Volume 17 / 2006

Reprezentãrile sociale şi memoria socialã; similitudini şi diferenţe

Reprezentãrile sociale şi memoria socialã; similitudini şi diferenţe

Ticu Constantin, Oana Dãnilã Rezumat: Cercetarea încercã sã surprindã: a. în ce mãsurã tehnicile prin care sunt analizate reprezentãrile sociale (RS) pot fi utilizate în analiza conţinuturilor memoriei sociale (MS) şi b. cum pot...

Ritmuri de viaţã şi experienţa stresului: o contribuţie empiricã la teoria reprezentãrilor sociale

Ritmuri de viaţã şi experienţa stresului: o contribuţie empiricã la teoria reprezentãrilor sociale

Roberto Fasanelli, Ida Galli, Debora Sommella Rezumat: Aceastã lucrare îşi propune sã arate cum se articuleazã între ele dimensiunile informative, cognitive şi afective ale construcţiilor simbolice relative la fenomenul stresului. În alţi termeni, cum...

Trãirea şi reprezentarea socialã a naşterii: Perspectivã comparativã

Trãirea şi reprezentarea socialã a naşterii: Perspectivã comparativã

Alina Dumitru, Luminiţa Iacob Rezumat: Prezenţa limitatã în literatura de specialitate româneascã a cercetãrii psihologice a naşterii a impus studiului de faţã douã mize: o sintezã teoreticã vizând diferenţele în perceperea interculturalã a naşterii...

Recunoaşterea competenţei profesionale a expertului în funcţie de aspectul vestimentar

Recunoaşterea competenţei profesionale a expertului în funcţie de aspectul vestimentar

Carmen-Liliana Hoceanu, Ana Stoica-Constantin Rezumat: Pe un lot de 372 studenţi (împãrţiţi în 12 grupe experimentale) studiul constatã cã stilurile vestimentare (oficial sau lejer, sportiv) ale unei persoane prezentate ca expert –- folosind fotografii...

Ruşine şi deindividualizare. O abordare experimentalã

Ruşine şi deindividualizare. O abordare experimentalã

Loredana Ivan, Fidelie Kalambayi, Loredana Dumitraşcu Rezumat: Fenomenul deindividualizãrii –- transgresarea normelor sociale de cãtre indivizi atunci când aceştia nu pot fi identificaţi -– a fost scos în evidenţã prin numeroase studii experimentale. Cele...

Cultura organizaţionalã universitarã -– culturã a plagiatului?

Cultura organizaţionalã universitarã -– culturã a plagiatului?

Septimiu Chelcea, Gabriel Jderu, Andreea Moldoveanu Rezumat: Frauda intelectualã, în general, şi plagiatul, în special, reprezintã o problemã majorã a învãţãmântului universitar din România, ca şi din alte ţãri. Dupã definirea plagiatului şi precizarea...

Dépendance informationnelle et styles de comportement dans l’’influence sociale

Dépendance informationnelle et styles de comportement dans l’’influence sociale

Gabriel Mugny, Alain Quiamzade, Ana Trandafir Résumé: Des étudiantes universitaires roumaines inscrites en 1ère année d’études (N = 100) ont été confrontées à une prétendue étude scientifique sur des groupes d’’amis qui contredisait leurs...

Similitudini şi diferenţe în reprezentarea socialã a puterii. Perspectiva comparativã femei-bãrbaţi

Similitudini şi diferenţe în reprezentarea socialã a puterii. Perspectiva comparativã femei-bãrbaţi

Luminiţa Iacob, Daniela Matei, Mihaela Boza Rezumat: Noutatea cercetãrii noastre nu rezidã în tema aleasã, deja abordatã (Galli, 1989; Nigro, 1989; Acosta Avila, Uribe Patino, 2002), cât în obiectivul ei: identificarea raportului similitudini-diferenţe între...

Le pouvoir au quotidien

Le pouvoir au quotidien

María Teresa Acosta Ávila, Francisco Javier Uribe Patiño Résumé: Dans une étude empirique on a analysé le contenu et la structure de la notion de pouvoir. La population de personnes interrogées est formée par...