Teze de doctorat susţinute public

Psihologie Ştiinţe ale Educaţiei
2010-2011  
2011-2012  
2012-2013  
2013-2014  
2014-2015  
2015-2016  
2016-2017 2016-2017