Volume 08 / 2001

Sexismul şi stima de sine în adolescenţă

Sexismul şi stima de sine în adolescenţă

Mihaela Boza Rezumat: Scopul lucrării este de a studia sexismul ambivalent, ca prejudecată, şi influenţa sa asupra stimei de sine. Cadrul teoretic al lucrării este dat de teoria identităţii sociale a lui Tajfel şi...

Harta mentală a României, sursă de menţinere a stimei de sine în situaţia de ameninţare a imaginii de sine

Harta mentală a României, sursă de menţinere a stimei de sine în situaţia de ameninţare a imaginii de sine

Loredana Gherasim Rezumat: Scopul studiului de faţă este de a verifica dacă situaţia de afirmare a identităţii sociale va influenţa desenul hărţii României şi a zonei balcanice. Identitatea socială, pozitivă şi negativă a fost...

Reprezentările sociale ale responsabilităţii în Rusia şi Franţa

Reprezentările sociale ale responsabilităţii în Rusia şi Franţa

Elena Pachtchenko Rezumat: Cercetarea de faţă pune accentul pe impactul contextului global (social, politic, economic) asupra reprezentărilor sociale. A fost studiată reprezentarea socială a responsabilităţii la studenţii din două ţări: Rusia şi Franţa, utilizându-se...

Efectele „perverse” ale stereotipului de gen

Efectele „perverse” ale stereotipului de gen

Ovidiu Lungu Rezumat: Literatura din domeniul psiholingvisticii, precum şi cea din domeniul psihologiei cognitive arată că limbajul influenţează modul în care oamenii procesează informaţiile. Pe de altă parte, abordările moderne din domeniul cogniţiei sociale...

Reprezentările sociale ale riscurilor colective. Efectele statutului minoritar şi ale normativităţii unui mesaj asupra reprezentării sociale emergente a poluării atmosferice

Reprezentările sociale ale riscurilor colective. Efectele statutului minoritar şi ale normativităţii unui mesaj asupra reprezentării sociale emergente a poluării atmosferice

Andreea Vintilă Rezumat: Percepţia socială a riscului este deseori evocată în studiile asupra riscurilor colective, însă teoria reprezentărilor sociale este rareori invocată. Experimentul de faţă utilizează paradigma reprezentărilor sociale pentru a testa efectele atribuirii...

Amintirile marcante versus amintirile comune: o nouă viziune taxonomică

Amintirile marcante versus amintirile comune: o nouă viziune taxonomică

Ticu Constantin Rezumat: Autorul porneşte de la accepţiunea pe care o autoritate în domeniu, Martin Conway (1995), o dă conceptului de „amintiri-flash”, pentru a ajunge la o concluzie diferită, susţinută atât de o analiză...

Despre o categorie particulară de reprezentări sociale în psihologia politică

Despre o categorie particulară de reprezentări sociale în psihologia politică

Michel-Louis Rouquette Rezumat: Psihologia politică identifică proprietăţi specifice reprezentărilor sociale ale «cetăţeanului gândit», care par să contrazică alteritatea fundamentală a reprezentărilor «civile». Spre deosebire de cele din urmă, primele sunt înscrise în regulile de...