Susţineri publice ale tezelor de doctorat

Susţinerei teze doctorat, 2017
Data Ora Sala Numele şi prenumele Domeniul
12 decembrie 2017 12:00 D-206 IANCU V. LETIŢIA căs. DURNEA Ştiinţe ale Educaţiei
28 septembrie 2017 12:00 D-206 BORDEI T. SANDA Ştiinţe ale Educaţiei
25 septembrie 2017 12:00 D-206 DORON-HARARI Z. MICHAL-MIRIAM Psihologie
14:00 D-206 HEYMANN-KRENGE B. RONITHAH-HERTHA Psihologie
22 septembrie 2017 10:00 D-206 CONSTANTIN M. LOREDANA căs. MIHĂILEASA Psihologie
10:00 D-208 IVAS N. NICOLETA căs. FIRICĂ Psihologie
10:00 D-206 GAVRILOAIEI T. SABINA-IRINA Psihologie
12:00 D-208 TANSANU ANDREEA-MIRELA căs. MANDIA Psihologie
21 septembrie 2017 10:00 D-206 IONESCU G. DANIELA Psihologie
20 septembrie 2017 12:00 D-206 ANTONOVICI C. LORENA Psihologie
19 septembrie 2017 11:00 D-206 ŢICĂU E. ALINA căs. SÎRGHEA Ştiinţe ale Educaţiei