arrow Acasă arrow Prezentare arrow Misiune  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Misiune
Misiunea Facultății de Psihologie și Științe ale Educației

În anul 1997 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației s-a înființat ca facultate de sine stătătoare, prin separarea de Facultatea de Filosofie. Această separare a fost un proces reparator, pentru compensarea absenței acestei specializări din perioada 1978-1989, când facultățile de profil din toată țara au fost desființate. A fost și un act necesar, atât epistemologic cât și administrativ. Anual, cel puțin 1500 de tineri bat la porțile facultății noastre.

Misiunea facultății noastre este de a pregăti specialiști de performanță în domeniile Psihologiei și Științelor educației, care să contribuie la dezvoltarea societății românești, în contextul integrării țării noastre în Comunitatea Europeană. Oferta academică este orientată către învățământul de excelență, prin stabilirea unor standarde didactice și de cercetare la nivelul celor mai prestigioase facultăți de profil din țară și străinătate.

Pentru realizarea acestei misiuni, promovând excelența în învățământ și cercetare, facultatea noastră:

 • oferă programe de studii pentru obținerea licenței în specializările: Psihologie, Psihopedagogie Specială, Pedagogie și Pedagogia învățământului primar și preșcolar (învățământ de zi și învățământ la distanță), a diplomei de master (M.A) și a diplomei de doctor (Ph.D) în domeniile psihologiei și științelor educației;
 • asigură pentru fiecare program de studiu planuri de învățământ și programe analitice competitive care permit recunoașterea diplomelor și în alte țări;
 • diseminează rezultatele cercetării în domeniu prin publicarea de lucrări științifice în Analele Științifice ale Universității, Seria Psihologie și Seria Științele Educației, Revista de Psihologie socială, în reviste naționale și internaționale de specialitate, prin participarea la manifestări științifice în țară și în străinătate, prin participarea la proiecte de cercetare finanțate de instituții românești și europene;
 • organizează cursuri de formare inițială și continuă a cadrelor didactice (pentru alte facultăți și pentru profesorii din învățământul preuniversitar, în cadrul sistemului de educație continuă) prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic;
 • participă la programe europene de mobilitate a studenților și cadrelor didactice.

Activitatea susținută de cercetare științifică care se derulează în facultate este probată de numărul mare de lucrări publicate, de derularea constantă a unor granturi naționale, de participarea la proiecte internaționale de cercetare și de existența a două centre de cercetare acreditate de Consiliul Național al Cercetării Științifice în Învățământul Superior (CNCSIS):

 • Centrul de cercetare în psihologia aplicată (centru de excelență) și
 • Centrul de cercetare pedagogică fundamentală și aplicativă a performanței multireferențiale din câmpurile educaționale, profesionale și comunitare (centru de cercetare).

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației participă, prin întreaga sa activitate, la dezvoltarea comunității locale și regionale, la creșterea prestigiului Universității "Alexandru Ioan Cuza" pe plan național și internațional.

Fascinația pe care o exercită astăzi psihologia s-ar putea explica, într-o primă aproximație, prin situația specială pe care acest domeniu o deține în sfera manifestării cognitive a personalității umane: psihologia constituie o nevoie permanentă a omului nu numai în sens teoretic, pur cognitiv și explicativ, ci și în sens practic, ca nevoie de a se cunoaște pe sine și pe ceilalți. În al doilea rând, atracția pentru demersul psihologic este determinată, fără îndoială, de orizontul de așteptare aproape nelimitat pe care individul îl are în raport cu acest demers: el așteaptă de la psihologie „cheia” rezolvării tuturor problemelor personale cu care se confruntă, indiferent dacă acestea au sau nu contingență cu domeniul psihologicului.

Tratarea „bolilor” trupului sau ale sufletului, educarea copiilor, depășirea dificultăților în dragoste și chiar înțelegerea opțiunilor și acțiunilor politico-ideologice constituie tot atâtea imperative care îl aduc pe individ în situația de a prețui și apela la psihologie ca soluție ultimă, salvatoare, pe drumul atât de întortocheat al vieții!

© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației