Volume 16 / 2005

Comunitãţile de „ceangãi” -– o abordare psihosociologicã

Comunitãţile de „ceangãi” -– o abordare psihosociologicã

Cristina Chiru Rezumat: Identitatea etnicã a ceangãilor reprezintã o problemã controversatã în România. Studiile referitoare la originea lor etnicã nu sunt foarte numeroase şi nu oferã concluzii care sã clasifice controversele existente. Au existat...

Impactul perceperii vitalitãţii etnolingvistice şi a naturii relaţiilor intergrupuri asupra identificãrii sociale şi adaptãrii lingvistice

Impactul perceperii vitalitãţii etnolingvistice şi a naturii relaţiilor intergrupuri asupra identificãrii sociale şi adaptãrii lingvistice

Dorin Nastas Rezumat: În baza unui cadru conceptual şi teoretic vast al teoriei identitãţii sociale (Tajfel şi Turner, 1986), teoriei adaptãrii în comunicare (Giles, Mulac, Bradac şi Johnson, 1987), teoriei identitãţii etnolingvistice (Giles, Bourhis...

Ce qu’’implique l’usage en français de «Black» plutôt que «Noir» ou «Nègre»:»: relations entre étiquetage et représentations

Ce qu’’implique l’usage en français de «Black» plutôt que «Noir» ou «Nègre»:»: relations entre étiquetage et représentations

Charles M’’Beri, Lucy Baugnet Résumé: De nombreuses recherches sur les relations entre groupes et l’’identité sociale font fait appel à l’’importance de la catégorisation sociale et ses fonctions pour la définition de l’’identité sociale...

Europa în presa francezã: studiu al efectelor de context

Europa în presa francezã: studiu al efectelor de context

Lucy Baugnet, Arnauld Fouquet Rezumat: Mijloacele de comunicare în masă participă la formarea cunoştinţelor obişnuite şi, dacă importanţa lor în constituirea şi transformarea reprezentărilor sociale nu este contestată, studiul lor este în acest caz...