Teze de doctorat susţinute public

Anul universitar Psihologie Ştiinţe ale Educaţiei
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017