ADMITERE Programe de studii Studenţi Anunţuri Cercetare Proiecte ALUMNI Actualităţi ştiinţifice Video Harta site
NOUTĂŢI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
		stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Departamentul de Psihologie
 • Componenţă
 • Prezentare
 • Adrese utile
 • Contact
Premise

Continuatoare a unor valoroase tradiţii ştiinţifice şi didactice - legate de numele unor înaintaşi iluştri, M. Ralea, V. Pavelcu, şi de activitatea deosebită a dascălilor, recunoscuţi şi apreciaţi de zeci de generaţii de studenţi, Stela Teodorescu, Andrei Cosmovici, Tiberiu Prună, Adrian Neculau, Constantin Logofătu, Tiberiu Rudică, - actuala catedră de psihologie s-a impus prin adaptarea rapidă şi flexibilă la realitatea academică românească postdecembristă.

Obiective şi direcţii de activitate

Principalul obiectiv didactic al membrilor catedrei îl constituie asigurarea pregătirii temeinice a studenţilor de la cele trei secţii ale facultăţii în domeniul ştiinţelor psihologice, generale şi aplicative. Direcţiile acoperite sunt multiple:

 • psihologie generală,
 • psihologie socială,
 • psihodiagnostic,
 • psihologia dezvoltării,
 • psihologia personalităţii,
 • psihologie organizaţională,
 • psihologie educaţională,
 • psihologie diferenţială,
 • psihologia activităţilor economice şi industriale,
 • psihologia juridică,
 • psihologia artei,
 • psihologia comunicării,
 • metodologia cercetării ştiinţifice,
 • managementul resurselor umane,
 • istoria psihologiei etc.

O atenţie specială este acordata şi disciplinelor conexe - informatică şi statistică cu aplicaţii în psihologie - necesare unei pregătiri riguroase în domeniul cercetării psihologice, aplicative sau fundamentale. Un obiectiv la fel de important îl constituie cercetarea ştiinţifică şi editarea susţinută de lucrări destinate studenţilor, dar şi cercetărilor originale. De altfel, manualele universitare cât şi cele pentru liceu, elaborate în facultatea noastră, au deja statut şi recunoaştere naţională. Două colecţii, Psihologie şi Psihologie aplicată, publicate la editura Polirom, în care au apărut peste cincizeci de volume, asigură materiale didactice pentru majoritatea direcţiilor de studiu.

În domeniul psihologiei sociale, rezultatele acestui efort se bucură nu doar de recunoaştere ştiinţifică naţională (acordarea de către CNCSIS a titlului de centru de excelenţă colectivului profesorilor ieşeni), ci şi europeană.

Derularea de proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul construcţiei instituţionale şi intervenţiei în varii domenii (persoane defavorizate, violenţa în şcoli, consumul de droguri, medierea conflictelor, diagnosticul şi orientarea vocaţională, formarea funcţionarilor publici, etc.), identificarea direcţiilor de cercetare în psihologia românească contemporană şi problematica vastă a câmpului social (sărăcia, grupurile minoritare, puterea, devianţa etc.) s-au constituit în direcţii majore de implicare şi contribuţie a membrilor catedrei. Fondurile obţinute din aceste proiecte stau în bună parte la baza infrastructurii moderne a facultăţii (laboratoare, reţea informatică, biblioteci de catedră).

În cadrul facultăţii funcţionează o structură de cercetare unică în domeniul ştiinţelor socio-umane româneşti: baza comună pentru utilizatori multipli (B.C.U.M.). Catedra de Psihologie este, la iniţiativa profesorului Adrian Neculau, realizatoarea unui periodic de specialitate Psihologia socială (buletinul Laboratorului de psihologie socială) - şi susţinătoare a două masterate de profil: Relaţii umane şi comunicare şi Analiză şi intervenţie în grupuri şi organizaţii.

Catedra de Psihologie din cadrul Facultatii de Psihologie si Ştinţe ale Educaţiei, Universitatea Babes-Bolyai CLUJ
http://www.psychology.ro/

Catedra de Psihologie din cadrul Facultatii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea BUCUREŞTI
http://www.unibuc.ro/ro/catd_pscps_ro

Catedra de Psihologie din cadrul Facultatii de Sociologie si Psihologie, Universitatea de Vest din Timisoara
http://www.socio.uvt.ro/Psihologie/Psihologie.htm

Facultatea de Psihologie din cadrul Universitaţii "Ovidius" Constanta
http://www.univ-ovidius.ro/

Asociatia de Psihologie Industriala si Organizationala
http://www.apio.ro

Asociatia de Psihologia Sanatatii din România
psihosanatatii@psychology.ro

Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi
Str. Toma Cozma nr. 3,
700554 - IAŞI

E-mail:
deppsih[at]psih.uaic.ro

Actualizat: 25 octombrie 2018
 
2018 © Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei [ Înainte ❯ ❮ Înapoi ]