Conducerea Şcolii Doctorale

Directorul Şcolii Doctorale

Ticu CONSTANTIN

Profesor universitar doctor habil.Consiliul Şcolii Doctorale (CSD)

Nicoleta Maria TURLIUC

Profesor universitar doctor habil.Carmen-Mihaela CREŢU

Profesor universitar doctor habil.Ovidiu LUNGU

Profesor universitar doctor habil.Romiţă IUCU

Profesor universitar doctor habil.rOara PRUNDEANU

DoctorandDiana GRĂDINARU

Doctorand