Orar Master, sem. 1, an universitar 2019-2020

  • de

Psihologie

Specializarea Anul I+Anul II
Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului (IF) (30.09.2019)
Psihologie clinică şi psihoterapie (IF) (06.11.2019)
Psihologie educaţională şi consiliere (IF) (03.10.2019)

Ştiinţe ale educaţiei

Specializarea Anul I+Anul II
Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale (IF) (30.09.2019)
Didactici aplicate pentru învăţământul primar (IF) (30.10.2019)
Educaţie timpurie (IF) (03.10.2019)
Politici şi management în educaţie (IF) (30.10.2019)