Cucos Constantin

Cucoş Constantin

Profesor universitar doctor

  • Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
  • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
  • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

Funcţii îndeplinite

  • Director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)
  • Membru în Consiliul Facultăţii

Cursuri predate

  •  

Domenii de interes

  •  

Proiecte

Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, 700554
sala D207a (Director DPPD, parter, aripa stângă)
0232-201290 (Secretariat DPPD)
cucos@uaic.ro

Alte informaţii