Volume 09 / 2002

Identitate narativã şi istorie. Schiţã a unei hărţi identitare bănăţene

Identitate narativã şi istorie. Schiţã a unei hărţi identitare bănăţene

Alin Gavreliuc Rezumat: Am studiat, prin intermediul unei analize de conţinut şi a grilei de valori sociale a lui M. Rokeach, un eşantion de „povestiri ale vieţii” din arhiva grupului de antropologie culturalã şi...

Independenţã şi interdependenţã în reprezentarea emoţiilor

Independenţã şi interdependenţã în reprezentarea emoţiilor

Anca Raţă, Luminiţa Iacob Rezumat: Acest studiu a urmãrit influenţa dimensiunii individualism-colectivism (independenţă- -interdependenţã) asupra construirii reprezentãrilor emoţiilor de tristeţe, furie şi bucurie. Pentru mãsurarea individualism-colectivismului s-au folosit Scala individualism-colectivism a lui Triandis (1988)...

Diagnoze de specific naţional în comunitatea elenă din România

Diagnoze de specific naţional în comunitatea elenă din România

Gârlan A. Mictat Rezumat: Studiul este realizat din perspectiva psihologiei sociale şi prezintã rezultatele unui nou model de diagnozã etnopsihologicã. Chestionarele, aplicate de autor pe 350 de cazuri, ordonate în 9 eşantioane etnice de...

Les Tsiganes de Roumanie. Lecture psychosociologique

Les Tsiganes de Roumanie. Lecture psychosociologique

Adrian Neculau Rezumat: Acest text nu reprezintã o contribuţie în planul cercetãrii istorice, sociologice sau etnografice. Autorul utilizeazã sursele deja existente pentru a întreprinde o lecturã psihosociologicã a informaþiilor deja disponibile asupra evoluþiei comunitãþii...