Volume 10 / 2002

Memoria socială: paradigme teoretice şi date empirice

Memoria socială: paradigme teoretice şi date empirice

Ticu Constantin Rezumat: Articolul debuteazã cu evocarea celor mai importante studii, teorii şi puncte de vedere referitoare la conceptul de „memorie socialã”, atât timp cât acest concept nu este încã bine definit. Existã douã...

Reprezentările sociale în contextul procesului de comunicare

Reprezentările sociale în contextul procesului de comunicare

Ivana Markova A VI-a Conferinţă Internaţională pe tema Reprezentărilor Sociale s-a desfăşurat sub genericul „Societăţi gânditoare: limbaj comun şi comunicare”; în simpozionul de deschidere al conferinţei am considerat importanţa conceptelor cuprinse în titlu şi,...

Using the Conceptual Mapping Technique in the Study of Small Groups

Using the Conceptual Mapping Technique in the Study of Small Groups

Petru Lucian Curşeu Abstract: In an information-based society, formal groups within organizations perform more than ever complex cognitive tasks (problem solving and decision making). Formal groups receive, represent, transform and create body of knowledge....

Fluenţa cognitivă şi mecanismele schimbării atitudinale

Fluenţa cognitivă şi mecanismele schimbării atitudinale

Andrei Holman Rezumat: Experimentul încearcã integrarea conceptului de „fluenţã a reactualizãrii” în cadrul teoretic al raporturilor dintre atitudine şi comportament, cu precãdere în cel al schimbãrii atitudinale determinate pe baze comportamentale. Obiectivele demersului nostru...

The influence of the context in the choice of poverty coping practices

The influence of the context in the choice of poverty coping practices

Adrian Neculau, Mihai Curelaru, Dorin Nastas Abstract: In this study, we aimed at verifying experimentally the influence of the contextual variations in the choice of practices in the case of two different categories of...

Dinamica structurilor axiologice la adolescenţi

Dinamica structurilor axiologice la adolescenţi

Liliana Sacarã, Luminiţa Iacob Rezumat: Cercetarea a vizat surprinderea dinamicii structurilor axiologice ale adolescenţilor într-un interval temporal de 15 ani (1987/2002). Bazatã pe un design transversal, pe inventarul axiologic a lui M. Rokeach şi...

Using the Conceptual Mapping Technique in the Study of Small Groups

Using the Conceptual Mapping Technique in the Study of Small Groups

Petru Lucian Curşeu Abstract: In an information-based society, formal groups within organizations perform more than ever complex cognitive tasks (problem solving and decision making). Formal groups receive, represent, transform and create body of knowledge....

Memoria socială: paradigme teoretice şi date empirice

Memoria socială: paradigme teoretice şi date empirice

Ticu Constantin Rezumat: Articolul debuteazã cu evocarea celor mai importante studii, teorii şi puncte de vedere referitoare la conceptul de „memorie socialã”, atât timp cât acest concept nu este încã bine definit. Existã douã...

Reprezentările sociale în contextul procesului de comunicare

Reprezentările sociale în contextul procesului de comunicare

Ivana Markova A VI-a Conferinţă Internaţională pe tema Reprezentărilor Sociale s-a desfăşurat sub genericul „Societăţi gânditoare: limbaj comun şi comunicare”; în simpozionul de deschidere al conferinţei am considerat importanţa conceptelor cuprinse în titlu şi,...