhivă
  anunțuri

REZULTATE SELECȚIE 1 stagii studențești de practică
Programul Erasmus+ 2017- 2019

Data: 31.01.2018, ora 15:00 <

 

Nr. crt.

Nume și prenume student

Cetățenie
(română/
dublă/
alta)

Nivel și an de studiu

Media anilor de studii
(50%)

Notă limbă străină
(30%)

Notă interviu
(20%)

Media generală

Statut
(admis /
Selectat conditionat/ rezervă/ respins*)

Instituția gazdă

Perioada de stagiu

1.

AFTODE  P. ANCA –ELENA

Română

M, an I

9,46

8,50

10

9,28

Admis

Youth Support Center of Arsis (Ptolemaion 42 street) Thessaloniki,, Greece

 

Semestrul II

2.

URSU G. ANDREEA

Română

D, an II

9,29

10,00

10,00

9,64

Admis

University of Deusto, Faculty of Psychology and Education, Spain

Semestrul II

Arhivă
Data: 17.11.2017

 

Nr. crt.

Nume și prenume student

Cetățenie
(română/
dublă/
alta)

Nivel și an de studiu

Media anilor de studii
(50%)

Notă limbă străină
(30%)

Notă interviu
(20%)

Media generală

Statut
(admis /
Selectat conditionat/ rezervă/ respins*)

Instituția gazdă

Perioada de stagiu

1.

Jianu Georgiana Elena

Română

L, an I

9,81

9,87

10

9,86

Admis

Center for social and health care for people deprived of liberty and/or with addiction problems of Foundation ADSIS set in Gijon (C/Dindurra 19, 3320), Asturias, Spain

Semestrul II

Instituția gazdă Oraș, țara Nr. locuri disponibile Poziție / Departament Perioada Observații

Militos Consulting S.A.

Social Entreprise Knowl for Education and Lifelong Learning

Atena, Grecia

2

Științe ale Educației+Psihologie

2017-2018

 

L'Arche Bognor

Bognor Regis,
England, UK

2

Psihologie+Științe ale Educației

 2017-2018

 

University of Padova, Career Service

Padova, Italia

2

Știinte ale Educației+Psihologie

2017-2018

 

Open Future International School
Foreign Assistants

Cracovia,
Polonia

2

Științe ale Educației+Psihologie

2017-2018

 

The Congregation of the daughters of St. Mary of Divine providence

Roma, Italia

2

Științe ale Educației+Psihologie

2017-2018

 

Instituții eligibile identificate de studenți

Pot participa la selecție studenții care fac dovada unei invitații/scrisori de confirmare din partea unei instituții eligibile.
În situația în care locul de practică este identificat de către student, pașii selecției sunt următorii:
1. Contactarea instituției de către studentul interesat
2. Informarea coordonatorului Erasmus+ cu privire la identificarea unui loc de practică (prezentarea Scrisorii de confirmare-Confirmation Letter) - documentul poate fi descărcat de aici .

NOTE:
 • Anunțul privind locurile de stagii poate suferi modificări, vă rugăm să consultați actualizările acestuia.
 • Studenții pot identifica și pe cont propriu Instituții Partenere care să-i accepte în principiu, iar apoi să pună Coordonatorul Erasmus+ în legătură cu instituția respectivă.           
 • Pentru oferte de stagii de practică consultati  și informațiile de pe site-ul UAIC sau pagina de Facebook dedicată.

Se pot inscrie la selecție:

 • studenții înmatriculați la zi la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, cetățeni români, cetățeni ai altor state participante la Programul Erasmus+ sau cetățeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus+;
 • studenții din anii I - III/IV licență, I-II master,  I–III doctorat;
 • doctoranzii cu frecvență care sunt la zi cu îndeplinirea obligațiilor de doctorand, în cadrul duratei de studii doctorale;
 • foști beneficiari ai unui stagiu de practică sau studiu în programele Socrates, LLP-Erasmus si/sau Erasmus+, numai dacă îndeplinesc criteriile sus-menționate și cu condiția ca durata totală a stagiilor (Socrates/LLP-Erasmus + Erasmus+) să nu depășească 12 luni/ciclu de studiu;
 • studenții și doctoranzii în ani terminali pentru stagii care au loc atât în ultimul an de studiu, cât și pentru stagii care au loc în primul an de după absolvire.
Observații
 • Studenții selectați pentru un stagiu Erasmus+, vor putea participa la o nouă selecție înainte de finalizarea acestuia și vor avea statut de selectat condiționat. Acești studenți vor deveni titulari numai după finalizarea primului stagiu, finalizare care include și depunerea tuturor documentelor cerute, efectuarea testului final de limbă și completarea chestionarului de evaluare.
 • Studenții și doctoranzii  din anii terminali  selectati până la sfârșitul ultimei sesiuni de evaluare din ultimul an de studiu, respectiv până la susținerea tezei în comisia de evaluare, pentru stagii care au loc în primul an de după absolvire, au statut de selectat condiționat; ei devin titulari în momentul în care pot face dovada prin prezentarea unei adeverințe care atestă faptul că au susținut și promovat examenul de licență/dizertație, respectiv confirmarea titlului de doctor. Aceste stagii se pot desfășura pe perioada următorului an de după absolvire.

Stagiile de practică se vor încheia până la data de 30 septembrie a anului academic în curs.

Pentru a fi eligibili pentru un stagiu de practică Erasmus+, studenții trebuie:

 • să nu aibă restanțe până în ultima sesiune inclusiv;
 • să aibă media multianuală până la momentul selecției minimum 7,5;
 • studenții din anul I trebuie să aibă media de admitere/studiu de până la momentul selecției (prima sesiune de examene) minimum 8;
 • să ateste cunoașterea limbii de lucru de la instituția pentru care candidează, fie printr-un certificat, fie prin foaia matricolă din liceu, astfel:
  • nota / punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80% din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor). Excepție fac certificatele recunoscute internațional (tip DELF,  DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obținute pentru un nivel minimum B1, pentru care se acceptă orice punctaj;
  • pentru studenții care au limba de lucru de la instituția parteneră ca specializare în cadrul studiilor universitare, caz în care cunoștințele de limbă vor fi atestate prin extrasul de foaie matricolă;
 • să obțină minimum nota 7 la interviul susținut în cadrul selecției desfășurate la facultate.

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE CANDIDATURĂ:

 1. Curriculum Vitae (va rămâne la dosarul de selecție al studentului);
 2. Scrisoare de motivație (1 pagină), în care să se precizeze: scopurile participării la un stagiu  de practică în străinătate; motivele pentru participarea la selecția pentru un stagiu de practică într-o anumită organizație, într-un anumit sector (economic)/departament al organizației; preferința pentru o anumită țară străină; disponibilitatea de a atinge scopurile stagiului de practică; explicația clară a nivelului de inovație și diversitatea sarcinilor; înțelegerea nevoilor și așteptărilor organizației gazdă; țeluri in cariera personală (va rămâne la dosarul de selecție al studentului);
 3. Atestatul de limbă / foaia matricolă din liceu (va rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului);
 4. Declarație-tip care atestă, după caz, fie că nu a mai beneficiat de o mobilitate de practică Erasmus fie, în cazul în care a mai beneficiat de o astfel de mobilitate, instituția primitoare, tipul și durata stagiului (va rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului);
 5. Extrasul din foaia matricolă pentru nivelul de studiu la care este înmatriculat candidatul la momentul selecției eliberat de secretariatul facultății (numai cu semnătura facultății); studenții proaspăt admiși vor prezenta o adeverință care confirmă statutul lor (eliberată de Secretariatul facultății la care au fost admiși) și dovada plății taxei de înmatriculare;
 6. Studenții la nivel master sau doctorat vor include și situația școlară de la nivelul/nivelele de studiu deja promovat/e (foaia matricolă și diploma obținută la nivel licență și master, după caz); (documentele vor rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului).
 7. Confirmarea de primire/ accept din partea institutiei gazda (o copie scanata dupa original) in cazul studentilor care au identificat singuri un loc de practica ERASMUS+ (se accepta si un e-mail de confirmare in aceasta etapa).

Documente suplimentare, pentru studenții care nu au cetățenia unui stat membru UE:

 1. copie a permisului de ședere. Excepție de la această cerință fac studenții de la extensiunea Balți de cetațenie moldovenească ;
 2. o adeverință de la facultatea unde este înmatriculat, care să ateste calitatea de student cu frecvență (la zi);
 3. dovada existenței unui garant cetățean român, salariat și deținător al unui cont bancar în România (declarație-tip);

 Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

MODALITATEA DE NOTARE A DOSARULUI:

a) rezultatele academice  - 50% din punctaj (Media anilor de studii – vezi calculul alăturat)
b) competențele lingvistice - 30% din punctaj.
c) interviul  -  20% din punctaj;

CALENDARUL ANUAL AL SELECȚIILOR

SEMESTRUL I SEMESTRUL II
SELECȚIE 1 SELECȚIE 2 SELECȚIE 1 SELECȚIE 2
Anunț site 31.10.2017 16.01.2018 13.03.2018 24.04.2018
Depunere dosare 31.10-14.11.2017 16.01-30.01.2018 13.03-27.03.2018 24.04-08.05.2018
Întâlnire informativă cu studenții interesați 07.11.2017 23.01.2018 20.03.2018 03.05.2018
Interviu 17.11.2017, ora 10 31.01.2018, ora 10 28.03.2018, ora 10 09.05.2018, ora 10
Afișarea rezultatelor 17.11.2017 31.01.2018, ora 15 28.03.2018 09.05.2018
Întâlnire cu studenții selectați 20.11.2017 05.02.2018 02.04.2018 14.05.2018

Pentru informații suplimentare:

Lect.dr. Nicoleta Rogoz coordonator Erasmus+ Practică
nicoleta.rogoz@uaic.ro ,
tel. 0744-956762,
      0232-201294 
(informații despre locurile de practică, sarcini, responsabilități, activități).
Biroul Erasmus+ Departamentul de Relații Internaționale, Rectorat – erasmus@uaic.ro,
tel. 0232-201812
(informații despre dosarul de candidatură, eligibilitate, contract financiar, documente post-stagiu etc.)

Recomandăm și consultarea periodică a site-ului Departamentului de Relații Internaționale

arrow1 Arhiva

Mobilități ERASMUS+ de practică pentru studenți.
Stagii de Practică 2016 - 2018

 • Anunțuri
   
 • Instituții
  gazdă
 • Criterii de
  eligibilitate
 • Documente
  necesare
 • Modalitate
  de notare
 • Calendarul
  selecțiilor
 • Calendar
  anual
 • Arhivă
  anunțuri

REZULTATE SELECȚIE 1 stagii studențești de practică
Programul Erasmus+ 2017- 2019

Data: 17.11.2017

 

Nr. crt.

Nume și prenume student

Cetățenie
(română/
dublă/
alta)

Nivel și an de studiu

Media anilor de studii
(50%)

Notă limbă străină
(30%)

Notă interviu
(20%)

Media generală

Statut
(admis /
Selectat conditionat/ rezervă/ respins*)

Instituția gazdă

Perioada de stagiu

1.

Jianu Georgiana Elena

Română

 

L, an I

9,81

9,87

10

9,86

Admis

Center for social and health care for people deprived of liberty and/or with addiction problems of Foundation ADSIS set in Gijon (C/Dindurra 19, 3320), Asturias, Spain

Semestrul II

Instituția gazdă Oraș, țara Nr. locuri disponibile Poziție / Departament Perioada Observații

Militos Consulting S.A.
Social Entreprise Knowl for Education and Lifelong Learning

Atena, Grecia

2

Științe ale Educației+Psihologie

2017-2018

 

L'Arche Bognor

Bognor Regis,
England, UK

1

Psihologie+Științe ale Educației

 2017-2018

 

University of Padova, Career Service

Padova, Italia

2

Știinte ale Educației+Psihologie

2017-2018

 

Open Future International School
Foreign Assistants

Cracovia,
Polonia

2

Științe ale Educației+Psihologie

2017-2018

 

The Congregation of the daughters of St. Mary of Divine providence

Roma, Italia

2

Științe ale Educației+Psihologie

2017-2018

 

Instituții eligibile identificate de studenți

Pot participa la selecție studenții care fac dovada unei invitații/scrisori de confirmare din partea unei instituții eligibile.
În situația în care locul de practică este identificat de către student, pașii selecției sunt următorii:
1. Contactarea instituției de către studentul interesat
2. Informarea coordonatorului Erasmus+ cu privire la identificarea unui loc de practică (prezentarea Scrisorii de confirmare-Confirmation Letter)-documentul este atașat pe site-ul facultății la secțiunea Mobilități Erasmus+de practică http://www.psih.uaic.ro/studenti/mobilitatipractica.htm

NOTE:
 • Anunțul privind locurile de stagii poate suferi modificări, vă rugăm să consultați actualizările acestuia.
 • Studenții pot identifica și pe cont propriu Instituții Partenere care să-i accepte în principiu, iar apoi să pună Coordonatorul Erasmus+ în legătură cu instituția respectivă.           
 • Pentru oferte de stagii de practică consultati  și informațiile de pe site-ul UAIC:

Se pot inscrie la selecție:

 • studenții înmatriculați la zi la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, cetățeni români, cetățeni ai altor state participante la Programul Erasmus+ sau cetățeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus+;
 • studenții din anii I - III/IV licență, I-II master,  I – III doctorat;
 • doctoranzii cu frecvență care sunt la zi cu îndeplinirea obligațiilor de doctorand, în cadrul duratei de studii doctorale;
 • foști beneficiari ai unui stagiu de practică sau studiu în programele Socrates, LLP-Erasmus si/sau Erasmus+, numai dacă îndeplinesc criteriile sus-menționate și cu condiția ca durata totală a stagiilor (Socrates/LLP-Erasmus + Erasmus+) să nu depășească 12 luni/ciclu de studiu;
 • studenții și doctoranzii în ani terminali pentru stagii care au loc atât în ultimul an de studiu, cât și pentru stagii care au loc în primul an de după absolvire. In acest din urma caz, selecțiile trebuie sa aiba loc cel mai târziu până la data încheierii sesiunii de evaluare/examinări din semestrul al II-lea al anului terminal, respectiv până la data susținerii publice a tezei de doctorat, iar stagiile pot începe abia după promovarea examenului de licență/dizertație, respectiv confirmarea titlului de doctor.

Observație! Studenții selectați pentru un stagiu Erasmus+, vor putea participa la o nouă selecție înainte de finalizarea acestuia și vor avea statut de selectat condiționat. Acești studenți vor deveni titulari numai după finalizarea primului stagiu, finalizare care include și depunerea tuturor documentelor cerute, efectuarea testului final de limbă și completarea chestionarului de evaluare,

Pentru a fi eligibili pentru un stagiu de practică Erasmus+, studenții trebuie:

 • să nu aibă restanțe până în ultima sesiune inclusiv;
 • studenții din anul I trebuie să aibă media de admitere/studiu de până la momentul selecției (prima sesiune de examene) min. 8;
 • să ateste cunoașterea limbii de lucru de la instituția pentru care candidează, fie printr-un certificat, fie prin foaia matricolă din liceu, astfel:
 • nota / punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80% din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor). Excepție fac certificatele recunoscute internațional (tip DELF,  DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obținute pentru un nivel minimum B1, pentru care se acceptă orice punctaj;
 • pentru studenții care au limba de lucru de la instituția parteneră ca specializare în cadrul studiilor universitare, caz în care cunoștințele de limbă vor fi atestate prin extrasul de foaie matricolă;
 • să obțină minimum nota 7 la interviul susținut în cadrul selecției desfășurate la facultate.

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE CANDIDATURĂ:

 1. Curriculum Vitae (va rămâne la dosarul de selecție al studentului);
 2. Scrisoare de motivație (1 pagină), în care să se precizeze: scopurile participării la un stagiu  de practică în străinătate; motivele pentru participarea la selecția pentru un stagiu de practică într-o anumită organizație, într-un anumit sector (economic)/departament al organizației; preferința pentru o anumită țară străină; disponibilitatea de a atinge scopurile stagiului de practică; explicația clară a nivelului de inovație și diversitatea sarcinilor; înțelegerea nevoilor și așteptărilor organizației gazdă; țeluri in cariera personală (va rămâne la dosarul de selecție al studentului);
 3. Atestatul de limbă / foaia matricolă din liceu (va rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului);
 4. Declarație-tip care atestă, după caz, fie că nu a mai beneficiat de o mobilitate de practică Erasmus fie, în cazul în care a mai beneficiat de o astfel de mobilitate, instituția primitoare, tipul și durata stagiului (va rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului);
 5. Extrasul din foaia matricolă pentru nivelul de studiu la care este înmatriculat candidatul la momentul selecției eliberat de secretariatul facultății (numai cu semnătura facultății); studenții proaspăt admiși vor prezenta o adeverință care confirmă statutul lor (eliberată de Secretariatul faculțății la care au fost admiși) și dovada plății taxei de înmatriculare;
 6. Studenții la nivel master sau doctorat vor include și situația școlară de la nivelul/nivelele de studiu deja promovat/e (foaia matricolă și diploma obținută la nivel licență și master, după caz); (documentele vor rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului);
 7. Scrisoare de accept/invitație din partea institutiei gazdă în cazul studentilor care au identificat singuri un loc de practica ERASMUS+ (se accepta o copie scanata dupa original).

Documente suplimentare, pentru studenții care nu au cetățenia unui stat membru UE:

 1. copie a permisului de ședere. Excepție de la această cerință fac studenții de la extensiunea Balți de cetațenie moldovenească ;
 2. o adeverință de la facultatea unde este înmatriculat, care să ateste calitatea de student cu frecvență (la zi);
 3. dovada existenței unui garant cetățean român, salariat și deținător al unui cont bancar în România (declarație-tip);

 Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

MODALITATEA DE NOTARE A DOSARULUI:

a) rezultatele academice  - 50% din punctaj (Media anilor de studii – vezi calculul alăturat)
b) competențele lingvistice - 30% din punctaj.
c) interviul  -  20% din punctaj;

CALENDARUL SELECȚIILOR

31.10.2017 Afișarea condițiilor de selecție și a locurilor disponibile
31.10.2017-14.11.2017 Depunerea dosarelor de candidatură (Sala Secretariat, orele 10-12)
07.11.2017 Întâlnire informativă cu studenții interesați, ora  13, Sala  D213 
17.11.2017 Interviul*orele 10.00, sala Decanat
17.11.2017 Afișarea rezultatelor selecției (ora 15.00)
20.11.2017 Întâlnirea cu studenții selectați (vor fi contactați prin email)
*Se admit interviuri online via Skype.

CALENDARUL ANUAL AL SELECȚIILOR

SEMESTRUL I SEMESTRUL II
SELECȚIE 1 SELECȚIE 2 SELECȚIE 1 SELECȚIE 2
Anunț site 31.10.2017 16.01.2018 13.03.2018 24.04.2018
Depunere dosare 31.10-14.11.2017 16.01-30.01.2017 13.03-27.03.2018 24.04-08.05.2018
Întâlnire informativă cu studenții interesați 07.11.2017 23.01.2017 20.03.2018 03.05.2018
Interviu 17.11.2017, ora 10 31.01.2017, ora 10 28.03.2018, ora 10 09.05.2018, ora 10
Afișarea rezultatelor 17.11.2017 31.01.2017 28.03.2018 09.05.2018
Întâlnire cu studenții selectați 20.11.2017 05.02.2017 02.04.2018 14.05.2018

Pentru informații suplimentare:

Lect.dr. Nicoleta Rogoz
coordonator Erasmus+ Practică
 • nicoleta.rogoz@uaic.ro , tel. 0744-956762  (informații despre locurile de practică, sarcini, responsabilități, activități).
Petronela SPIRIDON-URSU
International Officer, Departamentul de Relații Internaționale, Rectorat
 • petronela.spiridon@uaic.ro, tel. 0232-201812 (informații despre dosarul de candidatură, eligibilitate, contract financiar, documente post-stagiu, etc.)

Recomandăm și consultarea periodică a site-ului Departamentului de Relații Internaționale

 

Important!
COORDONATOR ERASMUS+ STAGII DE PRACTICA
Lect.dr. Nicoleta Rogoz

E-mail: nicoleta.rogoz@uaic.ro
Laborator de Politici educationale, sala D213

 

COORDONATOR ERASMUS+ STAGII DE PRACTICA
Lect.dr. Nicoleta Rogoz

E-mail: nicoleta.rogoz@uaic.ro
Laborator de Politici educationale, sala D213
Actualizat: 5 martie 2018
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației