Repartizarea cursanţilor la practica pedagogică, Nivelul II postuniversitar, seria 2019 -2020

  • de

Repartizarea cursanţilor la practica pedagogică este următoarea:

Disciplină: Practică pedagogică

PROFESOR Specializarea cursanților
Lect. dr. Apostolache Roxana Biologie, Chimie, Economie, Educaţie fizică şi sport, Farmacie,  Geografie – Geologie, Informatică, Litere, Matematică,  Medicină, Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei, Științe Tehnice
Lect. dr. Onu Dida Camelia Drept, Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice, Istorie, Teologie