ADMITERE Programe de studii Studenţi Anunţuri Cercetare Proiecte ALUMNI Actualităţi ştiinţifice Video Harta site
NOUTĂŢI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
		stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Misiunea Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

În anul 1997 Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei s-a înfiinţat ca facultate de sine stătătoare, prin separarea de Facultatea de Filosofie. Această separare a fost un proces reparator, pentru compensarea absenţei acestei specializări din perioada 1978-1989, când facultăţile de profil din toată ţara au fost desfiinţate. A fost şi un act necesar, atât epistemologic cât şi administrativ. Anual, cel puţin 1500 de tineri bat la porţile facultăţii noastre.

Misiunea facultăţii noastre este de a pregăti specialişti de performanţă în domeniile Psihologiei şi Ştiinţelor educaţiei, care să contribuie la dezvoltarea societăţii româneşti, în contextul integrării ţării noastre în Comunitatea Europeană. Oferta academică este orientată către învăţământul de excelenţă, prin stabilirea unor standarde didactice şi de cercetare la nivelul celor mai prestigioase facultăţi de profil din ţară şi străinătate.

Pentru realizarea acestei misiuni, promovând excelenţa în învăţământ şi cercetare, facultatea noastră:

Activitatea susţinută de cercetare ştiinţifică care se derulează în facultate este probată de numărul mare de lucrări publicate, de derularea constantă a unor granturi naţionale, de participarea la proiecte internaţionale de cercetare şi de existenţa a două centre de cercetare acreditate de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul Superior (CNCSIS):

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei participă, prin întreaga sa activitate, la dezvoltarea comunităţii locale şi regionale, la creşterea prestigiului Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" pe plan naţional şi internaţional.

Fascinaţia pe care o exercită astăzi psihologia s-ar putea explica, într-o primă aproximaţie, prin situaţia specială pe care acest domeniu o deţine în sfera manifestării cognitive a personalităţii umane: psihologia constituie o nevoie permanentă a omului nu numai în sens teoretic, pur cognitiv şi explicativ, ci şi în sens practic, ca nevoie de a se cunoaşte pe sine şi pe ceilalţi. În al doilea rând, atracţia pentru demersul psihologic este determinată, fără îndoială, de orizontul de aşteptare aproape nelimitat pe care individul îl are în raport cu acest demers: el aşteaptă de la psihologie „cheia” rezolvării tuturor problemelor personale cu care se confruntă, indiferent dacă acestea au sau nu contingenţă cu domeniul psihologicului.

Tratarea „bolilor” trupului sau ale sufletului, educarea copiilor, depăşirea dificultăţilor în dragoste şi chiar înţelegerea opţiunilor şi acţiunilor politico-ideologice constituie tot atâtea imperative care îl aduc pe individ în situaţia de a preţui şi apela la psihologie ca soluţie ultimă, salvatoare, pe drumul atât de întortocheat al vieţii!

 
2018 © Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei [ Înainte ❯ ❮ Înapoi ]