ADMITERE Programe de studii Studenţi Anunţuri Cercetare Proiecte ALUMNI Actualităţi ştiinţifice Video Harta site
NOUTĂŢI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
		stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei
  • Componenţă
  • Direcţia de studiu Pedagogie
  • Direcţia de studiu Psihopedagogie specială
  • Adrese utile
  • Contact

Scurt istoric

Una din catedrele de bază ale Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei precum şi a învăţământului superior de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" este Catedra de Pedagogie. Este o catedră cu o îndelungată experienţă academică, cu frumoase tradiţii ale creaţiei ştiinţifice şi formativ-pedagogice, activitatea ei fiind ilustrată de personalităţi remarcabile ca S. Bărnuţiu, C. C. Dumitrescu-Iaşi, Ion Găvănescul, Şt. Bârsănescu, C. Narly, S. Găină, G. Văideanu, S. Obreja-Cernichievici, I. Roman, ş.a...

Obiective şi direcţii de activitate

În prezent, activitatea învăţământului pedagogic la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" se desfăşoară pe două direcţii principale, unite între ele:

  • Cea din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, cu două subdiviziuni: a) în cadrul secţiei de Pedagogie, având ca obiective centrale pregătirea specialiştilor în domeniul ştiinţelor educaţiei; b) în cadrul secţiilor de Psihologie şi de Psihopedagogie specială, asigurând formarea didactică şi pedagogică a viitorilor profesori din respectivele domenii.
  • Cea din cadrul celorlalte facultăţi şi secţii din universitate, satisfăcând cerinţele de pregătire pedagogică a viitorilor profesori din diversele domenii şi ramuri de specialitate ale învăţământului gimnazial, liceal, general şi profesional, etc. Pe de altă parte, pregătirea studenţilor în domeniul ştiinţelor educaţiei are în vedere şi iniţierea lor în eforturile de dezvoltare teoretică şi practică ale ştiinţelor educaţiei. În funcţie de rezultatele obţinute de ei în acest sens, aceştia vor avea posibilitatea să fie selecţionaţi în unităţile de cercetare pedagogică precum şi în alte unităţi ale creaţiei ştiinţifice. Şi structura disciplinelor de învăţământ din planurile facultăţilor este variată, consistentă iar cuprinderea lor pe ani de studii este ordonată după criteriile şi cerinţele unei pregătiri dintre cele mai moderne.

Premise

Specializarea Psihopedagogie specială este introdusă în oferta Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei începând cu anul 1990 (de menţionat că în perioada 1990-1997, alături de specializarile psihologie şi pedagogie, s-a aflat în oferta Facultăţii de Filozofie. După înfiinţarea Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, în anul 1997, specializarea Psihopedagogie specială a cunoscut o dezvoltare continuă, actualmente fiind una din cele mai reprezentative direcţii de studiu solicitate de studenţi.

Misiunea programului de studiu

Programul de studii Psihopedagogie specială din cadrul Facultaţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei îşi asumă misiunea de a pregăti profesionişti de înaltă ţinută pentru învaţamântul special şi învăţământul incluziv din ţara noastră sau pentru diverse categorii de servicii educativ-terapeutice şi recuperativ-compensatorii adresate persoanelor cu nevoi speciale, specialişti capabili să contribuie la ridicarea prestigiului profesiei şi la dezvoltarea cercetării în domeniul ştiinţelor educaţiei şi al educaţiei speciale, la nivelul celor mai prestigioase facultăţi de profil din ţară şi din străinătate.

Obiective şi direcţii de activitate

Psihopedagogia specială este o specializare care se adresează unui sector distinct al pieţei forţei de muncă, pregătind specialişti cu studii universitare şi statut de cadre didactice pentru instituţii şcolare specializate în activităţi cu copii/elevi care prezintă cerinţe speciale determinate de deficienţe/dizabilităţi psihice/intelectuale, senzoriale (vizuale sau auditive), neuro-psiho-locomotorii, tulburări de limbaj, dificultăţi de învăţare, tulburări de comportament, tulburări emoţionale, persoane aflate în dificultate datorită absenţei suportului familial, prezenţei unor tulburări/afecţiuni cronice (HIV/SIDA, procese degenerative, tulburări metabolice etc.) sau lipsei resurselor de subzistenţă care afectează în mod evident calitatea vieţii acestora.

De asemenea, absolvenţii acestei specializări pot desfăşura activităţi variate de diagnoză, terapie, recuperare şi integrare socială în cadrul diferitelor structuri publice/guvernamentale de asistenţă şi ocrotire a copiilor/persoanelor cu nevoi speciale (centre şi servicii specializate care privesc protecţia şi asistenţa socială a copiilor sau a adulţilor cu nevoi speciale) sau în cadrul organizaţiilor neguvernamentale (ONG-uri) care oferă variate servicii pentru copii cu deficienţe mintale, bolnavi cronici, tulburări din spectrul autist, sindromul Langdom-Down, SIDA/HIV, ADHD, boli metabolice etc.

Caracterul preponderent aplicativ al disciplinelor din programul de pregătire stimulează şi facilitează o bună colaborare cu instituţiile de specialitate de pe raza municipiului şi judeţului Iaşi, din zona Moldovei, din ţară şi din străinătate (parteneriate cu şcoli speciale, ONG-uri, instituţii locale, universităţi din spaţiul european etc.). Pentru aprofundarea domeniului şi parcurgerea unor etape superioare de profesionalizare, la finalul ciclului de licenţă, absolvenţii se pot înscrie la programul de masterat „Diagnoză şi intervenţie la persoane cu cerinţe speciale” (un program unic la nivel naţional şi primul de acest tip din ţară).

Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Universitatea de Vest, TIMIŞOARA
http://www.socio.uvt.ro

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea BUCUREŞTI
http://fpse.unibuc.ro/

Facultatea de Psihologie si Ştinţe ale Educaţiei, Universitatea Babes-Bolyai CLUJ
http://www.psychology.ro/

Asociatia de Psihoterapia Familiei cu a Cuplului-Iasi
http://www.apfc.ro/

The International Institute for the Advanced Studies of Psychotherapy and Applied Mental Health
http://www.psychotherapy.ro

Contact

Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi
Str. Toma Cozma nr. 3,
700554 - IAŞI

E-mail: depsted[at]psih.uaic.ro

Actualizat: 10 ianuarie 2018
 
2018 © Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei [ Înainte ❯ ❮ Înapoi ]