Volume 12 / 2003

Stabilirea şi ruperea relaţiilor interpersonale

Stabilirea şi ruperea relaţiilor interpersonale

Diana Teodorescu Rezumat: Relaţiile interpersonale reprezintã unul dintre aspectele cele mai studiate ale psihologiei. Psihologia socialã a relaţiilor cu celãlalt trimite într-o manierã foarte tranşantã la dihotomia sine-celãlalt. Psihologia comunicãrii propune şi ea un...

Organizarea tematicã a memoriei autobiografice

Organizarea tematicã a memoriei autobiografice

Ticu Constantin Rezumat: Analiza organizãrii tematice a amintirilor în memoria autobiograficã este o mizã importantã pentru înţelegerea factorilor care condiţioneazã codificarea, menţinerea şi evocarea informaţiilor autobiografice şi a proceselor implicate în aceste operaţii. Investigarea...

Efectele percepţiei factorilor economici asupra identităţii europene

Efectele percepţiei factorilor economici asupra identităţii europene

Vasile Cernat Rezumat: Ce factori afecteazã identificarea oamenilor cu categorii sociale mari? Sunt ei atraşi de anumite beneficii sau cautã sã fugã de alte identităţi ameninţate? Douã experimente au testat (a) ipoteza cã identificarea...

Salienţa morţii şi percepţia devianţei

Salienţa morţii şi percepţia devianţei

Daniela Pop, Ştefan Boncu Rezumat: Cercetãrile din cadrul paradigmei propuse de teoria managementului fricii de moarte demonstreazã cã activarea gândurilor legate de propria moarte determinã o negativizare a atitudinilor faþã de devianţi. În lucrarea...

Difuzarea teoriei reprezentãrilor sociale prin intermediul contextului instituţional al comunicãrii ştiinţifice

Difuzarea teoriei reprezentãrilor sociale prin intermediul contextului instituţional al comunicãrii ştiinţifice

Annamaria Silvana de Rosa, Marialibera d’Ambrosio Rezumat: Acest articol este elaborat în baza rezultatelor cercetãrilor realizate începând cu anul 1994 de Annamaria de Rosa, cercetãri care urmãresc o investigaţie metaanaliticã a publicaţiilor ce au...